Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Đạo Chúa và Đạo Phật
2-20-2009

TT:  Các Huynh/Tỷ trả lời thắc mắc giúp. Nếu theo đạo Tin lành hay đạo Thiên Chúa, khi nói người thân đă được độ lên cơi Tịnh Độ họ không hiểu. Như vậy cơi A DI ĐÀ c̣ giống Thiên Đàng của Chúa không? Độ họ tới đó nếu thay v́ niệm A DI ĐÀ, họ niệm AMEN có choải không?
Mong các huynh tỷ giúp.
Thành thật cám ơn trước

HL: Dao nào cũng là Dao. và dĩ nhiên Đạo nào cũng là Đạo  GrinCho dù anh tin hay không tin, anh có đạo hay anh không có đạo th́ định luật vũ trụ cũng chỉ có một:

Nếu anh là người tốt cho dù đó là em ruột của Tần Thủy Hoàng hay là con ruột của Tào Tháo th́ anh cũng đi lên.

Ở đây không có vụ xét lư lịch hay là sưu tra về hồ sơ cá nhân coi con người ở Trái Đất nó cho anh ngồi ở địa vị nào! Như vậy cho dù anh có chức vụ ǵ đi nữa mà đă qua cửa tử th́ những chức vụ của con người cấp bằng cho anh đều không có kư lô nào cả.

Có nghĩa là anh tốt là anh đi lên và anh xấu là anh đi xuống. Đi lên là: Nhẹ nhàng đi vào vùng ánh sáng! Đi xuống là: Nặng nề đi vào vùng bóng tối.

Câu hỏi đương nhiên là:

Ai mà đứng ra để làm cái vụ phân chia một cách chính xác được như vậy? Thượng Đế chăng? Hay là một đấng Giáo Chủ nào mà con người chưa được biết?

Tất nhiên là không có ai hết! Mà chỉ có "ṭa án lương tâm".

Những người chết hụt thường hay kể lại cho nghe là họ nh́n vào một màn ảnh và thấy cả cuộc đời của họ được chiếu lên màn ảnh này và sau đó là họ tỉnh dậy.

Đây chỉ là quy tŕnh của người "gần chết' (v́ sau đó, là họ tỉnh lại) chớ không phải là quy tŕnh của người "sẽ chết" có nghĩa là: Khi coi xong cuốn phim về cuộc đời của ḿnh rồi là đi luôn.

Hai t́nh trạng này rất là khác nhau, một bên (gần chết) là coi và không có sự biểu hiện của t́nh cảm. Và một bên (sẽ chết thiệt luôn) là coi với t́nh cảm dạt dào: Họ buồn (kèm theo cảm giác nặng nề) và vui (cũng kèm theo cảm giác là nhẹ nhàng) một cách thật sự khi coi những t́nh tiết về cuộc đời của họ. Do vai chính trong cuốn phim này là...chính họ, nên khi họ vui là: họ nhẹ nhàng và vui thích thật sự! C̣n khi buồn là: họ nặng nề và đồng thời ghê tởm thiệt t́nh luôn!

Tại sao có sự khác biệt về sự biểu hiện t́nh cảm này giữa hai t́nh trạng "gần chết" và "chết thiệt luôn"?

Là v́ khi chỉ là "gần chết" hay là "chết hụt" th́ cái tâm nó vẫn bị chia hai: một phần là ở thể xác và một phần là ở cái linh hồn.

C̣n khi "sẽ chết" hay là "chết thiệt luôn" th́ cái tâm nó dồn hết vào cái linh hồn nên nó mới mạnh hơn và do đó mà cái linh hồn mới có thể buồn vui một cách mănh liệt như vậy.

Nay lại bàn tiếp về cuốn phim:

Cuốn phim sẽ chiếu theo thói quen của con người này:

a. Người tốt: Khi trải qua cuộc đời, người này thường tâm niệm là nên cư xử vơi nhau bằng t́nh cảm tốt đẹp và thường hay sửa chữa tính t́nh của ḿnh! Và trong suốt quá tŕnh về cuộc đời th́ "lương tâm" nó ghi nhận tất cả những cái chấn động vui sướng của con người tốt này: "lương tâm" tự động lưu lại trong bộ nhớ và ngấm ngầm để ư đến những chấn động về sự vui sướng nhất mà người tốt bụng này đă trải qua.

Người với lương tâm như vậy th́ nằm ngủ là thẳng tưng một giấc, không hề đau đớn với bất cứ cái ǵ! Và khi mơ là mơ có màu sắc chớ không có xám xịt hay là trắng đen!

b. Người xấu: Khi trải qua cuộc đời thi người này lại vui sướng khi lừa bịp được nhiều người khác và họ cũng rất là thích thú khi làm được những vố lớn! Và tất nhiên "lương tâm" cũng âm thầm lưu lại trong bộ nhớ những cảm giác thoải mái của người xấu này!

Và khi chết th́ cả hai đều coi lại cuốn phim này.

1. Người tốt: Khi linh hồn của người chết coi tới đoạn chiếu về việc thiện tốt đẹp nhất mà con người này đă làm trong cuộc đời này th́ phim hết chiếu. Và người này giữ lại kinh nghiệm hân hoan, thơi thới và nhẹ nhàng này và linh hồn liền bay bổng lên và đi vào vùng ánh sáng.

2. Người xấu:  Khi sống th́ sung sướng bao nhiêu, th́ khi chết lại buồn khổ bấy nhiêu: Người xấu này cũng sẽ được coi lại cuốn phim của cuộc đời ḿnh và vừa coi, vừa cảm thấy nặng nề, buồn thê thảm, và ghê tởm chính ḿnh...cho tới khi cuốn phim chiếu đến cái tội ác lớn nhất th́ nó cũng bị đứt phim! Để lại cho linh hồn này cái cảm giác tối đa về sự ghê tởm chính ḿnh cùng với sự nặng nề kinh hồn: Linh hồn hội đủ những điều kiện để mà ch́m xuống cơi của bóng tối.

Kết luận:

Họ vẫn giữ thói quen cầu nguyện của họ khi c̣n sống và sẽ khám phá ra những thiếu sót của họ và sẽ tự điều chỉnh dần theo thời gian, khi họ ở trong vùng "Ánh Sáng". Cũng có thể họ sẽ bắt chước những thói quen mới của những tu sĩ Phật Giáo khi mà rảnh rổi th́ những tu sĩ này thường hay lên đây để mà chỉ dẫn cho những người hữu duyên tu hành.

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]