Bài Mới


Tu Bằng Con Tim- 29/11/13 New

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Chăn Trâu hay Diệt Khổ - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Phước Báu
7-7-2009

Người bị chết lại tức giận, làm đơn kiện Thượng Đế, đơn rằng:
Ngài là đấng cứu rỗi mà lại không đoái hoài đến "con chiên" một tý xiú nào cả! Con đã cầu nguyện liên tục với Ngài khi nước dâng lên đến mái nhà! Nhưng Ngài cứ làm ngơ, không cho Thiên Thần đến cứu con để con phải bị như vầy đây!

Thượng Đế xuất hiện và nói:

- - Ta có nghe lời kêu cứu của con đấy chớ! Lần đầu tiên ta đã đưa tới cho con một chiếc thuyền, mà con chê, không chịu lên đó! Kế đó, Ta lại đưa đến cho con một chiếc thuyền máy, con cũng cứ chê và sau cùng là nguyên chiếc trực thăng mà con cứ chê luôn, nên nó mới ra nông nỗi này đó chớ!

Thông thường là mình đòi hỏi là Phước Báu phải... hiện tiền. Có nghĩa là... lúc nào cũng no và không cần đi ị (cười). Nhưng vì kinh Phật có bàn về chuyện "hãy tự đốt đuốc lên mà đi". Nên chuyện lúc nào cũng no và không cần đi ị Không bao giờ xảy ra.

Tuy nhiên, trên đường tu hành, hành giả cần quan sát kỹ lưỡng cái môi trường mà mình vào đó để tu học và có quyền đặt hai câu hỏi:

- - Có ai là Thánh Tăng ở đây không?
- - Phương pháp này làm được gì đối với Cha Mẹ của tu sĩ?

Phước báu không đầy đủ thì hành giả gặp "đồ lâm vố" biểu hiện qua cách nói uốn éo như con lươn. Hệ thống tăng đoàn không giữ giới, nghi thức độ tử "theo kiểu cầu may".

Như câu trả lời sau đây:

- - Tui thấy tui thanh tịnh!

Hay là bài giảng thuyết sau đây:
 
- - Quá Khứ thì đã qua, Tương Lai thì chưa tới, Hiện Tại thì đang trôi!
 Ngài điểm tâm nào?

- - Bổn Lai Diện Mục của anh khi Cha Mẹ chưa sanh anh ra là gì?

Phước báu đầy đủ, hành giả sẽ đụng: Cách ăn nói thẳng thắng "Không có kiểu khiêm nhường ởm ờ có mùi vị "Đời nhiều hơn là Đạo".
Thử nghĩ Bổn Sư của mình mà ăn nói cái kiểu này thì không biết lấy đâu mà rờ:

- - Tui thì mới tu hành có vài năm, Đạo Lý thì chưa có gì là rành rẽ cho lắm, Niết Bàn thì chưa hiểu nhiều! Có gì thì nhờ cao nhân chỉ dạy thêm!
Nhưng không! Trăm lần không! Ngàn lần không! Các Bạn hãy nghe lời vỗ ngực xưng tên của Ngài:

- -
Tui là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành!
[...]
Khi Vua gì đó đứng lên vái chào những vị tu sĩ khổ hạnh đi qua, Đức Phật lại nói thẳng thừng:

- - Những tu sĩ này chưa có ai là A La Hán cả! Vua chào họ làm gì?
[...]

Hành giả mà rơi vào những chỗ có tiêu chuẩn trên là... hết trật: Phước Báu Vô Lậu từ Vô Thủy cho đến giờ đã chín mùi. Chỉ còn đi theo là ăn chắc.

Hết

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter