Bài Mới


Hộ Pháp Và Tu Sĩ 9/04/2016 NEW

Chiếu Tướng!!!... 23/03/2016 NEW

Con Đường Thành Bồ Tát

Cái Tai Ông Phật

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

Câu Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lúa

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

Hộ Pháp Và Tu Sĩ Tài Tử

9/4/2016

Nguyên tắc chính vẫn là do ḿnh mà thôi. Khi bất cứ một ai muốn biết này nọ theo chiều hướng Tâm Linh chính hiệu con nai vàng th́ không nên "làm bậy" mà nên làm đúng.

Tất nhiên, một người không thể nào làm đúng được (kể luôn cả thầy)!

Và tất cả rất cần sám hối các lỗi lầm.

Khi sám hối th́ cái tâm lực được làm mới lại (reformat).

Rồi hệ thống Hộ Pháp đươc thông báo.

Và hệ thống hộ tŕ sẽ xuất hiên để cho người nay tu hành cho tinh tấn.

Đó là diễn tiến b́nh thường.

=================

QUAN TRỌNG:

Nhưng v́ một lư do ǵ đó mà chính ḿnh, với trí thông minh của lần sinh ra, và làm người trong lần này.

Mà ḿnh có thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai.

Rồi ḿnh cứ việc sám hối, rồi làm bậy... Sám hối, rồi làm bậy... Sám Hối Rồi Làm Bậy... sám hối rồi là bậy...

Lúc đầu, hệ thống Hộ Pháp sẽ rất là thông cảm khi thấy ḿnh, tuy là vẫn phạm sai lầm, nhưng có cố gắng! Và như thế Hộ Pháp vẫn im lặng, kiên nhẫn... hộ tŕ ḿnh.

Nhưng... do ḿnh... cứ tái phạm hoài! Nên Hộ Pháp mất kiên nhẫn và bây giờ chính họ laị hành động:

Bằng cách tạo ra nhiều chướng ngại cho ḿnh tu hành cho đàng hoàng hơn mà thôi.

Đến giai đoạn này, ḿnh cố gắng th́... hoàn cảnh bớt khổ... và tu hành có vẻ dể thở hơn.

Nhưng nếu v́ lư do ǵ đó, mà ḿnh cứ làm bậy th́ Hộ Pháp lại làm theo công việc hộ pháp của ḿnh:

Là phải Bắt Buộc Làm Hộ Pháp cho những... tu sĩ tài tử!... Khi Hộ Pháp đă... hứa với Chư Phật về chuyện:

Hể có người phát tâm tu hành th́ họ sẽ hộ tŕ cho người đó tu hành... cho tới cùng!

=============

CHƯƠNG TR̀NH HÀNH ĐỘNG:

=============

Bây giờ họ có hai cách:

1. Người có phước báu: Họ đóng kho phước báu của tu sĩ tài tử lại! Và cho tu sĩ tài tử này nếm mùi khổ để rồi... sẽ phải phát tâm tu hành cho đàng hoàng hơn.

Về bốn loài ngựa trong ví dụ của Đức Bổn Sư Thích Ca:

Khi bàn về các phản ứng của loài người khi gặp chuyện này chuyện nọ...

Th́:

Lúc này: ḿnh là loại ngựa chỉ chịu làm... khi bị cây roi chạm nhẹ vào mông!

================

2. Người hết phước báu, th́ họ sẽ mở kho phước báu của ḿnh ra, cho ḿnh ăn chơi xả láng! (với ư đồ là cho ḿnh... phá sản sớm).

Và:

Lúc này: Ḿnh lại là loại ngựa bị đánh cho ḷi gân, ḷi cả xương!

Nghiệp sẽ đánh cho ḷi xương, què quặc luôn! Và trong chiều thời gian vô tận (hết kiếp này... qua kiếp khác (Chuyện này vẫn là vậy! Cho dù ông có tin hay không tin! Cho dù ông có theo tín ngưỡng nào đi nữa! Th́ chuyện kiếp này, kiếp kia nó vẫn cứ là như vậy!), Hộ Pháp cứ nà theo và ... khi ḿnh không c̣n ǵ hết (Không c̣n xu nhớt)... th́ ḿnh sẽ tu hành tinh tấn và hết dám làm bậy!

Hộ Pháp hoàn thành nhiệm vu hộ tŕ của ḿnh!

=====================

Kết luận:

Trước sau ǵ ḿnh cũng phải tới lúc... vừa lạy lục, vừa khóc, vừa ḅ, vừa lết... vừa xin phép... vừa tủi thân... và rồi cũng phải vừa lo tu...

Th́ sao không lo tu ngay bây giờ đi!

Để cho đời có thể lên hương? hihihi! Yeahhh!  Grin Grin Grin

Cám ơn con, đă cho thầy bàn về Hộ Pháp (một chuyện âm thầm và... đằng sau cánh gà)

*****

Phần Hỏi Đáp

tuephuong5:

Thưa thầy, song song hệ thống hộ pháp có một hệ thống ngăn cản không cho hành giả phát tâm tu tập, những rào cản này bền bỉ khôn ngoan, len lỏi vào những sơ hở của hành giả ,lừa gạt phá bỉnh bao vây để hành giả phải lọt vào đường ray họ giăng sẳn v́ chính bản thân con và một người bạn chúng con nhất quyết đi theo thầy nhưng hai đứa bây giờ lọt lưới hết v́ họ quay qua đánh người thân chúng con.

Tibu:

Không có ai mà dư thời gian đi phá phách thiên hạ cả đâu.

Thật ra, là do chính ḿnh đă quậy người ta, th́ bây giờ người ta quậy lại ḿnh!

Diễn tiến như sau:

Sau khi đă quậy phá đă đời rồi, bây giờ ḿnh lại tính chuyện tu hành... Th́ Nghiệp mới ló ra và đ̣i lại những ǵ mà họ đă bị cướp mất!

V́ vậy:

Lời Phật Dạy thẳng thắng là:

1. Nhẫn nại

2. Sám Hối

3. Chừa và không tái phạm!

tuephuong5:

Gần 20 năm nay con ṃ tầm để t́m pháp tu ,nhất quyết sinh sống đạm bạc không bon chen với đời, nhưng con chẳng biết những bẩy của nghiệp ,con và gia đ́nh lọt lưới con xấu hổ không dám ló mặt lên đạo tràng nhưng nay đọc bài hộ pháp con thấy có ǵ đó con không hiểu lắm.

Nếu có thể thầy nói thêm về hộ pháp đóng kho phước báu để hành giả tu, nhưng con đă thực hiện nghiêm túc sao vẫn bị bắt buộc ló mặt ra đời buôn bán tiêu phước. Con biết phước những người tu hồi hướng qua vô lậu để dành tu con không xài sao vẫn bị bắt buộc xài.

Tibu:

Tu hành nó có chừng mực của nó.

==================

Con để ư cái hơi thở của chính con:

Hít vào th́ nó có vẻ nhẹ nhàn và khoan khoái!

Nhưng nếu con cứ hít vào hoài th́ con chết.

==================

Tương tự như vậy:

Thở ra th́ nó xả hơi, và con không c̣n bị ngộp thở nữa!

Nhưng con cứ muốn thở ra hoài th́ con cũng chết.

==================

Như vậy, mọi chuyện khi c̣n sống, nó chỉ là tương đối thôi.

Tất nhiên, v́ là Tu Sĩ cả:

Cho nên ḿnh sẽ (dùng phương pháp tu hành) t́m cách tự xiết bù lon... cho nó chặt chẻ hơn là những người không tu hành.

Việc này, để chờ cú chót!

Khi không c̣n cách nào để sống... th́ ḿnh gôm bi giữ đề mục chơi cú chót!!! Nếu ḿnh chưa có Ngộ Đạo. Theo công thức sau:

- - Thân tứ đại này coi như bỏ! (giữ đề mục) chờ chánh pháp đời sau!

Th́ hệ thống hộ tŕ sẽ xuất hiện và cùng với ḿnh... giải quyết chuyện sinh tử.

2. C̣n đă Ngộ Đạo rồi! th́... (ba pháp ấn) Khổ-Vô Thường-Vô Ngă sẽ hướng dẫn ḿnh trong cận tử nghiệp Và Không cần phải cố gắng, lo lắng ǵ cả.

Tóm lại:

Không có ai hướng dẫn, chỉ đường, làm gương cho ḿnh theo, th́... chuyện tu hành là chuỵên không tưởng (không thể thực hiện được!).

Đằng này:

Hể mà Kinh sách... đưa ra tiêu chuẩn A, B, C nào đó!

Th́ HSTD đều có Tu Sĩ thực hiện được!

Như vậy th́ hết sợ... chết!

Và hết sợ chết, mà không làm bậy th́ mới đúng là dân sành điệu!

dch:

Thầy ơi! con có mấy thắc mắc:

1. Về cách thức "đóng kho" hay "mở kho" phước báu th́ Hộ Pháp làm như thế nào ạ?

Tibu:

Hộ Pháp là những con quỷ to lớn gấp 4,5 lần thân thể Tu Sĩ. Thần lực... hại người của Hộ Pháp vẫn c̣n đó. Nhưng đến nay, Hộ Pháp không c̣n thích ứng dụng nó vào chuyện hại người nữa. Mà lại dùng nó về chuyện làm cho tu sĩ khổ hơn để... tu đúng hơn!

Việc chế tài là biện pháp hay nhất:

ĐỜI:

Ở đâu cũng vậy, vi phạm luật giao thông th́ phạt và lư lịch cũng bị ghi số lần bị phạt.

Số lần bị phạt... nhiều quá th́... treo bằng lái!

Tái phạm th́ chế tài mạnh hơn!

Nếu không tuân theo th́ lấy mất bằng lái xe.

Muốn thi lại th́ gặp đủ thứ chuyện...

ĐẠO:

Hộ Pháp ngày đêm thôi miên tu sĩ và cuối cùng lực thôi miên này rất là mạnh và tu sĩ không thể nào có thể sử dụng phước báu nữa.

dch:

2. Những "Ai" có thể làm việc đóng - mở kho phước báu này ạ?

Tibu:

Bất cứ ai biết quỷ thuật đều làm được.

Với hậu quả là chính người đó lại bị khùng khi về già! Hoặc là đến khi... bị xuống sức khỏe.

dch:

3. Đối với con người hoặc Con Người, hay người có tu hay không tu th́ việc trên có khác nhau thế nào ạ?

tibu:

Không tu là Vô Minh th́ đâu có cần làm thêm cái ǵ đâu! V́ thế nào cũng phạm lỗi lầm cho nên chuyện bị tai vạ, tai nạn, tai biến... thế nào cũng tới.

Tu sĩ: th́ đặc biệt hơn... V́ mang tội biết mà vẫn cứ làm th́ khi quỷ thần ra tay th́ việc phá sản rất là lẹ và hiệu quả.

dch:

Thầy khỏe và câu hỏi của con không vô duyên th́ Thầy giải đáp giúp con nhé.

Con cám ơn Thầy!

Tibu:

Hỏi đố th́ vô duyên, không hỏi đố th́ hữu duyên! Hihihi

Bàn thêm về quỷ thuật:

Có một người thanh niên bên Đức. Anh này về sức khoẻ th́ cũng thường thôi, vẻ đẹp trai... cũng tầm thường.

Nhưng khi anh chàng thấy cô bé hàng xóm quá đẹp, nên anh chàng hằng ngày mơ tưởng đến h́nh ảnh của cô bé.

Quỷ thuật:

Anh chụp h́nh lén cô bé và hằng ngày nh́n h́nh và nói câu thần chú là anh yêu em.

Tác dụng:

Quỷ tha ma bắt sao đó! Cô bé gặp tai nạn và anh chàng đó... có mặt kịp thời, để giúp đở!

Phản tác dụng:

Nhưng sau khi lấy nhau th́ cô bé thấy anh chàng đâu có ǵ là... siêu nhân! Cho nên... Cô nàng đâm ra khinh thường, mắng chửi 24/24... bảy ngày một tuần!

Kết quả:

Lấy cô ấy về! Tường êm đẹp nhưng... khi gặp đâu, th́ cô lại chửi đó!

Kết cuộc, anh chàng tự tử v́ những lời quá chua cay và... thâm độc.

Mối t́nh (lần đó)... chưa quá 10 năm!

3Thâm:

Thầy ơi anh chàng này giờ đang ở nơi đâu hả Thầy?

Tibu:

Họ gặp nhau lại và cũng cứ lục đục với nhau hoài thôi.

3Thâm:

có cách nào để khi họ đến với nhau mà hết chuyện lục đục như vậy không hả Thầy? 1 trong 2 người ra Đề mục th́ c̣n ǵ biến chuyển không ạ?

Tibu:

Nó nằm trong tính "ích kỷ".

Và chưa có thần chú nào, đề mục nào có thể chữa được tính ích kỷ.

vantamdalat:

Thưa Thầy! chưa có thần chú nào, đề mục nào, nhưng mà có cách chứ ạ?

như cách: chống lại chính ḿnh; loại từng tí một ác pháp - làm liên tục từng ngày, từng tháng, từng năm - rồi đến một lúc nào tự nhiên ḿnh quên tính ích kỷ khi nào mà không hay. có đúng vậy không ạ?

Tibu:

Tất nhiên, nếu không có cách nào để làm chuyện này th́ chỉ có chính ḿnh khai trừ nó! Khai tử nó đi! Không cho mầm móng nó tái xuất gian hồ nữa!

Có như vậy, mới xứng đáng là Phật Tử (con của Đức Phật).

Hết Grin Grin Grin

Trích dẫn từ đạo tràng hoasentrenda:

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=16452.msg57932

Nghe Audio:
www.hoasentrenda.com/audio/BaiMoi/HoPhapVaTuSiTaiTu.mp3

 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter