Bài Mới


Hộ Pháp Và Tu Sĩ 9/04/2016 NEW

Chiếu Tướng!!!... 23/03/2016 NEW

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

7/5/2015

 

Shineallstar:
Dạ con cũng xin phép Thầy được hỏi:
1. Khi Phật A Di Đà phóng đi từ Ajna của Ngài tư tưởng là từng phần  "A" "Di" "Đà" "Phật" , hay tư tưởng là một tổ hợp "A Di Đà Phật"
Con hỏi vậy v́ nếu khi quán tưởng , mường tưởng chấm đỏ và niệm: 1 niệm là "A", là "Di", là "Đà", hay "Phật" th́ có thể tương tác được với tư tưởng của Ngài A Di Đà hay không?

Tibu:
Là cách niệm Phật của Tịnh Độ đó. Tức là từng tiếng một, kéo dài ra, và ở giọng cao.

Shineallstar:
2. Thứ hai là: cái thấy khi tập là cái thấy của ư căn, nhưng cái thấy của ư căn này có cần phải dựa theo thân thể hay không cần dựa theo thân thể?
Tức là cái thấy này có phải thông qua Ajna hay không?
V́ nếu cái thấy này thông qua Ajna th́ chỉ cần cung cấp đủ tư tưởng qua Ajna thông qua AtCNDTM "con không biết là ǵ nên bảo nó là tư tưởng: tư tưởng "A Di Đà Phật", th́ ta sẽ bước vào cận định một cách rơ ràng và vững chắc hay không?

Tibu:
Cái câu hỏi này mới là hay đó nghe! Grin Grin Grin

Nó diễn tiến như sau:
1. Theo ý căn: Có nghĩa là do trí tưởng tượng của mình mà nó hiện ra.
2. Sau đó thì đề mục lại có cái chuyện... thêm mắm thêm muối vào!

21. Ở chỗ này nó lại tùy thuộc vào chuyện giữ giới luật của tu sĩ:

Nếu tu sĩ có thói quen là:
211. Tuy là nói vậy nhưng không phải là vậy: Có nghĩa là trả lời cho qua chuyện! Hay là mời lơi, Tự tráo trở,...
Nếu người này có phước báu thì đề mục "Không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra, nhưng với sự giúp đỡ của "Tha Hóa Tự Tại". Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!

212. Nói không đúng sự thật:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra”.
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!

213. Nếu còn Sắc dục:
Nếu có phước báu thì đề mục "không hiện ra".
Nếu không có phước báu thì đề mục lại hiện ra nhưng với sự giúp đở của "Tha Hóa Tự Tại".
Làm lâu ngày thì họ nhập luôn cho nó tiện!

Do đó cho nên, chuyện hiện ra là một chuyện có khi là tai hại hơn là nó không thèm hiện ra! Nhất là khi tu sĩ còn sống với những thói xấu cũ mà không chịu thay đổi nó đi.
Và sau đó là tu sĩ bước thêm một bước nữa là giảm sắc dục. Hay là tự điều chỉnh những thói xấu đã đề cập ở trên.

Như vậy thì lúc nào chuyện thêm mắm thêm muối nó lại... đúng?

Xin thưa là:
Lúc giữ giới luật cho ngon lành.
Hình ảnh sẽ qua 3D, phát sáng:

1. Nếu mà là người thân thì ngay sau đó nó hiện ra luôn cái cảnh người này đang làm việc gì, bận đồ ra làm sao, và hay hơn nữa là chung quanh họ có mặt những ai, đang làm gì... Ngầu hơn tý nữa là họ đang nói những gì!!! Giỏi thật là giỏi thì... họ đang suy nghĩ những gì luôn!

2. Nếu là một linh ảnh thì cái linh ảnh đó sẽ làm cho tâm của tu sĩ thanh tịnh qua cách:
21. Làm cho tu sĩ có cái cảm giác là cả cái không gian chung quanh tu sĩ nó lắng xuống, thanh tịnh, vững vàng. Trong thân thể tu sĩ thì cái vui nó chạy ra tới ngón tay, ngón chân... Cảm giác khinh an nhẹ tênh!!!

22. Sau đó là cảnh Ngài ấn chứng (tùy theo tâm lực của từng tu sĩ).

Shineallstar:
V́ con tu dở và hay hoang mang nên con không cầu vội chỉ cầu vững từng bước thôi v́ cận định con c̣n không rơ ràng th́ nói ǵ đến chính định :(

Tibu:
Hỏi như vậy mới là hỏi chớ! Con hỏi hay quá sức là hay luôn!
Hoan hô con một cái! ;D ;D ;D

Đề Mục Và Tha Hoá Tự Tại

Bongsen:
Thưa Thầy, đọc bài trả lời của Thầy con có chút thắc mắc?
Con phát hiện 2 trường hợp đầu, thông thường con có thói quen tạo sự hài hước trong môi trường cuộc sống, giữa bạn bè, người thân, đồng nghiệp...:

1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.

2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ư lại không phải là như vậy"

... Như vậy nếu ḿnh không có một ít sự bông đùa th́ làm sao để phân biệt đâu là sự hài hước cần thiết cho ḿnh sự lạc quan yêu đời, giúp ích cho công việc...
Khi hỏi Thầy điều này th́ con biết là con đă dùng tâm phân biệt rồi, và con biết kể cả những trường hợp c̣n lại bản thân ḿnh cũng bị vướng phải, nghĩa là c̣n rất vô minh. :D

Tibu:
Làm sao cũng được, tuy nhiên nếu không để ư vào những tách trà đă đầy th́ chỉ cần thêm một giọt là tiêu đời trai.

Mở Ngoặc:
Phần nhiều do thói quen sinh sống trong môi trường nó không hoàn hảo. (Nhưng có chỗ nào mà hoàn hảo 100% đâu?) cho nên ly trà lúc nào cũng gần tràn:

Ly trà sân hận; ly trà lo buồn; ly trà thiếu thốn; ly trà đa đoan, nhiều chuyện; ly trà tự ái; ly trà bướng bỉnh; thậm chí ly trà bệnh hoạn; ly trà già; ly trà lẩm cẩm; Ly trà nói vậy, nhưng không phải vậy...

=======================
Những ly trà này đều như nhau,  khi đúng nhân duyên thì chỉ cần thêm một giọt là gây ra thảm họa liền.
=======================
Đóng Ngoặc

Bongsen:
Con tha thiết cầu chánh pháp, nhưng ít ai có thể chỉ một phát mà gạt đi tất cả những cái đang sở hữu hiện tại để đi trọn vẹn trong Chánh Pháp, con vẫn chưa thông được hết sự nhiệm mầu của giáo Pháp.

Tibu:
Do chưa chịu bỏ những thói quen xấu như là tham dục, ta đây, nóng tính, ... ư là giữ giới luật đó.
Nói như vậy, để con biết là:
Khi đề mục chưa chịu xuất hiện đằng trước mặt 12 giây th́ Tha Hóa Tự Tại vẫn có cơ hội nhập vào thân thể của con!
Và nó có thể cho con thấy này, thấy nọ và mọi chuyện trở nên dễ ụi hà   
Grin Grin Grin
Và đồng thời cũng là ngày tàn của con luôn đó  
Grin Grin Grin

Bongsen:
Làm thế nào để kiểm tra tư tưởng liên tục hả Thầy.   Grin

Tibu:
Theo dơi nó 24/24 bằng cách cột tâm vào đề mục. Đây là ngôn ngữ của dân chuyên nghiệp. C̣n khi mới tập th́ nó khó ghê lắm lận.
Tất nhiên, chuyện ǵ khi nói ra đều có cái khó của nó, nhất là khi hấp tấp, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng... mà làm!
Ví dụ, như chưa đi đă chạy! Chưa uống nước qua cổ họng mà đă hả họng hít vào! Chưa nghe cho rơ, đă hấp tấp trả lời!...
Dĩ nhiên trên đây là những chuyện tự phải hiểu!!!
Nhưng chưa có ai dám nói là: Tui chưa có một lần nào bị như vậy cả!

Bongsen:
Con chuồn đây, sợ lắm bị bà con... oánh... hihi.

Tibu:
Trước khi con chuồn th́ con nên nhét thêm vài chiêu vào bị nè   Grin Grin Grin
Bàn về những trạng thái dễ dàng thành công hay là trong một sớm một chiều mà con có được trong tŕnh độ Tâm Linh, con nên chú ư và suy nghĩ cho kỹ những t́nh h́nh mà tibu hư cấu sau đây:
Khi con hết xu và bỗng nhiên con lại tiếp tục có để xài theo kiểu từ trên trời rơi xuống. Chuyện này có hai (2) vấn đề:

1. Nếu con có được một cách trái phép, th́ con sẽ hiểu sự tàn độc của Xă Hội Đen khi nó tới nó đ̣i. Hay là ṭa án...

2. Nếu của chính con làm ra, th́ con không thể nào tiêu hoang phí như khi con nhận từ của hồi môn, hay khi trúng số được  Grin Grin Grin
Hai điều trên cũng lại là hiển nhiên!

Tương tự như vậy, những khả năng tâm linh bổng nhiên xuất hiện mà không do từ giới định huệ th́ con nên thận trọng là v́ 99,99% là con tiêu đời trai rồi đó.

0,001 % c̣n lại là do khả năng của con từ tiền kiếp, và chuyện này không thể xảy ra cho tất cả mọi người! Tức là rất là hiếm.
Con không nên mơ về phép lạ, nó (THTT) có thể nhập vào thân thể của con bất cứ lúc nào khi con coi thường giới luật. Và nhất là khi làm biếng tu hành.

Viết xong, và tibu sửa đi, sửa lại cho rơ ràng rồi đó! Con chuồn lẹ đi   Grin Grin Grin

TrieuTuLong:
Đôi khi trong lúc ḿnh làm một việc ǵ đó (ví dụ như khi trieutulong đang gơ chữ trên máy tính để hỏi Thầy như bây giờ, hoặc khi nghĩ tới Phật pháp và đạo tràng hoasentrenda), đôi khi tự nhiên trieutulong cảm thấy lành lạnh ớn ớn là bị ǵ ha Thầy... Cách đối trị?

Tibu:
Lạnh lạnh ớn ớn ở nơi nào trên cơ thể?

1. Ở bất cứ nơi nào: Khi hai luồn điện gặp nhau và nhất là khi nó chưa quen th́ nó phản ứng.
Bây giờ phân tích coi cái nào dư và cái nào c̣n đang thiếu.

Cái ḿnh đang đọc làm cho ḿnh hiểu hơn và ḿnh trở nên thận trọng hơn: Có nghĩa là ḿnh đang thấm th́ cái dở của ḿnh đang có trong hệ thần kinh của ḿnh nó tự thay đổi và nó thoát ra. Sự thoát ra này nó tạo nên những cảm giác lạnh lạnh ớn ớn.

2. Ở phía đằng sau ót hay là ở nơi hai vai gần vùng huyệt Kiên Trung Du hay là Kiên Ngoại Du:

Tha Hóa Tự Tại nó bị giao động khi ḿnh đọc nhưng lời trong bài viết. Dấu hiệu này chứng tỏ là đây là những bạn bè của ḿnh, và họ cư trú vào những nơi này đă lâu lắm rồi.

Rút tỉa kinh nghiệm:

Đây là lúc phước báu của ḿnh đang tăng. Do ḿnh cảm nhận được những phản ứng này, cho nên ḿnh đang ngang cơ hay là đang hơn THTT.

Phản ứng của dân nhà nghề:

Chiêu kế tiếp là nhập cho bằng được vào Chánh Định qua cái đề mục của ḿnh, để làm cho THTT nó bị mất liên lạc và không c̣n có thể giao lưu hay là ṃ ra tông tích của ḿnh nữa!

Lời khuyên muôn thủa là:

a. Ḿnh nên siêng năng làm đều đều để xóa hẳn dấu vết của ḿnh. Khi xóa được dấu vết, th́ dấu hiệu rất là rơ ràng là: Ḿnh nhập vào được Chánh Định rồi!

b. Không nên ngủ quên trong chiến thắng! Mà nên dợt cho ngon lành vào, giữ giới luật cho chắc chắn, để không c̣n rơi vào chuyện THTT nó có thể ṃ ra lại ḿnh nữa Grin Grin Grin

c. Tất nhiên câu kế tiếp là: Chúc Thượng Lộ B́nh An   Grin Grin Grin

========================

Đặc Biệt:

=============================

Tất nhiên, cũng có một số rất là ít lại có cảm giác lạnh ngay bụng, chỗ dưới lỗ rún (Khổ rồi đó) và khá hơn là ngay vùng bao tử (Cao hơn lỗ rún). Và đây là biệt nghiệp. Tibu gặp khó khăn khi viết ra khơi khơi như vậy.

