Bài Mới


Tu Bằng Con Tim- 29/11/13 New

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Chăn Trâu hay Diệt Khổ - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Resuming

 

44351- resuming

3/12/2008

BY: Dường như VPV cố gắng tinh tấn rất nhiều, và dường như sự tu tập của VPV dù tiến bộ cũng chưa được như expectation của VPV. BY đoán đúng không, VPV?

Hay là VPV hỏi nhờ Anh HL dùm. BY đoán, nguyện của Anh HL không gò bó trong hình thức hay môn phái, và lực tu của Anh HL vững chãi. Thăm VPV an vui và tinh tấn mau đến ngày giải thoát. Thăm Anh HL có nhiều nhân duyên độ chúng sanh.

HL: Câu hỏi đầu tiên sẽ là: Tại sao lại tập lung tung vậy (nhiều thứ quá)?

Câu ch́a khoá thứ nhất là:

1. Mình muốn tập cái gì thì "tâm mình" phải tương ưng với cái thứ đó. Có nghĩa là khi mình tu tập về Đại Trí Văn Thù thì tâm mình phải sẵn sàng tác chiến và cắm trại 100% hay là rõ hơn là: Trực chiến 100% để sẳn sàng làm cái điều "Biết tới đâu, nói tới đó".

2. Về Đại Thế Chí Bồ tát vì đó là Bồ Tát thứ dữ nhất, nên phải có tính cách sẵn sàng hy sinh ngay cả thân mạng, và trang bị một sức kiên nhẫn và chịu đứng không thể nghĩ bàn.

3.Về Quan Thế Âm thì nên trang bị một cái nhìn bao dung với tất cả mọi người và nhất là không được giận hờn, mất kiên nhẫn, và sẵn sàng "ăn cứt" để người ta ăn bánh mì.

4. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát là sẵn sàng... làm đĩ.

Câu Ch́a khóa thứ hai: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Có nghĩa là tập một cái cho tới nơi tới chốn, thì sẽ được luôn những cái khác

Mến.

Thu Dec 4, 2008

Terri:
Hi.  How are you?
I like your story because it helps me to learn the names of the Bodhisattvas in Vietnamese.  I didn't know that there was a Vietnamese word for Yamantaka.  I like to recite namo a di da phat, I find it is very effective in calming my mind down a lot. What is up with your living situation?  I hope it will get better for you.
Here is a website you might like. http://www.tsemtulku.com
HL: Sorry about my bad self learning English

How thing works?
Amitabha Buddha have on his head a red spot. From this red spot, He emits all kind of vibration, one of them is: Nam Mo A Di Da Phat. He directs this force from where he lives to our world and then, He creates a sort of "boomerang effect": So after this force reaches the destination (our world) it will return to the red spot on his head. So the only easy way to meet Him is go in to this flow (boomerang effect).
How?
1. By closing your eye (100%) repeat in your mind the vibration: Nam Mo A Di Da Phat, or A Di Da Phat (more is OK). All my lubu (say: Loo Boo) Friends use the second one.
2. Try to make a vision of the red spot (only the red spot, nothing else).
Mến.

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter