Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Nhí và Subham
5/01/2010

Ngày hôm qua, Nhí đă đủ điều kiện vào học ở Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.
Nhí (anh) do hiền hơn Nhí (em), nên đă được cái nước rút là vào ngay vùng đầu của Pháp Thân.
Nhí cứ đi xuyên qua các cảnh giới diễn tả lại các kinh nghiệm Tâm Linh của Pháp Thân.
Và đi dần vào trung tâm Trí Tuệ của Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na.
Tới đó, Nhí biết là ḿnh đă thành một Đức Phật y như bốn Đức Phật khác đă ở đó từ lâu.
Năm Đức Phật y như nhau này cùng quăng năm cái chày Kim Cang lên không gian.
Theo Nguyên Lư cuối cùng: Sự Sự Vô Ngại của Kinh Kim Cang.
Khi quay phim và cho chạy chậm lại, quang cảnh sẽ là như sau:

Đức Phật ở giữa quăng chày thẳng đứng lên trên. Đồng thời bốn Đức Phật kia ở bốn hướng Nam, Tây, Bắc, Đông. Và năm chày này đụng nhau tạo thành tiếng nổ rất là to, tiếng nổ đó là dĩ nhiên là: "Subham"

Chứng và đắt cảnh này: Nhí (anh) đương nhiên đạt được Tước Hiệu "Phật" (nôm na: hơi hám của một Đức Phật, v́ chưa có chính thức).
V́ c̣n thiếu một chiêu cuối cùng là "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Chiêu này th́ tubu phải xin phép gia đ́nh Nhí.
Nếu gia đ́nh chấp nhận th́ tibu chỉ tiếp.
Nếu gia đ́nh không chấp nhận th́ tibu sẽ chỉ tiếp khi Nhí tới tuổi "Trưởng Thành".
Nhí v́ chưa có tước vị chính thức v́ c̣n thiếu một chiêu cuối cùng "Phản Bổn Hoàn Nguyên".
Và cũng được biết là đă có Nhí (anh) đang ngồi bên tay trái của Ngài Tỳ Lô Giá Na. (
Bên Trí Tuệ).
Nhí (em) hiền như Nhí (anh) và cũng vào cảnh giới "Sự Sự Vô Ngại" và cũng đă quăng chày và đă nghe tiếng nổ "subham".
Nhí (em) chưa thông báo là đang ở bên nào của Ngài Tỳ Lô Giá Na.
Hiện nay Nhí (anh) và Nhí (em) đang nghĩ mệt.

Như vậy:
Tước vị: Đời Đời Làm Bồ Tát gồm có ba người:
Tibu ở bên tay phải của Ngài Tỳ Lô Gia Na. (Bên Thực Hành).
Cô Vân
Cô Trang
 
Mừng quá! Viết lung tung, không có thứ tự ǵ cả.

Sửa lần cuối: Tháng Mười Hai 24, 2009, 12:24:27 AM gửi bởi Tibu  

Tất nhiên, khi đối diện với hai Nhí này th́ người có cái tâm rộng lượng, không tướng như thế nào th́ cũng vẫn c̣n lui vào tư thế ... xét lại.
Thưa bà con: Một Nhí vào Mật Tông bằng ... Tịnh độ.
Và Nhí kia bằng Thiền Quán.

Có người hỏi:
Làm sao mà Tịnh Độ mà vào Mật Tông được.
V́ Tịnh Độ là phương pháp tập của người bị nhiều nghiệp sát. Nhưng không phải là không vào được một khi cố gắng tới "thành người câm lặng: Nhí Tịnh Độ, hiểu nhiều, nhưng lại không có đủ chữ để nói. Nhí rất là ngại đi tiếp xúc với ngay cả Cô Bác trong đám lubu.
Nhí sẽ rầy tibu khi tibu viết lại chuyện của Nhí Tịnh Độ đây.
Trong suốt thời gian vào Tịnh Độ Nhí chưa có lần nào rời Linh Ảnh của Tam Tôn. Bà con làm thử và giữ thử th́ biết liền.
Với mức độ kiên định, một mất một c̣n với Linh Ảnh. Nên cái Chánh Định của Nhí đă vượt ra khỏi mức b́nh thường của những người tu tập Tịnh Độ. Và dĩ nhiên đủ sức vào Mật Tông.

Nay lại bàn về cái mà tibu gọi là Tước Hiệu:
Chỉ là danh từ mà thôi, chưa có chính thức. V́ phải vào cho được Chân Như và khi ra lại th́ được Chân Như ghi cho Tước Hiệu Vĩnh Viễn:
Y như là tibu, cô Ba Hột Nút, cô Trang đă ... bị ghi:
Khi xuất định khỏi quy tŕnh "Phản Bổn Hoàn Nguyên" th́ tư tưởng sau đây lại xuất hiện, tư tưởng này do Chánh Định và tŕnh độ Chánh Trí mà có:
Tư Tưởng đi từ bên Phải qua bên Trái của Đại Năo như sau:
Đời Đời Làm Bồ Tát Độ Sanh.

Tất nhiên, để làm nỗi th́ phải có sức khỏe. Bây giờ th́ Nhí yếu xiù hà. Phải tỉnh dưỡng một thời gian.
 

Ghi chú:
Nhí (em) đứng bên trái của Ngài Tỳ Lô Giá Na (Bên Trí Tuệ). Theo lời Nhí.

Trích Từ Diễn Đàn Hoasentrenda:
http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1358.msg7581#

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


 

Hit Counter