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Tibu bị: Nam Mô A Di Đà Lạt!

Cho nên tibu rất là thông cảm cái chuyện con người khi tu hành th́ tự nhiên trong đầu vang lên những câu nói rất là kỳ lạ!

Tibu lại để ư trong một đám con trai với nhau th́ khi nói chuyện hay có những câu lạ đời này. Nhưng khi có phái đẹp xuất hiện th́ ai cũng lịch sự, không biết những câu đó đi đâu mất tiêu?

Tuy nhiên khi tiếp xúc với người bị bịnh nặng th́ tibu cũng để ư rằng những người này trong khi dùng công phu để trấn áp cơn bệnh hiểm nghèo, họ cũng nói lại trong sự ngạc nhiên cao độ là: Tại sao, đang là con người có ăn học, sống đàng hoàn nhưng khi đang ngon trớn tu hành như vậy th́ những câu nói không hợp lư, không hợp thời lại vang lên trong đầu một cách vô tội vạ!

Nó có thể chận đứng cái trớn đang công phu cái cụp!

Tibu điều tra:
1. Là do hay nói chơi cho vui (nhẹ nhất): Nam Mô A Di Đà Lạt.
2. Do sinh sống với thói quen: "Nói là như vậy, nhưng ư lại không phải là như vậy"
3. Sân hận phát sanh do ư định sẽ làm theo một mưu mô không chánh đáng theo kiểu:

Theo chương tŕnh là phải hành động như thế này, thế kia!... Nhưng lại bị bể dĩa ngang xương!

4. Do sự không bằng ḷng với chính ḿnh, cho nên khi tập dợt, ngay cả khi đề mục đă xuất hiện th́ người này lại có dấu hiệu rất là rơ là :

Không có hỷ lạc khi đề mục đă xuất hiện ngay đằng trước mặt.

5. Sống buông thả vô độ, không thèm kiểm soát tư tưởng liên tục.

Thời gian:

Cái nào cũng có gốc rễ đă ăn sâu và sống với người này rất là lâu đời rồi!

Kế hoạch hành động:

A. Lập tâm:

Chướng ngại này là cây đinh trước mặt cho nên bằng mọi giá phải nhổ nó ra.

Thấy sự vô lư của vấn đề: Đây là cái ư, mà nó đă bị ung thư như vậy th́ không chấp nhận.

Duy tŕ cái suy nghĩ trên, khuyếch đại nó lên, làm cho ḿnh sợ đến dựng đứng tóc tai!

B. Hành động:

Sau khi có phản ứng đó th́ mới tác ư công phu, giữ giới, nhất là đích thân đi xin lỗi.

Và không quên cái chuyện kiểm tra tư tưởng liên tục.

C. Nhận xét:

Với cung cách mà hoasentrenda đă đề nghị rất là rơ: Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục!

Mở Ngoặc
Theo dơi nó 24/24 bằng cách cột tâm vào đề mục. Đây là ngôn ngữ của dân chuyên nghiệp. C̣n khi mới tập th́ nó khó ghê lắm lận.
Tất nhiên, chuyện ǵ khi nói ra đều có cái khó của nó, nhất là khi hấp tấp, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng... mà làm!
Ví dụ, như chưa đi đă chạy! Chưa uống nước qua cổ họng mà đă hả họng hít vào! Chưa nghe cho rơ, đă hấp tấp trả lời!...
Dĩ nhiên trên đây là những chuyện tự phải hiểu!!!
Nhưng chưa có ai dám nói là: Tui chưa có một lần nào bị như vậy cả!

Đóng Ngoặc

Th́ bà con cũng thấy đó:

Ai cũng có cái tâm điên loạn tương đương như vậy cả, mà chuyện kỳ dị ở trên chỉ là một khía cạnh.

Hết

Ghi chú:

V́ ba bài viết có liên quan với nhau, nên admin gôm chung để bà con tha hồ đọc. Grin Grin Grin

Trích từ diễn đàn hoasentrenda
https://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=10353.msg43051

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter