Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

Đăng Khoa Xích
5-10-2009

 

Đăng Khoa Xích, dài 46 cm, gồm 32 đoạn, mỗi đoạn dài: 1,4375 cm với công dụng như sau:

1. Hưng Thịnh    11. Ly Hương   21. Thất Tài   31. Phước Đức
2. Thượng Tấn   12. Thống Tử   22. Quan Quỷ   32. Thiên Khố
3. Đăng Khoa    13. Phú Quư   23. Cướp Quan
4. Tấn Chí         14. Tấn Ích   24. Trường Bịnh
5. Thối Khẩu     15. Hoạnh Tài   25. Tai Nạn
6. Thất Bệnh     16. Nghĩa Thuận   26. Thối Tài
7. Lâm Bệnh     17. Cát Lợi   27. Cô Hại
8. Hại Chí         18. Quư Tử   28. Công Sự
9. Thất Tài        19. Lợi Ích   29. Nghinh Tài
10. Khẩu Thiệt   20. Thêm Đinh   30. Lục Hảo

Phương cách sử dụng:
1. đo kích thước
2. dùng máy tính chia cho 46 cm,
3. lấy số dư
4. số dư chia cho 32: ta có ư nghĩa của kích thước đó

Nhật Nguyệt Xích, dài 36 cm, gồm 26 đoạn, mỗi đoạn dài: 1,3846153 cm với công dụng như sau:

1. Đồng Tăng   7. Tuyệt Nghĩa   13. Tử Cát      19. Sư Cô             25. Cát Lợi
2. Tại Tài        8. Ly Hương       14. Sanh Quư   20. Trường Bệnh   26. Tấn Bửu
3. Khẩu Thiệt   9. Tấn Nghiệp    15. Sanh Tử     21. Thiên Lưu
4. Sanh Tai      10. Chiêu Tài     16. Tấn Tài      22. Quan Tử
5. Tổn Thê       11. Cát Lợi        17. Hung Thần  23. Thối Tài
6. Phân Định    12. Vượng Tài    18. Hoạnh Họa  *24. Ôn Hỏa

* Ôn Dịch và Hỏa Hoạn

Phương pháp sử dụng:
1. Đo kích thước
2. Dùng máy tính chia cho 36.
3. Lấy số dư
4. Số dư chia cho 26: ta có ư nghĩa của kích thước đó

Phong Thủy Hoán Xích:
Lấy nghĩa của cả hai cây thước trên ta có ư nghĩa gần như chính xác của kích thước đó.

Ví dụ cho dễ hiểu: 

Bửu Bối Chống Ác Xạ:
Vật dụng: Đũa tre
Kích thước: 15 cm
Đăng Khoa Xích cho kết quả: 15 cm chia cho 1,4375 th́ rơi vào đoạn số: 10,43 (suy ra là đoạn 11 và có ư nghĩa là: Ly Hương).
Nhật Nguyệt Xích cho kết quả: 15 cm chia cho 1.3846153 th́ rơi vào đoạn số 10,83 (suy ra là đoạn 11 và có ư nghĩa là: Cát Lợi).

Lấy đũa tre đo từ gốc lên tới 10 cm, và từ kích thước này chuốt cho nhọn (5 cm c̣n lại).
Tới đây là đủ xài rồi.

Nhưng để hoàn chỉnh hơn th́ nên dùng một miếng gỗ tṛn cỡ 3 cm (Đăng Khoa, Tại Tài).
Sau đó là khắc vào đó cái buà Bát Quái
Ở giữa miếng gổ đó lại khoét cái lỗ và đút cây đủa tre trên vào cách gốc 5 cm
Định vị quẻ Khảm ở trên.

Vị trí treo trên trần nhà tại:
Trung tâm căn pḥng hay là trung tâm căn nhà.

Lấy sợi chỉ nhỏ chừng nào hay chừng đó và cột vào đủa tre. Rồi treo ngay khoảng chỗ đó.

Nhận xét: đũa tre tự động xoay qua, xoay lại... theo chiều phát ra ác xạ và tự động khống chế nó.
Duy tŕ: chỉ cần quét màng nhện là bửu bối lại hoạt động như thường liền.
Bửu Bối đứng im mà không có màng nhện th́ nhà hết ác xạ Grin
Bửu Bối này vang tiếng một thời ở Đà Lạt.

Sau đây là một số Kích thước mà tibu đă soạn sẵn cho việc xây nhà.

Tính bằng cm:
48 49 51 73 74 87 cho tới 92
110 120 157 cho tới 165   
179 cho tới 182
229 cho tới 235   
322 cho tới 324   
341 cho tới 346   
394 cho tới 395   
411 cho tới 418

đại khái là vậy, nên nhớ là... vật liệu có sự co dăn ...

TB: Anh Nhâm mà thấy tibu phổ biến Nhật Nguyệt Xích là anh rầy tibu ghê lắm! hihihihi.

Trích từ Diễn Đàn

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter