Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Ḍng Pháp Kim Cang

7 Nét Đặc Biệt

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Quán Đảnh

Đào Tạo Nhí

Kinh Điển Phật Giáo

 

 

 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
 

 

Ḍng Pháp Kim Cang Hoasentrenda
Cây nhà lá vườn - Made in Vietnam

Cái này nó chẳng giống trong sách vở ǵ đâu. Chẳng qua là khi nh́n trên đảnh của nhau th́ lại thấy thấp ở dưới là:
Chư Thầy, rồi đến Chư Tổ, kế đó cao hơn một tư là Chư Bồ Tát và sau cùng là Chư Phật. Căn cứ vào những vị này th́ mới biết là đó là những nhân vật trong ḍng pháp Kim Cang. Nên gọi là ḍng pháp Kim Cang. Chớ không có chuyện truyền thừa từ Tổ này đến Tổ kia như trong sách thường ghi lại.
Hết.

*****

Thứ thiệt th́ nh́n lên đảnh của tu sĩ khi... quán đảnh th́ sẽ thấy nguyên con môn phái hay ḍng pháp cũng như đẳng cấp của tu sĩ. C̣n tŕnh tự theo sách vở th́ có khi lộn và không hạp với thực tế. Trong cái ḍng pháp này: Có một vị là đệ tử đắc ư nhất của Thầy Milarepa. Vị này sẽ nằm trước Ngài Milarepa (cho dù là chính Thầy Milarepa đích thân chỉ cho vị này cách tu hành! Xin lỗi, lại nói lộn! Đúng ra là Thầy Milarepa chỉ... ôn bài lại cho vị này mà thôi). Đó là cái quái đản của ḍng pháp.

Cũng như Thầy của Phật Thích Ca lại là... Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi.

Gampopa lại ở trên Milarepa. Khi nh́n lên đảnh của dân thứ thiệt. Có nghĩa là như vầy:

Dùng Tứ Thiền Hữu Sắc, mở thiên nhăn rồi tác ư nh́n lên đảnh của một tu sĩ bất kỳ nào mà có nghề, khi họ thuyết pháp hay hành pháp, th́ sẽ thấy ḍng pháp của họ.
Một tu sĩ có khi lại thuộc về... nhiều ḍng pháp. Chớ không phải là Milarepa rồi mới tới Gampopa như Huynh đă ghi ra ở trên. Một chi tiết nữa là Tổ... c̣n ở dưới một vị Phật da đen đó là: Đó là Ngài Hắc B́ Phật. Cũng như là theo lư thuyết th́ một Vị Phật hay Vị Bồ Tát đều có thể đứng hay ngồi trên một hoa sen có lung tung cánh và có đủ màu sắc (hồng, đỏ xanh lá cây, xanh lơ...).

Ḍng Pháp Kim Cang Hoasentrenda

Hắc B́ Phật

Tilopa


Naropa

Marpa

Gampopa

Milarepa

Tibu

Nhưng một khi đă tận mắt thấy các Ngài rồi th́: Các Ngài chỉ đứng hay ngồi trên hoa sen màu vàng như hoa quỳ (hay hoa hướng dương) sáng chói và hoa này chỉ có năm (5) cánh mà thôi.

Nói về Thời gian khi tibu có thể nh́n lên cái đảnh th́ đă thấy các Ngài đă an trú như vậy rồi.

Thực tế hay thực chứng, nó... khác lư thuyết là vậy.

Sau này do tibu khám phá ra cách khai triển Đàn Pháp Quan Thế Âm theo dạng h́nh lập phương:

Ḍng Pháp Kim Cang Hoasentrenda ra đời từ đó, Tibu đạt được vào năm
(1983)

Om Ma-mi Pad-me Hum

Tỳ Bà Thi - Thi Khí - Tỳ Xá Bà - Câu Lâu Tôn - Câu Na Hàm - Ca Diếp - Thích Ca

Hi Lúa (Tibu)

Đệ Tử của Tibu

*****

Ghi chú: 7 vị Cổ Phật có vị trí hàng ngang trên đảnh của Thầy Hi Lúa.

1. Tỳ Bà Thi (Vipassi)

2. Thế tôn Thi Khí (Sikh́)

3. Thế tôn Tỳ Xá Bà (Vessabhù)

4. Thế tôn Câu Lâu Tôn (Kakusandha)

5. Thế tôn Câu Na Hàm (Konàgamana)

6. Thế tôn Ca Diếp (Kassapa)

7. Thế tôn Cồ Đàm (Gotama) – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni


Nay bàn về quán đảnh
,
Nếu mà ḿnh không chuẩn bị kỹ lưỡng th́ chỉ hoài công:

Tŕnh độ tiếp nhận là Tứ Thiền Hữu Sắc.

Trong khi quán đảnh hành giả (Tứ Thiền Hũu Sắc) sẽ thấy trên đảnh của ông Thầy ḿnh đang có cái ǵ!
Và sau khi quán đảnh xong, th́ trên đảnh của chính ḿnh th́ phải có cái ǵ?

Ví dụ:
Như khi quán đảnh để khai mở Đàn Pháp Om Mani Padme Hùm th́ trên đảnh của ông Thầy có một hàng ngang gồm bảy ông cổ Phật. Và sau khi quán đảnh xong th́ trên đảnh của ḿnh phải có hàng trên cũng là 7 ông cổ Phật.
Hàng thứ nh́ là ông Thầy của ḿnh.
Tới phiên ḿnh, khi ḿnh lại quán đảnh cho ai đó, th́ trên đảnh của người đó phải có ba hàng:
Hàng thứ nhất là 7 ông cổ Phật.
Hàng thứ nh́ là ông Thầy
Hàng thứ ba là ḿnh.

Và cứ như vậy mà thêm lên để tạo nên một ḍng pháp của Om Mani Padme Hùm.

Ngoại lệ:
Tuy nhiên cũng có trường hợp "vượt rào" đó là trong những người đến tham dự th́ ḿnh lại đệ tử của Thầy ḿnh vào một cận kiếp nào đó (tất nhiên là ḿnh mù tịt về vấn đề này).

Trong trường hợp này, th́ khi Thầy quán đảnh cho ḿnh và
v́ ḿnh chưa tới tŕnh độ Tứ Thiền Hũu Sắc
nên ḿnh sẽ bị một cú shock (y như trời giáng vậy):

Ḿnh sẽ rơi vào t́nh trạng choáng váng, ngợp thở, á khẩu, tê dại cả thân thể. Và ngay lúc đó th́ Thầy sẽ nói về ḿnh, bằng cách cho ḿnh biết vài chi tiết chính để mà tu hành.

Cũng trong trường hợp ngoại lệ:
Nếu mà không có xảy ra bất cứ điều nào ở trên th́ ḿnh chỉ gặp đồ dỏm (ư là vị thầy đang quán đảnh cho ḿnh đó)

hoặc là Thầy này chưa phải là Thầy của ḿnh.

Trong trường hợp chưa phải là Thầy của ḿnh: vị Thầy làm lễ quán đảnh phải thông báo rằng:

Tui không phải là Thầy của anh.

Như vậy chuyện quán đảnh tập thể chỉ là chuyện gây phong trào thôi.

 

 

   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/13/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter