Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hnh

 

Thắng Tr

 

Đạo Trng

  English Corner

 

 

 


   

Ngũ Thiền Phật:

Tỳ Lô Giá Na

Bảo Sinh

Bất Không Thành Tựu

A Di Đ

Bất Động

 

     

Phật Di Đà có thệ một lời, Mở ra cõi Tịnh tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành, Nhất tâm mà niệm Hồng danh của Ngài.

Phật A DI ĐÀ

Khi mình vào Đàn Pháp QTA thì hình ảnh "Độ Sinh" (hình ảnh đầu tiên) thường hay xuất hiện. Bước kế tiếp là tác ý vào pháp thân với câu hỏi Thầy của Ngài là ai? Thì Ngài liền trùm mình bằng một cái hoa sen màu vàng và... xách mình qua thế giới A Di Đà để gặp Ngài. Trong một tích tắc: năm cánh hoa sen tuột xuống và mình đối diện với A Di Đà Phật thông thường thì Ngài xoa đầu ấn chứng. Tất nhiên là lần sau mình cũng có thể tự lực qua tới đó để nghiên cứu học hỏi và coi bà con cô bác mình bên đó tu hành ra sao. Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn nên mình nhìn Ngài A Di Đà cũng có... 6 mặt như sau:
1. Với hình ảnh tay trái trong ấn "Thí Vô Úy" và tay phải với ấn Kim Cang. Nhìn vào đây, mình sẽ học được những cuốn phim mà Ngài đã giải thoát được trong sáu loại chúng sanh. Nên gọi đây là hình ảnh "Giải Thoát".
2. Ra đằng sau thì sẽ gặp một cái vực hay một cái giếng rất là to và sâu. Đối trước cảnh này thì một nỗi lo sợ hay kinh hoàng bỗng nhiên ập tới mình... Vượt qua khỏi cái sợ hãi vô cớ này và lao mình nhảy đại vào đó và trong lúc rơi xuống một lúc thì... những công việc hằng ngày của mình như độ người này, giúp người kia tu hành bỗng nhiên xuất hiện... Đó là cảnh "Độ".
3. Di chuyển qua bên trái của hình ảnh thứ nhất thì đây là pháp hội mà Ngài giải về những cái "Không".
4. Qua bên phải thì là Pháp hội giải về cái "Đoạn".
5. Đi xuống dưới thì nhập pháp hội giải về các cảnh "Khổ".
6. Và đi lên trên và nhìn xuống thì là gia nhập vào pháp hội mà Ngài giải về các cái "Chấp".

Đệ trình bày lại mà còn thấy đã nữa đó. Đúng là phương tiện diệu dụng của những Pháp Thân là không thể nghĩ bàn. Kế đến, trong sinh hoạt hằng ngày của mình, thì mình cảm nhận được một sự hiện diện nào đó. Cảm giác này như là cái cảm giác như có ai đang nhìn lén mình vậy, nó nhột nhạt và khó chịu.

*****

Ngài là Vị Phật đầu tiên đưa ra đề án Tịnh Độ hay đến độ mà tất cả Thập Phương Chư Phật phải làm theo thì phải nói Ngài A Di Đà Phật là quá xuất sắc, đáng được đảnh lễ và học theo.

QUÁN LINH ẢNH A DI ĐÀ PHẬT

Quán chữ HRIH: nội lực mạnh mẽ. Khi mắc sai lầm thì cảm thấy quê (xấu hổ).

Tập trung vào Đảnh: mở trí tuệ - giải quyết vấn đề một cách thông suốt.

Tập trung vào Chữ Vạn, đắc Tứ Quả Thánh từ Tu Đà Hườn đến A La Hán.

Tập trung vào tay trái (tay duỗi thẳng): bố thí vô úy.

Tập trung vào tay phải: phát triển Thiền và Mật.

Tập trung vào hoa sen năm cánh (ngũ uẩn giai không): lý luận nhiều

 

Hit Counter  

   

Last Edited: 06/12/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com