Bài Mới


Tu Bằng Con Tim- 29/11/13 New

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Chăn Trâu hay Diệt Khổ - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Kinh Tạng Bắc Tông
6-16-2009

Ta_Kien: Dạ con kính chào chú Tibu và chú HaiLúa,

Con là thành viên mới của hoasentrenda, con chưa phải là 1 phật tử v́ con chưa quy y tam bảo, con chỉ biết lơ mơ... không thấu suốt về pháp bảo của Phật,  con đến với trang hoasentrenda với bao niềm hy vọng mong ước ḿnh cũng sẽ giống như loài sen sống được trên đá. V́ nếu sen sống được trên đá th́ chắc chắn rằng kẻ phàm phu như con cũng sẽ có ngày hội nhập tri kiến cùng chư Phật.

Nhưng con có nỗi khổ tâm là con quá ư tà kiến, cái ǵ con đă chấp rồi th́ khó mà buông xả được. Cho nên không biết bao giờ hoa sen như con thoát khỏi kiếp sống bùn lầy... huhu

Con thật sự có nhiều nghi hoặc chấp pháp, nhưng điều chấp lớn nhất của con, khiến con mất đi tinh tấn trong tu học, không c̣n chánh kiến trong giáo pháp, khiến con đau khổ và mâu thuẫn trong  pháp hành, đó là:

Nguồn Gốc Kinh Tạng Bắc Tông
.

Con có hỏi 1 số thiện tri thức nguồn gốc kinh Bắc Tông như kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Kim Cang, Kinh Viên Giác, Kinh Bát Nhă, Kinh Pháp Hoa...th́ được biết là kinh không có lưu lại nguồn gốc rơ ràng, và chỉ nói là Bồ Tát Long Thọ xuất thân từ Trung Quốc, ngài được sinh ra sau 500 năm từ ngày phật Nhập Diệt. Kinh được bồ tát Long Thọ nhập định xuống Long CUng của Long Vương thỉnh về.

Con chỉ nghe lơ mơ như thế thôi ạ, và v́ do kinh Bắc Tông không có lưu lại nguồn gốc rơ ràng như các kinh tạng được viết và dịch từ ngôn ngữ pali (ngôn ngữ chính của tăng đoàn ngày xưa) kinh sách này hiện c̣n lưu tại Ấn Độ và được Ḥa Thượng Thích Minh Châu dịch sang tiếng Việt cho người Việt chúng ta, ngôn từ đơn giản dễ hiểu cho thấy Phật là 1 vị A La Hán toàn tri, toàn giác nhưng cách sống và giao tiếp th́ giống như mọi người đang sống trong 1 xă hội b́nh thường.

C̣n kinh Bắc Tông được dịch từ tiếng Hán, từ người Trung Quốc, những người có nền văn hóa phong phú và đa dạng được nh́n nhận như 1 kỳ quan của nhân lọai, nhưng họ cũng rất mạnh tay trong vấn đề hư cấu, thậm xưng, nhân hóa... mà chúng ta đă thấy xuyên suốt qua lịch sử và truyền thuyết của họ.

Con đọc kinh được dịch lại từ Hán Việt... ḷng của con không phải không tin về Pháp Bảo của Phật, con chỉ không tin người Trung Quốc mà thôi. Họ có viết đúng hay không? hay họ chỉ sử dụng như 1 phương tiện làm mị dân... để mọi người tin tưởng 1 cách mù quáng? Cho đến ngày hôm nay những ai tu theo Tịnh độ tông đă thật sự chứng được thánh quả toàn giác, hay ít nhất cũng là Thanh Văn Duyên giác??? Giáo pháp mà các thầy hiện nay nói là Đại Thừa, là con thuyền lớn để đưa nhiều người sang sông… nhưng đă mấy ai qua sông rồi?

C̣n nhiều câu hỏi trong suy nghĩ biên kiến, tà kiến của con lắm chú Tibu và chú Hai Lúa ơi, nhưng tại sao con lại đau khổ v́ sự nghi hoặc của con? Con xin thật ḷng thú nhận là:

Thứ 1, cho chính con, v́ con luôn tin tưởng và nguyện sanh về cỏi giới tịnh độ Phật Dược SƯ . Nếu con phủ nhận kinh Bắc Tông là con giết chết Chánh Kiến và Tâm Nguyện của con. Con không muốn đâu

Thứ 2, là cho nhưng người thân của con, và bạn bè thân quen, v́ con biết rằng nhưng người lớn tuổi như cha mẹ, ông bà hay những người sơ cơ thiếu phước do nghiệp lực c̣n dầy, th́ khó ḷng tu theo Pháp Gíơi Định Tuệ của các chư tăng ngày xưa. Chỉ có pháp trong kinh Bắc Tông như Kinh Vô lượng Thọ rất thích hợp cho những người có căn cơ như thế, rất dễ thục hành..có ǵ dễ bằng chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và hành theo Tín Nguyện Hạnh là có thể văng sinh về Tây Phương Cực Lạc? Vậy nếu con không tin kinh Đại thừa là con đă mất đi cơ hội giúp nhưng người thiết tha cần chánh pháp nhưng không thể tu theo cách Phật ngày xưa Giới Định Tuệ, con thật sự không muốn vậy đâu

Thứ 3, là con mong muốn cho con cùng mọi người có cái nh́n Chánh Kiến đúng theo chánh pháp mà chính từ Bổn Sư Thích Ca nói ra. Để tất cả chúng ta không bỏ phí 1 kiếp người, hay cho cả 1 thế hệ về sau không lầm đường lạc lối, tu học nhưng không mang đến sự viên măn.

Những lời trên đây là những lời thật ḷng tận trong tâm con, con không dám phỉ báng hay chối bỏ một giáo pháp nào cả, nếu có ǵ mạo phạm con xin thành tâm sám hối. Kính mong Chú Tibu và chú Hai Lúa, các anh chị thiện hữu tri thức, những người đi trước, rộng ḷng từ bi giúp Tà Kiến giải thoát được mọi nghi hoặc để có thể tinh tấn vững vàng tiến bước trên con đường chánh pháp.

Kính Chúc chú Tibu và chú Hai Lúa cùng các anh chị trên diễn đàn hoa sen trên đá thân tâm thường Khinh An.

HL: Đây là ư định của những Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên dùng lư luận mà bàn về những chuyện này th́ sẽ gây ra rất nhiều sự hiểu lầm và chắc chắn sẽ đẻ ra một số chuyện và vấn đề càng ngày càng rắc rối thêm. Lư do là ngôn ngữ nó rất là giới hạn và không phải là một dụng cụ tốt để xác quyết những vấn đề phức tạp.

Chi bằng hành giả đă có ư định kiểm tra lại nguyên hệ thống kinh điển của Phật Giáo hay của bất cứ Tôn Giáo nào th́ nên làm như sau:

Điều kiện để làm được chuyện kiểm soát kinh điển là:

Ăn Ngay Nói Thật và Có Hiếu Với Cha Mẹ.

Kỹ thuật làm:

Nó đ̣i hỏi là tu sĩ phải xuất và nhập Tứ Thiền Hữu Sắc dễ như trở bàn tay, Song song vào đó là tŕnh độ "Ngộ Đạo"

Hai tŕnh độ này cộng chung lại th́ hành giả áp dụng kỹ thuật sau đây:

1. Khi đọc ngay đoạn khai kinh: Như Vầy Tôi Nghe,

2. Đưa đoạn này vào màn tivi.

21. Thấy Ngài A Nan đang nói: Như vậy đây là Kinh Phật Thích Ca được Ngài Anan nói lại trong lúc kết tập Kinh điển.

22. Thấy cả một Hội Đồng Tu sĩ: Kinh được ghi thêm sau này.

Kinh nghiệm của chú là cả hai đều có cái hay của nó.

23. Thấy một William Saky nào đó suy nghĩ và hí hoáy viết th́ đích thị là Học giả ghi vào. Đây mới thật là cái dở của kinh sách.

Anh Sơn ở Đà Lạt là người đi tiên phong trong những chuyện này (Nay gần tới lúc Nhập Niết Bàn rồi). Chú là người theo sau. Cô Ba Hột Nút (đă chết) là người theo sau chú. Cho đến nay chưa có ai dư sức để làm chuyện này.

HL: Tŕnh độ “Ngộ Đạo” cộng với Tứ Thiền Hữu Sắc giúp cho tu sĩ coi được trên 41 kiếp. Nhờ dụng cụ này th́ mới coi được buổi kết nạp kinh điển đầu tiên. Cũng như là coi được những hội đồng tu sĩ đă hội họp như thế nào và tŕnh bày các kinh nghiệm tâm linh ra làm sao? Từ đó mới có những cuốn kinh mà chỉ ra đời cách đây 500 năm. Chừng đó chuyện mà bàn hay kể lại th́ lúc nào cũng thiếu và không đầy đủ. Do vậy mà phải đi đến đó mà coi th́ mới đầy đủ được.

Tề Thiên Đại Thánh là hay lắm đó nghe. Chỉ là dân đẻ ngược th́ mới có tư tưởng chọc trời, khuấy nước như vậy. Chú đây là một con cháu của Tề Thiên đó (Trong truyện th́ thành Phật với danh hiệu Đấu Chiến Thắng Phật) Trong kinh th́ Đấu Chiến Thắng Phật có cái cây gậy trên đó có cái sọ người, là vua quán Vô Thường và sư phụ về môn quán Xác Chết. Chú gặp Ngài lâu lắm rồi.

Quên nữa, nếu mà chơi Vipassana th́ nên biết kỹ thuật "Trú niệm đằng trước mặt" không biết cái này là sa lầy vào mồ chôn tập thể đó nghe Huynh:
Hết

Ta_Kien: Nếu chứng tứ thiền sắc Giới (Thiền Chỉ hay là Thiền Định) mà có thể xem buổi kết nạp kinh điển đầu tiên, th́ thời Đức Phật Thích Ca chưa thành đạo, các vị thầy của Phật đă chứng đến Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ (Thiền Chỉ) c̣n cao hơn thiền Sắc Giới xa. Vậy tại sao thời đó không ai nh́n về tiền kiếp của các Phật Cổ để xem kinh điển, hay ít ra là phương pháp tu học, để có thể độ cho chúng sanh.

HL: Là v́ chưa có "ngộ đạo" nên không có cách ǵ mà coi được những chuyện đại sự một cách chi tiết như vậy.

"Ngộ Đạo" là quá tŕnh bức phá từ phàm qua thánh. Và chỉ có Thánh Tăng th́ mới coi được hơn cái kiếp thứ 40.

Diễn tiến như sau:

1. Phàm phu (cho dù là chứng và đắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng) Th́ hiện tượng cũng như nhau khi coi kiếp:

Kiếp gần kề nhất là kiếp gồm gần như là đầy đủ chi tiết. Kiếp kế th́ chi tiết bị mất đi phần nào,... cho tới kiếp thứ 40 th́ chỉ c̣n có một câu về Đại Ư của kiếp đó.

2. Thánh Tăng:

Do Bản Ngă bị tiêu diệt nên khi coi kiếp th́ tính chất Khách Quan nó hoàn toàn hơn. Nên thay v́ những chi tiết bị bớt dần đều th́ ở trong trường hợp là Thánh Tăng này: Nó được giữ nguyên con.

Áp dụng coi lại cái thời Kết Nạp Kinh Điển Lần Đầu Tiên:

Ví dụ như so sánh vào thời gian đó th́ nó tương đương với kiếp thứ 30 của hành giả, như vậy:

1. Phàm Phu mà coi th́ chỉ được có vài câu:

Tại hang núi, có cuộc họp mặt và có nói về Kinh Nghiệm tu chứng của Đức Phật. Hết

2. Thánh Tăng coi: C̣n tuy rằng đây là kiếp thứ 30 nhưng đă là Thánh Tăng, nên những chi tiết vẫn c̣n y nguyên đó.

Ta_Kien: Ây da, nói tới nói lui cũng thật là khó tin mấy người TQuốc này quá,. Thôi th́ Chú Tibu và các thiện tri thức của Việt Nam chúng ta phải cố lên để có được bản sắc riêng biệt của người Việt, nhưng vẫn mang đầy âm hưởng của nền Phật Giáo Nguyên Thủy. Giúp mọi người Việt của thế hệ sau thoát khỏi  nghi hoặc kinh điển Đại Thừa. Mà có được cái nh́n Chánh Kiến về Pháp Bảo của Phật.

HL: Th́ đă bảo là: Thay v́ t́m đọc những so sánh về Sử Liệu, và những lư luận của những học giả để rồi ấm ức không biết thực tế nó ra làm sao!

Nên chỉ c̣n một con đường là: T́m cách chính bản thân hành giả Truy nguyên được hết tất cả các nguồn gốc của Kinh Điển th́ mới yên mồ, yên mả được mà thôi.

Hết

Trích Diễn Đàn 16-6-2009.

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter