Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Quán bổn Tôn
09/07/2011

Tibu:
Khi
nhận pháp về mà để đó, hoặc là đem ra hù thiên hạ th́ không thể hiểu được tibu nói về cái ǵ qua cụm từ "Năng Lực Tu Hành". Nhưng khi ra tay dợt thử th́... khỏi nói: Nó khó làm v́ mỗi động tác đều đ̣i hỏi sư an trú chánh niệm đằng trước mặt. Vốn là một thao tát khó v́ chưa lần nào Tu Sĩ làm qua.
Đă vậy mà c̣n quán ra h́nh các Ngài (cứ nh́n vào bất cứ cái h́nh nào th́ không biết đằng nào mà nh́n và nếu có thể thuộc cái h́nh th́ lại không biết bắt đầu từ đâu (làm một lần, hoặc là từ trên xuống, hoặc là từ dưới lên trên?)........

Thode:
Chú
,
Theo nguyên tắc th́ khi ḿnh thấy ai th́ ḿnh thấy cái mặt họ trước.
Áp dụng điều này trong quán tưởng th́ không biết ḿnh có thể quán cái mặt của Bổn Tôn được không? Hay chỉ quán cái đảnh của Ngài ?

Tibu:
Hehehe
tibu định giấu nghề nhưng rồi cũng bị moi ra!
Để có thể đi gặp Bổn Tôn th́ hành giả nên biết cái tên của Bổn Tôn. Sau đó là dùng cái niệm cùng với công thức xâu chuỗi 18 hột và hột châu mẫu.
Kế đó là thục hiện Chánh Định trên hột châu mẫu th́ hột châu mẫu mất và liền sau đó là linh ảnh của Bổn Tôn.

Nguyên tắc này cũng bị ngoại lệ như thường, Có nghĩa là không thể áp dụng cách này cho những Bổn Tôn sau đây:
1. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (với Ấn Liên Hoa)
2. Phật Mẫu Chuẩn Đề (với các chữ xoay trên chính nó, và cũng đồng thời xoay trên cái viền của cái ṿng chữ đó.
3. Phật A Di Đà (với cái chấm đỏ).

Hồ bao của tibu tới đây là hết hehehehe  Grin Grin Grin

TNT:
Con có một thắc mắc là sao khi muốn thấy h́nh ảnh của Bổn Tôn th́ ḿnh lại Quán những h́nh ảnh ǵ đó không liên quan đến gương mặt của các Ngài?

Tibu
:

Định
luật cộng hưởng lúc nào cũng quan trọng bật nhất trong khi tu hành.
Ví như câu quan trọng và đồng thời quen thuộc như:

Phật Tại Tâm! (ai cũng tưởng là ḿnh thành Phật rồi!)
Nhưng phải hiểu thêm là Tâm phải là Tâm Phật th́ mới được, chớ cái kiểu tâm chôm chỉa, buôn bán lung tung beng th́ làm sao mà là Phật được?

Cũng vậy, khi đi t́m Bổn Tôn th́ phải biết sơ qua các đặc điểm quan trọng của Ngài.

Do những đặc điểm này mà hành giả buộc phải đi vào ṿng kiểm soát của Ngài hoặc là đựa vào những công việc mà Bổn Tôn hay làm mà đi t́m ra Ngài.

Từ đó mới có các công thức để đi t́m cho ra các Ngài.

TNT:
Như
Chấm đỏ,

Tibu:
Vốn
là cái đảnh của Ngài A Di Đà Phật.
Đặc điểm của Ngài:
Ngài đang xây dựng một nơi gọi là Tây Phương Cực Lạc Và Ngài mời các chúng hữu t́nh từ Thập Phương Thế Giới qua bên đó để Ngài đài thọ và dạy cho các chúng sanh nào đă tới được bên đó tu tập miễn khổ.
Công Thức:
Từ tiêu chuẩn này mà các tu sĩ muốn tu về Tịnh Độ th́ đành phải rời bỏ nơi ḿnh đang sinh sống mà làm một cuộc "Thiên Di" về bên đó để mà tu hành.
Kết quả:
Hoasentrenda với biến cố là tibu đă chết rồi qua được bên đó và đă xuất sắc trở về lại đây nên tibu đă mạnh dạng cập nhật hóa phương pháp tu hành. Bằng cách niệm Phật quán chấm đỏ.

TNT:
Xâu
chuỗi,

Tibu:
cách tổng quát đề cao sự cầu nguyện. Khi làm chuyện này th́ bà con hay cầm xâu chuỗi và niệm. Do chỉ loay hoay ở "Cận Định" nên chỉ chiêu nạp Tha Hóa Tự Tại, với những biểu hiện "Nhập này, xuất kia".

Một lần nữa hoasentrenda khai triển cách thức "An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt" Và đă nâng cao tâm lực của tu sĩ lên rất là cao. Việc này lại cộng hưởng được với cái Tâm Lực của các Bổn Tôn chuyên về câu cầu nguyện này nên các Ngài xuất hiện.

TNT:
Ấn Liên Hoa, …..

Tibu:
Cái này là dùng cái đặc điểm của chính Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư, trong phần giáo lư, Ngài tự tu và Ngài đă để lại kinh nghiệm tu hành của Ngài trong các cuốn Kinh (tibu hiểu là chữ "kinh" này theo chiều hướng "kinh nghiệm tu hành").
Trong thế giới các Linh Ảnh th́ chính Ngài đă khơi lại nền "Văn Minh Hoa Sen" cho Trái Đất!
Nên khi muốn t́m Ngài th́ chỉ cần quán cái Ấn Liên Hoa và đồng thời đọc tên Ngài trong câu chú:
Om Muni Muni Maha Muni Sakyamuni Svaha.
Tất nhiên ở đây cũng không ngoài định luật cộng hưởng:
Với cái tâm thanh tịnh như thế này, giữ giới luật như thế kia th́ Ngài xuất hiện là cái chắc.

Tương tự như vậy cho các cách kia (Phật Mẫu...)
 

TNT:
Khi những h́nh ảnh này phát sáng và mất đi th́ lúc đó Linh Ảnh các Bổn Tôn mới xuất hiện?
Những h́nh ảnh trên có sự liên quan như thế nào đối với Bổn Tôn?

Tibu:
Khi phát sáng th́ đó là dấu hiệu "đủ mạnh" của tâm lực hành giả. Khi tâm lực của hành giả đạt được mức tương ưng (hay là đồng dạng) với Tâm Lực các Ngài th́ Ngài xuất hiện.

TNT:
V́ sao khi ḿnh Quán tưởng được những h́nh ảnh trên th́ Linh Ảnh của các Ngài liền xuất hiện trong cái Thấy của ḿnh?

Tibu:
Do định luật cộng hưởng. Cộng hưởng về Giới Luật và Mức Độ Chánh Định.

tnt hỏi hay dễ nể luôn đó nghe

TNT:
Bà rá nhập ông địa!

Cho con hỏi thêm chút nữa!

1/ V́ sao khi linh ảnh của Bổn Tôn xuất hiện trong quán tưởng chúng ta vẫn phải thử lại linh ảnh đó bằng cách phóng ấn hộ thân vào linh ảnh?

Tibu:
Những biểu hiện sau đây chỉ là những gợi ư, khi tu sĩ thử lại linh ảnh bằng ấn:

a. Ai khiến? Linh Ảnh tự tiện xuất hiện, không báo trước (y như là hồi c̣n ở "Cận Định")

b. Nét mặt hom hem, già đanh.

c. Hào quang có tính xâm lăng.

TNT:
2/ V́ sao h́nh ảnh thật sự của Đức Phật không giống với những h́nh ảnh mà chúng ta đang thờ?

Tibu:
Hỏi
hay lắm đó TNT hà!

a. V́ có Thầy hướng dẫn, nên đầu tiên hết là:

Nét mặt giống cái mặt của ông Thầy (v́ là người hướng dẫn và cũng là công thức cám ơn tự động được tác động bởi cái tâm lành của Hành Giả)!

Viết tới đây:

Tibu không hiểu tại sao trong các bài tán tụng này nọ (nhất là Tây Tạng) họ lại ca tụng bằng lời để làm ǵ? V́ chuyện đưa ông Thầy lên ngang bằng Phật bằng h́nh ảnh Tâm Linh là dư thừa luôn rồi! Th́ chuyện ca tụng này nọ bằng lời chỉ thêm ồn và có tác dụng là gây thêm sự hiểu lầm, tạo cơ hội cho t́nh trạng "Thần Quyền", mê tín, mù quáng, run sợ, vớ vẩn... Khi đứng trước Tôn Tượng đầy Từ Bi Hỷ Xả. Và đó là chuyện phi lư nhất.

con để ư cái vụ "cha truyền con nối" này:

Lấy ngay t́nh trạng đi thăm thằng bạn thân vừa mới sống lại hôm qua: Tất nhiên là khi gặp nó là chỉ có la lên, chạy lại và với tất cả chân t́nh và ḷng vui sướng th́ chỉ có ôm hun, và tranh nhau mà nói cho đă mà thôi!

Chuyện hư cấu này có thể xảy ra và Bà Con Nên nhớ là cái thằng đó không hiểu tí ǵ về Từ Bi Hỷ Xả đó nghe Bà Con!

Nhưng tibu lại không hiểu là tại sao khi đi thăm Thầy, đi gặp các Ngài với nhăn hiệu là: Từ, là Bi, là Hỷ và nào là Xả! ... Nói trắng ra là các Ngài là những người... Vô Hại hoàn toàn 100% mà lại cúi lạy, sợ sệt, lấm la lấm lét y như là gặp Cai Tù không bằng!

TNT:
3/ Pháp Thân là ǵ?

Tibu:
(DharmaKaya) Con mà đọc từ chỗ này th́ mù cứ hoàn mù 
Grin Grin Grin
http://www.daophatngaynay.com/vn/duc-phat/nhan-cach/8082-Phap-than-trong-Phan-ngu.htm

Thực tế, Pháp Thân là... lư lịch sống của Bổn Tôn! Có nghĩa là khi tập trung vào Linh ảnh của Đức Phật Thích Ca th́ sẽ thấy trọn bộ cách tu hành gian khổ và nguy hiểm của Ngài. Chi tiết hơn, khi tập trung vào con mắt của Ngài th́ sẽ thấy những cách nh́n của Ngài đối với các diễn tiến về cuộc đời trên đường tu hành, như khi... nhớ vợ th́ ngài nhớ ra làm sao? Ngài làm cái ǵ để tự an ủi...

TNT:
Cái
ǵ tạo nên Pháp Thân?

Tibu:
Cách
sống của Ngài được ghi và thâu lại trên một linh ảnh gọi là Pháp Thân.

TNT:
sao lại có Pháp Thân ?

Tibu:
Pháp
Thân là cuốn kinh sống của Ngài. Nên thế hệ sau sẽ rất cần cuốn kinh này để rút kinh nghiệm trong việc tu hành.

TNT:
5/ Khi quán được gương mặt của Chú Tibu rồi th́ tự nhiên gương mặt đó biến thành một Linh ảnh của Ông Phật Nho Nhỏ rất là vui như mặt Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy?

Tibu:
Là v́ ngay lúc đó đang làm Phật Sự

TNT:
Tại sao có hiện tượng chuyển hóa này?

Tibu:
Do định luật cộng hưởng.

tầm ảnh hưởng của nhân duyên.

TNT:
6/ Khi quán hay nghĩ về Chú Tibu th́ linh ảnh thường hay thay đổi

- Lúc vui

- Lúc buồn

- Lúc khờ khờ như người mất hồn ...

Điều đó là do tâm của người quán hay do trạng thái tâm lư của Chú?

Tibu:
Cả hai 
GrinGrinGrin

TNT:
Cho
con hỏi cắc cớ:
- Như lỡ Ông Thầy "ngủm củ tỏi " (vô thường mà!
Grin) th́ tâm ḿnh nó có "ngủm" theo kiểu " Người đi nửa hồn tui chết, c̣n nửa kia máng hàng rào..."  GrinGrinGrin (thơ chế lại của XD! Grin)

Tibu:
Không
c̣n sức đâu mà máng hàng rào
GrinGrinGrin

Thông thường một biến cố như vậy th́ người b́nh tĩnh nhất phải cần hơn ba tháng mới hoàn hồn được. C̣n người quá gần gũi mà không cứng cựa th́ không thể nào tỉnh lại được sau đó một năm.
tibu tiên đoán được chuyện này, nên ngay từ đầu, tibu đă dặn đi, dặn lại là không nên quy hướng về tibu mà nên quy hướng về Ngài A Di Đà, hoặc là Ngài Quán Thế Âm. Làm như vậy, để khi tibu đứt bóng th́ vẫn c̣n chỗ bám víu.

Vả lại khi bám vào
tibu ngay vào lúc tibu ngủm củ tỏi, th́ sẽ bị tuột định thê thảm.

TNT:
Rồi lỡ tự nhiên v́ một ly' do ǵ đó mà Ông Thầy có những xáo trộn và thay đổi trong đời sống của ḿnh th́ hành giả cũng theo đó mà bị luôn không?

Tibu:
Chắc
chắn là ḿnh bị xáo trộn, nhất là lúc tibu đang thí nghiệm chuyện ǵ đó. Như là những thí nghiệm của tibu về Tham Dục. Ngay lúc đó là th́ ḿnh sẽ lung tung theo cảnh Tham Dục luôn.

TNT:
Những
cảm xúc trong linh ảnh đó có ảnh hưởng đến tâm người quán không?

Tibu:
Có chớ, Chuyện cộng hưởng với nhau mà! Nhưng nó thay đổi từng chút một và từ vực sâu tâm thức ra tới bên ngoài. Theo kiểu: Tự nhiên những thói hư tưởng như khó xóa được th́ bỗng nhiên biến mất tự hồi nào mà không ai hay.

TNT:
- Cái này có phải như kiểu Đồng Dạng với nhau không?
- Dùng sức mạnh của Định Tâm để ḥa nhập vào với Hào Quang của Bậc Thầy?
- Hào Quang thay đổi th́ tự nhiên tâm tánh tự nhiên đổi thay theo ?

Đă quá Chú ơi! Gặp th́ quên những ǵ muốn hỏi... nên ở gần khó hỏi hơn ở xa...
GrinGrinGrin

Tibu:
Nói theo danh từ máy tính là: Copy và Paste (chép và dán) đó mà!

TNT:
7/ V́ sao chỉ quán Pháp Thân mà không quán h́nh ảnh của Thân thể xác?

Tibu:
v́ chính Pháp Thân nó thuyết pháp cho ḿnh nghe một cách "như thật", "trực tiếp" nhất!

Trích dẫn từ Diễn Đàn Hoasentrenda

[quote author=Tibu link=topic=6043.msg24096#msg24096 date=1309623155]

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 

 

 


 

Hit Counter