Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Học Độ Tử
5-9-2009

Nhờ các Nhí mà Ông ngoại của Sophia đă được về tầng 9 nhanh như đi tên lửa; Dậy là từ trước tới giờ tốn bao nhiêu chuông mơ, đọc kinh Địa Tạng muốn găy lưỡi hồi hướng cho Ông Ngoại mà cũng không "ép phê" ǵ hết, khi c̣n sống ông Ngoại của Sophia không thuộc dạng "chằn ăn trăn quấn" nhưng mà cũng hơi "khó ưa" chút.

Nguyên nhân là không có ai có đủ tâm lực để có thể liên lạc với người đă chết. Do đó mà những công thức trên, khi làm, chỉ cho... người sống được an tâm mà thôi. C̣n người chết th́... thay kệ họ!

Sophia nghĩ chắc mấy Nhí đă phải chui xuống địa ngục mà "lôi" ông ngoại lên phải không? Nếu Nhí nào "giải quyết" trường hợp của ông Ngoại của cô có thể cho cô biết là Nhí đă "lôi" ông Ngoai cô lên từ đâu vậy? C̣n các bé và 2 con chó mà Sophia mới vừa nhờ các Nhí độ tử sau này các Nhí t́m tụi nhỏ ở đâu vậy?

Những câu này chỉ là những thắc mắc thật là nhỏ bé.

Nó không thể nào thoả măn được cho cái ǵ cả.

V́ thật ra, nó c̣n dây mơ rễ má lung tung cả lên (ư tibu nói tới nhân duyên trong vô lượng kiếp của những thành viên trong gia đ́nh với nhau). Cho nên, chỉ khi nào ḿnh tu hành và cũng có tâm lực như các Nhí th́ ḿnh mới có thể tự coi những cái vụ này từ kiếp này, qua kiếp khác, cho tới vô lượng kiếp. Lúc này th́ thắc mắc nó mới chịu hết.

À c̣n chuyện này nữa, ai muốn tu để làm chuyện độ tử cũng được hay là phải tùy người? Nếu vậy Sophia muốn học hỏi để noi gương các nhí cứu giúp mọi người có được không ta? Xin cảm ơn các Admin và các Nhí, chúc mọi người luôn vui vẻ và an lạc.

Mục đích của hoasentrenda là: Người ta làm được, ḿnh làm được! Cái mà ḿnh thiếu đây là phương pháp và thiện trí thức. Trong hoasentrenda th́ có nhiều thiện trí thức thứ thiệt và cũng có phương pháp chỉ dẫn hạp với nghiệp quả của ḿnh. Ai mà thắc mắc... tích cực th́ đều làm được.
Gọi là "tích cực" là khi ḿnh có ư niệm là: Người ta cũng là "Người" mà đă làm được như vậy! Th́ ḿnh "cũng là Người" th́ có cái ǵ là không làm được: Nếu ḿnh thật sự muốn thành như họ?

C̣n "tiêu cực", tự cho rằng: Ḿnh th́ c̣n lâu mới làm được! 
Hết

 

Trích từ Diễn Đàn

 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


 

Hit Counter