Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

God and Man

 

44159- God and Man

Oct 9, 2008

CHON NHU: OBAMA is not bad, he is smart, and best of all, he understands the "sufferings" of the Americans and the people over the world more than any other candidates. He won't make stupid mistakes like BUSH.

HL: Chào các Bạn.

Lo tu đi, lộn xộn hoài.

Nó mà tắt thở th́ chẳng có ma nào nó theo ḿnh ngoài cái nghiệp của ḿnh đâu. Đức Phật đă nói  như vậy đó. Đệ khoái cái tính rất là holiwood của Ngài khi Ngài hư cấu cái chuyện là: Ḿnh đứng ở giữa và bốn xạ thủ (bắn cung) đứng bốn phía và nhắm vào thân thể của ḿnh mà cùng dương cung lên và cùng một lúc thả bốn mũi tên bay về hướng ḿnh.

Trong cái cảnh mà Ngài hư cấu đó th́ Ngài có hỏi là ḿnh lănh những mũi tên đó có lẹ hay không?Th́ tất cả ngựi đến dự thính đều cho là:

- - Lẹ lắm Thầy, bốn mũi tên đó sẽ chui vào người ḿnh chỉ trong chớp mắt!

Và cũng có người "sành điệu" c̣n bàn thêm một cách thày lay:

- - Nếu là bốn xạ thủ giỏi "như con đây" th́ sẽ bắn vào chỗ nhược như là tim, hay đầu, hay ngay giữa tam tinh th́ có khi làm cho ḿnh chết "Không kịp ngáp" nữa đó thầy!

Ngài gật gù và đồng thời kết luận một cách rất là bất ngờ:

- - C̣n lẹ hơn nữa, này mấy ông à! Khi bị bốn xạ thủ lành nghề "Chưa Một Lần Bắn Trật" với cái tên là: "Sinh Lảo Bệnh Tử" nó lôi ḿnh vào sự chết! Và cũng c̣n thê thảm hơn nữa, này mấy ông, nếu mà ḿnh chưa có chuẩn bị kỹ lưỡng bằng phương pháp tu hành mà tui đă nói cho mấy ông nghe trong mấy bữa nay: Th́ mấy ông sẽ c̣n trôi lăn vào Luần Hồi và sẽ gặp khó khăn và khổ năo một cách cùng cực, y như là: Lữ khách xa nhà, c̣n đi trên đường dài mà lại thiếu "Tư Lương".

Đọc tới đây, và xét lại ḿnh:

- Th́ thấy ḿnh chính là "dân ngu" mà thật ra là ... "cu cũng đen" luôn! Nên Hai Lúa đệ nhấn ga tu hành cho lẹ liền, lẹ đến độ mà quên luôn cả nghi thức Quy Y Tam Bảo hay là nghi thức Phát Bồ Đề Tâm luôn.

Mến.

 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]