Bài Mới


Hộ Pháp Và Tu Sĩ 9/04/2016 NEW

Chiếu Tướng!!!... 23/03/2016 NEW

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!
7/04/2015

 

Những cái ḿnh không biết:

- - Tự dưng… rồi hắn tấn công tui!

- - Tui có làm ǵ đâu mà hắn truy cản tui, gây khó khăn cho tui?

- - Khi khổng, khi không, cái về nhà là t́m chuyện để gây!

- - Tui để ư là cứ 30 (cuối tháng) hay là 15 (giữa tháng) là nhà có chuyện!

- - Nhiều lúc, tui đă nhịn lắm rồi đó nghe! Mà sao bên kia cứ t́m cách tấn công tui hoài vậy cà?

Đọc tới đây, bà con cũng đă hiểu ư của tibu muốn nói chuyện ǵ rồi chớ ạ?

Ư của tibu là:

- - Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!

Một chuyện b́nh thường, lúc nào cũng xảy ra! Và phản ứng cứ kêu oan là đương nhiên

===============

Ngài Đạt Lai lạt Ma thứ 14 hiện đang sống lưu vong tại Ấn Độ đă có nói như sau:

Khi sưu tra về nguyên nhân của một vấn đề rắc rối mà chúng ta chỉ đi t́m trong một căn pḥng. Chúng ta chỉ có thể đoán ṃ, hoặc là chỉ có thể có những kết quả gần đúng mà thôi.

Ngài nói tiếp:

Nếu, v́ một nguyên nhân nào đó, chúng ta có thể t́m hiểu câu chuyện rắc rối này, trong nhiều căn pḥng hơn, th́ chúng ta có thể có nhiều nhận định rất là đúng, hiện tượng đoán ṃ biến mất. Và có thể không c̣n bất cứ sự bất măn nào.

Lời bàn:

Bà con để ư diển tiến này:

- - Tự dưng… hắn tấn công tui!

- - Tui có làm ǵ đâu mà hắn truy cản tui, gây khó khăn cho tui? 

Đây là dĩ nhiên những chi tiết mà bà con có được khi bươi mốc… chỉ trong một căn pḥng được gọi là "hiện tại" hoặc là "Hiện Kiếp"

Bước qua những căn pḥng chứa đựng hồ sơ khác, mà các Tu Sĩ Gạo Cội thường gọi "Tiền Kiếp": Bà con sẽ có nhiều kết quả tương tự nhau:

- - Sở dĩ chuyện này có xảy ra cho một ai đó! Là v́ hồi tiền kiếp chính người đó đă cố ư chọn lựa giải pháp: Thay v́ tha thứ, th́ lại hành hạ.

Và hành hạ tận t́nh một cách rất là dă man người ta.

Th́ nay, với lư do là Chết Không phải Là Hết" Và nhất là cơ hội lại tạo ra cho những đối tượng này gặp lại nhau th́ chuyện hành hạ cực kỳ dă man chắc chắn sẽ xảy ra!

Bàn thêm về Nghiệp:

Lư do thứ hai: cũng rất là b́nh thường và tự nhiên…

Ông Bà có nói:

Cờ đến tay ai, người đó phất

Câu này cũng có thể nói trại lại như sau:

- - Cờ đến tay ai, người đó… Fuck!

Mà khi đă Fuck thay v́ là "phất" tất nhiên hiện tượng quá tay lại xảy ra!

Và dĩ nhiên, thay v́ trừng trị th́ chuyện gây thêm thù oán, cũng do cái Vô Minh, mà cứ xảy ra, và xà quần với nhau!!!

Mà đă là chuyện quá tay th́ Ṿng Luân Hồi bắt đầu xoay! Rồi chuyện xà quần với nhau trong việc vay trả, trả vay. Chuyện chỉ có thể dứt điểm khi giữa những đối tượng "Người Thù Truyền Kiếp Này" bị… thiên tai như là Động Đất, Sóng Thần, Núi Lửa lại xảy ra để vô hiệu hóa cái ṿng lẫn quẫn về nghiệp sát với nhau! Hoặc là những tai nạn chết người mang tính cách tập thể như... phi công tự tử...

===============

Từ đó, lần về cội nguồn của hệ thống Thuần Thiện (gọi là Thuần Thiện th́ nó hợp lư hơn khi gọi là Chí Thiện. V́ Chí Thiện là Cực Dương, mà Cực Dương th́ sinh Âm!

C̣n Thuần Thiện th́ chỉ có toàn là Thiện mà thôi!)

Bà con sẽ gặp câu chuyện ở đây:

http://www.budsas.org/uni/u-kinh-phapcu-ev/dhp_idx.htm

119. Người ác thấy là hiền.
Khi ác chưa chín muồi,
Khi ác nghiệp chín muồi,
Người ác mới thấy ác.

121. Chớ chê khinh điều ác,
Cho rằng "chưa đến ḿnh",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi b́nh cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác
Do chất chứa dần dần.

122. Chớ chê khinh điều thiện
Cho rằng "chưa đến ḿnh",
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi b́nh cũng đầy tràn.
Người trí chứa đầy thiện,
Do chất chứa dần dần.

63. Người ngu nghĩ ḿnh ngu,
Nhờ vậy thành có trí.
Người ngu tưởng có trí,
Thật xứng gọi chí ngu. 

227.A-tu-la, nên biết,
Xưa vậy, nay cũng vậy,
Ngồi im, bị người chê,
Nói nhiều, bị người chê,
Nói vừa phải, bị chê.
Làm người không bị chê,
Thật khó t́m ở đời

50. Không nên nh́n lỗi người,
Người làm hay không làm.
Nên nh́n tự chính ḿnh,
Có làm hay không làm.

Trích từ diễn đàn hoasentrenda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=15896.msg56768

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter