Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Vượt Pháp
25/2/2013

Uocmobenho: Xin chú TIBU cho con nói rơ thêm về 1 vấn đề này nữa:trước khi con có duyên được biết website HSTD, con có đi t́m hiểu nhiều về mật tông nhưng không dám thực hành v́ sợ chưa được quán đảnh, tập không được tốt... cách đây 3 tuần con có đến chùa KHUÔNG VIỆT và được thượng tọa THÍCH THANH NGỌC truyền pháp DƯỢC SƯ và quán đảnh,chủ yếu lá cầu sám hối và tŕ chân ngôn DƯỢC SƯ... con xin hỏi chú là con có thể vừa tập QUÁN CHẤM ĐỎ vừa tŕ chú DƯỢC SƯ được không chú?

con có mong muốn là được tu học tốt về PHẬT PHÁP và tin tấn trên con đường tâm linh... mong sự chỉ bảo của chú rất nhiều.

          NAM MÔ ĐẠI NHẬT NHƯ LAI.

Từ đầu cho tới giờ, tibu chỉ là... nói cho uocmobenho mở rộng kiến thức. Tất nhiên là đó là kinh nghiệm của tibu khi làm tùm lum chuyện.

uocmobenhó có trọn quyền lựa chọn: Cái nào bỏ, cái nào lấy hoàn toàn theo ư của ḿnh. Sở dĩ uocmobenho được quyền như vậy là v́ tibu không phải là Thầy của uocmobenho.

Người mà uocmobenho phải hỏi là vị Thầy đă quán đảnh cho ḿnh. đó là vị Thầy ở Chuà Khuông Việt. Chỉ khi nào Thầy cho phép uocmobenho đưọc trọn quyền lựa chọn phương pháp tu hành th́ uocmobanho mới hỏi tibu được.

C̣n chưa có thông qua Vị Thầy này th́ mang tội "Vượt Pháp" như vậy uocmobenho sẽ lạt vào mê hồn trận của ... "Chánh Pháp". Tai hoạ là cứ suốt ngày lựa chọn cho tới chết cũng chưa tập được một cái ǵ cả.

Hết

bt: Nếu một người được quán đảnh bởi một pháp môn không đưa đến các quả vị giải thoát, khi họ được gặp và thích một pháp môn khác và tin chắc đây là phương pháp giải thoát, có những trường hợp nào họ "vượt pháp" một cách an toàn không chú?

Hay lắm, câu hỏi quả là xuất sắc:

Trong khi tu hành với vị Thầy đó th́ tu sĩ phát hiện ra là Thầy này chưa có đầy đủ những đức tính của một vị Thầy (thay v́ là Thiền Sư th́ nay lại là ... tiền sư chẳng hạn) Hay là phạm giới nào đó mà tu sĩ không thể chấp nhận được th́ Đức Bổn Sư có khuyên là: Trong trường hợp đó th́ tu sĩ có quyền ra đi mà không cần phải xin phép người thầy chùa này.

Do đó, đây là tiêu chuẩn độc nhất mà tu sĩ có quyền ra đi mà không có chuyện ǵ xảy ra. C̣n người ta đang cố gắng tu hành mà ḿnh bỏ đi th́ cũng không được. Ḿnh đă chơi với người đang đi trên con đường thành Phật, và người này không có phạm lỗi ǵ cả, th́ ḿnh nên chơi cho tới cùng.

bt: Có những vị khi xưa tập bùa ngăi, thần quyền, luyện ma công, Vạn thiên giới linh, v.v,  Sau một thời gian th́ họ ngừng tập và bắt đầu t́m hiểu Phật Pháp, họ có cần xin phép ông Thầy thần quyền đó để tập Phật Pháp không chú?

Không, là v́ những người này đâu có ai tu theo cách của Đức Phật đâu? Do đó cho nên tu sĩ lại có quyền ra đi mà không cần xin phép.

bt: Tại sao lại có thể xảy ra chuyện mà chú viết như trên: "Tai họa là cứ suốt ngày lựa chọn cho tới chết cũng chưa tập được một cái ǵ cả" ?

Là v́ tu sĩ này đă bị trước đây ... lâu lắm rồi (tiền kiếp), nên chú mới viết ra như vậy. Và đây cũng là chuyện của Chú khi chú chê Thầy Milarepa. Trong suốt thời gian 700 năm, chú bị rơi vào cơn hỏa mù này và không làm ăn được ǵ cả. Nó tệ hại đến độ mà, chẳng có ai chính thức chỉ cho cái ǵ cả, toàn là tin đồn không hà.

bt: Những trường hợp nào họ "có quyền" đổi pháp môn mà không bị vượt-pháp?

Thầy phạm giới.

Nếu Thầy đang tu hành theo Đức Phật. (Tất nhiên là tu sĩ phải biết ... như thế nào là tu theo: Chớ không phải là đầu trọc và bận đồ vàng rồi tụng kinh là tu theo Đạo Phật đâu nghe), và Thầy đang hoàn chỉnh phương pháp của ḿnh th́ ḿnh cũng không có được bỏ Thầy. (Một lần nữa: Chỉ bỏ đi khi nào Thầy phạm giới).

Trong lúc này th́ ḿnh có quyền hỏi là Thầy tu tới đâu rồi! Có tiến bộ ǵ hay không?

Nếu Thầy trả lời là không, th́ ḿnh xin phép đi t́m phụ với Thầy may ra! Thầy mà cho phép th́ phải hiểu đây là một tu sĩ trứ danh và sẽ là một Minh Sư, hay là Chân Sư trong tương lai.

C̣n Thầy mà... không chấp nhận... th́ ḿnh chỉ chờ mà thôi.

Và tất nhiên, thầy chẳng phải là tu sĩ Phật Giáo th́ tu sĩ có quyền bỏ đi, mà chẳng có chuyện ǵ xảy ra.

Hết

Langnhgiem: Chú Tibu ơi, trong trường hợp nào th́ 1 vị được gọi là thầy?

Không có chữ nào đồng nghĩa với chữ "guru"

"Guru" trong tâm linh là người chỉ đường cho người khác tu theo một phương cách nào đó, và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tới khi người này tu thành công. Với điều kiện là người này hướng theo cách này mà tu hành.

Lở mà do nguyên nhân ǵ mà người này thành ... vịt xiêm th́ guru cũng phải thành vịt xiêm luôn.

Hết

Bọn lubu đều biết định nghĩa này GrinGrinGrin

Langnghiem: dzị với việc hướng dẫn cho mọi người tu trên diễn đàn,và người này chịu tu theo phương pháp ấy, th́ chú tibu phải chịu trách nhiệm về những người này và trở thành "GURU" của những người này ??? ::)

Lanh chanh tè luôn GrinGrinGrin Có sức chơi! Có sức chịu! Khỏi liệu mà cứ chơi! Chết th́ đă chết rồi! Miễn anh em ở đây làm ăn được là vui rồi.

Hết

củkhoaisùng: Một đứa trẻ đến tuổi đi học, trải qua từng cấp bậc Tiểu học, Trung học rồi Đại học. Cũng vậy, ứng với từng giai đoạn phát triển tâm linh một hành giả cũng tự đi t́m Thầy như là một nổ lực… tự cứu ḿnh. “Vượt pháp” lúc này có c̣n được xem là vấn đề LỚN không thưa Chú?

Sau khi làm quán đảnh xong th́ tâm của hành giả hay dính với ông thầy này. Do đó khi làm ǵ mà chưa nói qua cho ông này th́ ḿnh lại "vưọt rào" cho nên cái tâm nó cứ dao động, và với t́nh trạng dao động này mà đi lựa phương pháp th́ không có ổn: khi ḿnh đụng cái ǵ th́ lại thấy "không chắc ăn", do đó cho nên cứ lựa hoài mà không tu tập được ǵ cả.

Nó là "Lớn" khi ḿnh đă đụng người giỏi, và sau khi làm quán đảnh th́ ḿnh lại chê và ra đi! Điều này có thể làm nhiều người ở thế giới bên kia không bằng ḷng! Thế là khi ḿnh đi hỏi phương pháp tu th́ chẳng có ai chỉ cho ḿnh cái ǵ cả. Hay là chỉ tầm bậy tầm bạ. Do Đại Nạn đó mà khi chú phát tâm chỉ cho Bạn Bè th́ chú có ư là gôm bi những người này lại. Và lâu lâu trong lubu cũng có những người này xuất hiện.

Hết

Củkhoaisùng: Đọc đến đây th́ con lại hiểu méo mó (??) là Vượt pháp chỉ áp dụng triệt để cho hệ thống hành giả tu Mật đă nhận phép Quán đảnh!!!

Trên lư thuyết là triệt để dành cho Mật Tông.

Nhưng trên thực tế, tuy rằng Thiền không có đề cập tới chuyện quán đảnh này nọ.

Nhưng khi ḿnh đối diện với người có nghề th́ họ cũng biết là: À th́ ra anh nhận pháp và tu theo cái thằng tibu.

Lư do:

Là v́ khi đă dợt theo một phương pháp có liên quan đến Niết Bàn và người chỉ đường đă đạt tới tŕnh độ đó th́ hệ thống quánh đảnh tự động xảy ra.

C̣n nữa, khi người chỉ đường mà nói về Mật, và người nghe pháp lại làm theo th́ hệ thống quán đảnh hồi trước, tự động thay đổi theo hệ thống Mật Tông này.

Và dĩ nhiên, khi nghe về Tịnh Độ và người nghe pháp lại làm theo, th́ hệ thống quán đảnh tự động là Tịnh Độ.

Như vậy trên đảnh của tibu th́ tùy vào buổi thuyết pháp mà nó thay đổi GrinGrinGrin

Khi nói về thiền, Anh Sơn thấy rơ ràng:

Trên đảnh anh có 7 Ngài Cổ Phật dàng hàng ngang

Khi nói về Mật:

Thi trên đảnh lại có Hắc B́ Phật và dàng hàng dọc của môn phái Marpa ...

Khi bàn về Tịnh độ th́ lại có:

A Di Đà và dàng hàng dọc của những người đă qua được bên đó...

Có như vậy th́ tibu mới có thể chuyển tâm được cho những người hữu duyên GrinGrinGrin

Câu hỏi bà rá nhập ông địa của cukhoaisung xem ra... không có sùng tư nào cả mà mà là rất hay và ngon như là khoai lùi bếp tro GrinGrinGrin

Tamnhu: Tại sao gọi là vượt pháp khi chị CD có ḷng tốt muốn giúp bạn đồng tu? Làm sao để biết ḿnh có vượt pháp hay không? Và những giới hạn và hậu quả của Vượt Pháp là như thế nào?

Tư tưởng "Vượt Pháp" là một tư tưởng căn bản khi dùng xâu chuỗi để cầu nguyện qua câu niệm Phật, hoặc là niệm Thần Chú. Khi vừa niệm vừa xoay xâu chuỗi th́ sẽ có lúc đụng hột châu mẫu là cái chùm long, cái hồ lô, hoặc chỉ là đơn thuần một cái hột nằm ngoài cái xâu chuỗi.

Tới đây có hai phản ứng rơ rệt:

1. Hành giả niệm thêm một niệm nữa và lần qua luôn cái hột này. (trong trường hợp này, khi sử dụng xâu chuỗi 18 hột th́ cứ mỗi ṿng th́ hành giả niệm được 19 niệm)

2. Hành giả đụng hột này th́ quay ngược cái xâu chuỗi lại và khởi niệm lại ngay tại cái hột này, và không hề vượt qua hột châu mẫu này. Như vậy khi sử dụng xâu chuỗi 18 hột th́ hành giả chỉ niệm được 18 niệm ứng với mỗi ṿng xâu chuỗi.

1. Cách thứ nhất là cách niệm "Vượt Pháp":

Ví dụ: Khi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Với câu niệm này, cộng với phương pháp quán này nọ: Hành giả dùng tâm lực của ḿnh để đi gặp Ngài th́ chỉ nên lanh quanh ngay vùng ảnh hưởng của Ngài.

Nhưng đằng này th́ hành giả vượt qua luôn hột châu mẫu (vốn là biểu tượng của Ngài)

Cách này không có tôn ty trật tự.

2. Cách thứ hai là cách không "Vượt Pháp".

Tức là ḿnh không có chuyện "qua mặt Ngài", mà vẫn nằm ngay trong vùng ảnh hưởng của Ngài.

Cách này có tôn ty trật tự.

===================

Tibu bàn về chuyện này:

Trong khi niệm này niệm nọ, nếu để ư, hành giả sẽ thấy hầu hết các Thầy đều lần luôn qua hột châu mẫu mà không hề bị ǵ, hoặc là không hề hay biết ǵ cả! Tibu cẩn thận quan sát và biết rơ rằng: Xâu chuỗi mà các Thầy đang dùng chỉ là súng giả! Có nghĩa là: Không có lực, hoặc cao lắm là Tha Hóa Tự Tại nó nhập vào đó đông như hội chợ.

===================

Lại bàn tiếp về chuyện "Vượt Pháp” khi nhận thêm những phương pháp khác để tu hành:

Khi nhận thêm pháp của một tu sĩ nào đó để về tu hành, ứng với những học tṛ có chủ trương không vượt pháp th́ hành giả này nên hỏi và nên cho Vị Thầy của ḿnh biết.

Lại bàn về Vị Thầy này:

Khi bàn về vị Thầy, Người mà hành giả nên hỏi ư kiến, th́ đương nhiên phải là một vị sư phụ chính hiệu con nai vàng!

Qua sự trao đổi này: Thầy có trọn quyền cho phép tu sĩ tu pháp mới này hay là không. Học tṛ nên nghe lời của vị Thầy thứ thiệt này.

=====================

Lại bàn về chuyện tu sĩ truyền pháp tu hành cho những người khác:

Người truyền pháp lại truyền quá khả năng thực thụ của ḿnh th́ nguy hiểm và mang tội "Vượt Pháp"

Nếu làm ngược lại th́ không có chuyện ǵ xảy ra.

Nhân quả:

1. Một khi mà học tṛ đă không cho Thầy ḿnh biết th́ quả đương nhiên là Thầy Tṛ xa nhau.

2. Khi hỏi rồi mà lại không chịu nghe theo th́ sẽ rơi vào sự hoang mang, không chắc ăn (mặc dù là đang hành rất đúng phương pháp tu hành) và khi tu hành th́ lại có khuynh hướng chế độ này nọ.

3. T́nh trạng chung là cứ nghi ngờ và lựa chọn phương pháp hoài thôi, mặc dù là đă và đang được tu hành dưới Chánh Pháp và dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy thứ thiệt chính hiệu con nai vàng.

Kết luận:

Tibu bị 700 năm như vậy luôn đó.

Bài đọc thêm:

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=762.0

Tamnhu: Con đa tạ Thầy!

Bài giải thích "vượt pháp" của Thầy thật là rơ!

Thế con lại  có cái thắc mắc nữa là người tu Tịnh Độ, giới luật là: chỉ độ tử không độ sanh.Với trường hợp người tu Tịnh Độ là  NSBX ,có thể mượn màn tivi của A DI DA th́ có ǵ khác biệt nào khi hành tâm nguyện như Bồ Tát Đạo chẳng hạn? Th́ những việc nào nên và những việc nào không nên? Phạm vi hành Phật Sự như thế nào ah?

Con cám ơn Thầy.Chúc Thầy luôn khoẻ!!!

Phải khen tamnhu một phát: Con hỏi hay tàn canh gió lốc luôn đó nghe GrinGrinGrin

Không phải đợi ǵ cho đến lúc tu được đến Nhất Sanh Bổ Xứ (NSBX), mà chỉ cần đến khi thấy nguyên linh ảnh của Ngài A Di Đà, và sau đó là Ngài có giảng pháp cho hành giả nghe th́ những tu sĩ trứ danh này đă có thể nói lại lời nói của Ngài cho người khác mà không hề bị "vượt pháp".

Nhưng nên nhớ là dừng có làm theo kiểu:

Cho quà th́ bớt, cho lời th́ lại thêm (lời của TNT) th́... tai hại vượt pháp lại vẫn cứ... ch́nh ́nh ra đó.

Tất nhiên khi rơi vào t́nh trạng này, ư là nói lại cho người khác nghe lời trực tiếp truyền thanh của Linh Ảnh Ngài th́... khỏi chê vào đâu luôn! Nhí của ḿnh thường xuyên làm như vậy đó.

Tuy nhiên, chơi dao th́ có ngày đứt tay!, bà con nên cẩn thận là v́:

1. Tất cả những động tác tâm linh cao cấp này đều dựa vào một cái rất là bấp bênh và mong manh đó là cái "Tâm Lực" của hành giả. Dĩ nhiên đối với hành giả nào có tính thận trọng như tibu th́ dùng cách này vẫn không có ǵ xảy ra.

2. Nhưng mà dù ǵ th́ hành giả cũng nên biết về những đặc tính của linh ảnh Đức Phật:

Cho dù là Ngài có xuất hiện trong giấc mơ, hay là ngay trong lúc hành giả nhập định được rất... rất là ngon lành.

a. Đặc tính duy nhất của linh ảnh của các giáo chủ (ư là nói vế các Ngài có tầm cỡ tâm linh tương đương với Đức Phật như là các Đại Bố Tát,...) là:

Khuyến Tu (chấm hết).

Một khi các Ngài này xuất hiện là không có chuyện quở trách, la mắng, nhờ vặt, ca hát, ngâm vịnh,... mà chỉ có hai việc duy nhất là xoa đầu ấn chứng, và thuyết pháp khuyến tu.

Tất cả những cái khác đều không đúng và hành giả không nên chấp nhận (như là cho số đề, xổ số, đưa đồ ăn thức uống, cho ăn trái cây, cho mượn con mắt, cái tai,...). Những cảnh chỉ có tiếng nói mà không thấy người, cho đến tự nhiên thấy ngồi trên ghế, đứng trước ghế trống (đôi khi ba cái), hay là con mắt trái, cái ṿng tṛn chữ O, người trong veo nhưng vẫn c̣n nhận ra được là con gái hay là con trai... Tất cả cảnh này là Tha Hóa Tự Tại.

Ví dụ:

Cô Ba Hột Nút khi nghe Phật A Di Đà kể vế tiền kiếp. Cái tiền kiếp mà chính Cô lại làm những việc quá tàn ác và dữ đằng nên khi Cô xuất định th́ cô khóc ướt cả cái ấn Kim Cang Định, và trong linh ảnh th́ Ngài A Di Đà cũng chảy nước mắt.

Trí Tuệ:

Cô Ba hiểu ngay rằng là Cô khóc là v́ cô quá tàn độc, và cô cũng hiểu là: Những hành động trong kiếp đó đă là một trong những nguyên nhân cản trở việc tu hành của Cô sau này, và việc này nó làm cho linh ảnh chảy nước mắt.

===================

Cảnh Thiên Ma nó tế nhị hơn nhiều:

Phật khóc: Mà chính người thấy lại không hỏi linh ảnh là tại sao lại có chuyện này. Hoặc là người thấy lại không biết rơ nguyên nhân.

Lời bàn: Khi khóc th́ t́nh cảm bám theo câu chuyện và do câu chuyện có biến cố bất ngờ nên người trong câu chuyện mới khóc.

Ai mà gặp chuyện như vậy th́ không thể nào mà không khóc được.

Nhưng ở đây là linh ảnh của Đức Phật th́ có cái ǵ mà làm ngài không biết được! Đến độ chính Ngài phải bật khóc y như là dân chưa tu hành?

Và v́ cảnh tượng đang ch́m trong Vô Minh nên không có ai biết nguyên nhân. ---> từ lư do ú ớ không biết nguyên nhân này mà suy ra được đây là cảnh của Thiên Ma.

Phật mà c̣n không có biết, là chuyện không thể chấp nhận được:

Chuyện này càng tế nhị hơn chuyện ở trên nữa, nó đ̣i hỏi tính cách "Ôn Cố Truy Tân" (nhận xét việc quá khứ để biết chuyện tương lai).

Chuyện rằng:

Hôm qua, nằm mơ hoặc là thiền và hành giả thấy được Phật.

Hôm nay, rơ ràng có người tới hỏi hành giả về Pháp để tu hành, nhưng hành giả không biết  giải quyết ra làm sao hết là v́ người hỏi không có tu pháp môn Tịnh Độ y như hành giả.

Ôn Cố

Hành giả suy nghĩ như sau:

Rơ ràng là ḿnh có nằm mơ và thấy Đức Phật, thế nhưng Ngài chẳng nói ǵ về anh chàng này.

Hahaha! Vậy là Phật không có nghề (v́ nguyên tắc là Ngài xuất hiện là chỉ có nói cái chuyện tu hành mà thôi, và cái vụ hỏi Pháp của người bạn này đâu có xa ǵ đâu (Ngài chỉ mới xuất hiện hôm qua mà thôi mà)?

Nhận Diện:

À à! Để ḿnh nhớ lại coi hào quang của anh Phật này như thế nào? Hm... nó có màu vàng nhưng hơi nặng nề, và có lộ vẻ xâm lăng, nó chói sáng nhưng lại làm cho ḿnh khó chịu.

Truy Tân

Lần sau nghe con! Con mà vào th́ anh đây cho con nếm cái ấn hộ thân bay vào cái ngực đó nghe con hehehe.

Truy t́m nguyên nhân:

Đó là bên ngoài!

C̣n bên trong của ḿnh th́... Ḿnh đă làm ǵ, và ăn ở ra làm sao mà Thiên Ma nó đánh hơi được ḿnh vậy cà!

Ây da! B́nh tỉnh rà soát lại coi:

Lớn lối khi thuyết pháp?

Nói tàm xàm như: Chuyện ḿnh chưa biết rơ mà đă chỉ cho bà con tập?

Vượt Pháp Trong Tịnh Độ

Chuyện vượt pháp trong Tịnh Độ sẽ triệt tiêu ở ngay vào sự hiểu biết về cách tu tập này:

1. Có một Đức Phật có trú xứ về hướng Tây. (hướng Tây này là hướng Tây của Tŕnh Độ Tâm Linh (Tứ Thiền Hữu Sắc).

2. Mô h́nh hoàn chỉnh của cơi này rất là đẹp.

3. Nếu nói về cái đẹp th́ trong Vũ Trụ có hai chỗ đẹp: Tây Phương Cực Lạc và Liên Hoa Tạng.

4. Ngơ đi vào là qua cái Đảnh của Đức Phật A Di Đà Phật, Đảnh của Ngài màu đỏ.

Kỹ Thuật:

5. Câu niệm là Nam Mô A Di Đà Phật.

6. Cách niệm từng chữ và ngân dài ra.

7. An Trú Chánh Niệm vào cái Đảnh màu đỏ của Ngài.

Theo cái sườn này mà tŕnh bày th́ không có chuyện vượt pháp.

Tŕnh bày ngang xương cách độ tử thường bị vượt pháp.

Chuyện này chỉ không xảy ra khi hành giả đă qua được bên đó.

Nguồn: Trích từ Đạo Tràng Hoasentrenda

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 

 


 

Hit Counter