Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

Trụ ở đâu?

 

43900- Trụ ở đâu?

3/9/2008

BY: Tâm là Phật, Tâm là Bồ Tát, Tâm là Ngũ Uẩn, Tâm là Tham Sân Si, Tâm là Nghiệp Chướng. Làm sao Tự Nhiên ... tiêu trừ nghiệp chướng?

Minh:

Step 1: Nhận ra Bản Tâm Bất Sinh.

Step 2: Trụ (Rest) ở Bản Tâm Bất Sinh.

BY:

Minh viết Step 1: Nhận ra Bản Tâm Bất Sinh.

BY đoán... Chúng sanh hằng không biết Tâm Bất Sinh là cái gì, nên có lẽ phải có Thầy đở đầu, hướng dẫn, điểm cho, hay là cho trò dùng đỡ làm sample. Đúng không Minh

Minh: Dạ Đúng!

BY: …Trụ thì mới có Định. Có Định thì mới có Huệ. Anh HL nhắc kỷ hơn giữ Giới cho Ngon Lành thì mới Trụ được.

Minh: Dạ Đúng.

BY: Có lẽ do nhờ Nhẫn mà Trụ thành tựu. NHẪN là bình thản, chấp nhận, chịu đựng, sống với, không vói xa, không gợi nhớ, không nãn với CHÍNH TÂM ĐỘNG CỦA MÌNH, sống trong hiện tại với đề mục. Vì vậy Tu tập là tập sống, tập NHẪN với Tâm Tự Nhiên do nghiệp chướng tỉ tỉ kiếp trụ về. Chịu đựng, chấp nhận, hết lúc nầy sang lúc khác, không mong chóng hết, không sợ dài lâu, không sợ thất bại, không có mục đích gì hơn là sống với đề mục và biết nó rõ ràng từ thời nầy sang thời nọ. Tập như  vậy thì dần dà Tâm Tự Nó Quen Trụ ở Đề Mục duy nhất. Đúng không Minh ?

Minh: Dạ Đúng.

BY: Trụ là Trụ.  Định là Định.

Không cần giải thích. Cứ việc theo dõi 1 đề mục riết thì dần dà tâm Trụ, rồi Trụ riết thì tâm Định. Huệ thì tùy hướng tâm, nguyện ước, mong cầu của người tu tập. Có lẽ Minh hướng về << Bản Tâm Bất Sinh >> mà tìm Huệ, vì Huệ đưa đến giải thoát. Đúng không Minh ?

Minh: Dạ Đúng.

HL: Cái này thì lại "Trật" vì ngay cả Thầy cũng phải mở miệng để hỏi thì mới được trả lời. Thì cách này không dẫn đến Trí Tuệ được. Mặt khác, Cha Mẹ mình cũng là một trong những ... nghiệp chướng! Khi các Ngài chết đi thì cái tâm "Bất Sinh" này nó "bất cần" cái chuyện này! Thì quả thật đây là một chuyện động trời. Vì rõ ràng trong tài liệu không đá động gì đến Ba Má của Thầy. Và cái dụng của cái tâm "Bất Sinh" trong vấn đề nghiêm trọng trên là "Không làm được gì cả"

Như vậy có hai trường hợp có thể xảy ra:

1. Ba Má xuống Địa Ngục!

2. Ba Má lên một cung Trời nào đó!

Trong hai trường hợp này, rõ ràng là Ba Má tu chưa xong.

Thì cái tâm "Bất Sinh" này giải quyết ra sao? Người mà sinh ra mình, nay đã mất mà mình bó tay. Thì có chắc rằng mình có thể độ người khác bằng pháp môn này không? Vì do nó là "Bất Sinh" nên nó sẽ là "Bất Cần" khi đụng chuyện.

Mến.

Sep 4, 2008

Minh: Hahaha... Ba Má của mình là hai người khó độ nhất trong đời người của mình!!! Mình có thể giúp người khác tin tấn trong chuyện tu hành nhanh chóng dễ dàng nhưng cho Ba Má thì lại bó tay không làm được!!! Phải có Lớn Phước lắm thì mới độ được cho Ba Má của mình như Đức Phật Thích Ca!!! Xuống Địa Ngục hay lên cung Trời nào đó là do cái Nghiệp (Karma) của mình chớ không phải của người con của mình!!! Ai tu nấy hưởng!!!

HL: Đúng là "Thế trí biện... không thông" có khác. Mình là kỹ sư đi ăn nhà hàng còn Ba Má thì ở gầm cầu và đi ăn xin! Thế gian nó mà thấy cái cảnh này thì ngay cả người mù cũng chữi cái thằng kỹ sư này!

Đằng này:

Là một Thiền Sư lại không đá động gì đến chuyện Ba Má của mình! Tất nhiên, các Ngài (Ba Má của Thiền Sư) cũng đã chết, hay sẽ chết khi mình còn là Thiền Sư. Thì Thiền Sư này cũng phải có cách là độ Ba Má mình chớ? Trang bị cái bí kiếp này mà đọc các tài liệu về những Thiền Sư thì sẽ lòi ra cái phương pháp không rõ ràng và đầy đủ của các Thiền Sư này liền!

Minh: Thần Thông Nhất như Ngài Mục Liền Kiên cũng phải bó tay chịu phải chờ đến ngày rằm tháng bảy mới độ cho Má của Ngài! Nhưng Bất Sinh không phải là Bất Cần!!!

HL: Ai mà nói như vầy lại không được! Nhưng là một Thiền Sư nổi tiếng như vầy thì tất nhiên phải có người theo để mà tu học: Có vị nào nghiên cứu và gặp rằng: Vị đệ tử này đã theo Thiền Sư tu học và khi Ba Má của vị này chết thì với phương pháp "Tâm Bất Sinh": Vị này đã độ được Cha Mẹ như thế này, hay như thế kia không? Nếu có, thì Hai Lúa tui sẽ tự biến thành Âu Dương Phong (nhân vật kiếm hiệp của Kim Dung, anh ta bị kinh mạch chạy ngược) và sẽ đi bằng tay!

Mến.

TB: Ý đừng có cho Hai Lúa Tui là dân Tiểu Thừa nghen! Tui cũng đã tập theo Mật Tông và Tịnh Độ đàng hoàng đó nghe, Và cả ba cách Thiền Tiểu Thừa, Mật và Tịnh: Tụi tui đều có thể độ Cửu Huyền Thất Tổ đi về Tịnh Độ luôn rồi đó nghe.

 

[Đầu Trang]  [Tập Tin]  [Home]

 

 


Hit Counter