Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Dream means karma has been dispelled

 

44356- Dream means karma has been dispelled

4/12/2008

 

Nguyen Anh Tung:
The Junti Dharani Sutra (Kinh Chu Chuan De)
Thus I have heard, at one time, the Buddha entered into the Junti Samadhi and spoke a mantra that came from the mother of seven ages of Buddhas of the past. The mantra runs like this:
Namo Saptanam Samyaksambuddhakotinam, tadyatha, om, cale, cule chundi svaha
If they recite this mantra ten thousand times, then in their dreams they will see the Buddhas and Bodhisattvas, and they will dream that they spit out a black substance.
Even if the dreamer has committed serious karmic offenses, and they can recite the mantra twenty thousand times, they will see the heavens and the celestial monasteries and halls, or perhaps they will see themselves climbing a tall mountain, or climbing a tree; or see themselves bathing in a large pool; or see themselves soaring aloft; or playing together with maidens from the heavens; or see themselves speaking Dharma, or shaving away hair and beard, or eating milk-rice; or see themselves drinking white sweet dew. They may in a dream see themselves crossing a great ocean or river or stream; or ascending a lion’s-throne; they may see a Bodhi-tree; or see themselves riding a boat. They may see a a white-robed person wearing a yellow turban. Or maybe they will see the sun and moon, or virgin lads and maiden girls, or see a ripe fruit tree over head. They may see a black-hued hero whose mouth spits out flames and smoke, and in a struggle with him, they emerge victorious. He may see an evil-tempered horse or cow, that wants to gore him. The mantra recitor, whether he hits or scolds, will cause the animal to run in fear. Or he may see himself eating milk-porridge or butter-porridge, or he may see Flowers, or a vision of a king.
If someone fails to dream of visions such as these, you should know that this person in a past life committed the five cardinal sins. He then should recite 700,000 times and then these visions will occur to him. Then he can be assured that his karma has been dispelled./.

 

HL: Không cứ gì là phải tụng chú Chuẩn Đề thì mới thấy những giấc mơ thuộc về công phu này, mà bọn lu bu chỉ cần thực hiện chánh định trên một đề mục, hay niệm Phật với cái chấm màu đỏ, Sau một thời gian cỡ 3 tháng thì hầu như đều có những giấc mơ có thể được tổng kết như sau:

 

1. nằm mơ thấy đi ị:

1.1 Cầu tiêu dơ không thể tả đưọc.

1.2 Cầu tiêu sạch dần theo thời gian tu tập.

1.3 Cầu tiêu sạch như trong khách sạn năm sao.

 

2. Nằm mơ thấy nôn ọe:

2.1 Nôn ọe và chùi quẹt tùm lum

2.2 Nôn oẹ nhưng có khăn chùi

2.3 Nôn ọe ra... khói

2.4 Nôn ọe ra... ánh sáng có màu rất là cũ và dơ

 

3. Nằm mơ thấy trái cây:

3.1 Cả một rừng trái cây màu vàng

3.2 Hái trái cây đó

3.3 Ăn trái cây đó (thông thường là trái soài to bằng như trái mít tố nữ trở lên

 

4. Nằm mơ thấy bay

4.1 Bay cao hơn thiên hạ cỡ vài chục thước, và rất là sợ

4.2 Hết sợ, và bay cao hơn ngang và rất là gần với những dây điện cao thế

4.3 Bay vèo vèo

 

5.  Nằm mơ tới đi tới lại một cái cảnh hoài thôi

5.1 Cảnh trời mây bao la, yên tịnh vắng vẻ.

5.2 Cảnh có người sinh hoạt.

5.3 Cảnh có người tu

5.4 Cảnh có người tu và có mình trong đó

5.5 Biết đó là ở chỗ nào!

 

6. Nằm mơ thấy mình chìm trong nước:

6.1 Nước dục và dơ, và sợ hãi bị chìm và bị ngợp thở

6.2 Nước trong veo, và không có sợ

6.3 Sinh hoạt dưới nước sâu nhưng lại sáng sủa, và trong veo, không còn sợ và không có thở

 

Và còn rất là nhiều dạng giấc mơ thuộc loại công phu như là:

Gặp Chùa

Gặp Người

Gặp Thầy Tu

Gặp làng xóm

 

Về ý nghĩa thì: Mỗi người tu thì mỗi ý nghĩa khác nhau ...

 

Mến.

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter