Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Ḍng Pháp Kim Cang

7 Nét Đặc Biệt

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Quán Đảnh

Đào Tạo Nhí

Kinh Điển Phật Giáo

 

 

 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
 

 

Kiểm Tra Kinh Điển Phật Giáo
 

Đây là ư định của những Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên dùng lư luận mà bàn  về những chuyện này th́ sẽ gây ra rất nhiều sự hiểu lầm và chắc chắn sẽ đẻ ra một số chuyện và vấn đề càng ngày càng rắc rối thêm. Lư do là ngôn ngữ nó rất là giới hạn và không phải là một dụng cụ tốt để xác quyết những vấn đề phức tạp.

Chi bằng hành giả đă có ư định kiểm tra lại nguyên hệ thống kinh điển của Phật Giáo hay của bất cứ Tôn Giáo nào th́ nên làm như sau:

Điều kiện để làm được chuyện kiểm soát kinh điển là:

Ăn Ngay Nói Thật

Có Hiếu Với Cha Mẹ.

Kỹ thuật làm:

Nó đ̣i hỏi là tu sĩ phải xuất và nhập Tứ Thiền Hữu Sắc dễ như trở bàn tay.

Song song vào đó là tŕnh độ "Ngộ Đạo"

Hai tŕnh độ này cộng chung lại th́ hành giả áp dụng kỹ thuật sau đây:

1. Khi đọc ngay đoạn khai kinh: Như Vầy Tôi Nghe,

2. Đưa đoạn này vào màn tivi

21. Thấy Ngài A Nan đang nói: Như vậy đây là Kinh Phật Thích Ca được Ngài Anan nói lại trong lúc kết tập Kinh điển.

22. Thấy cả một Hội Đồng Tu sĩ: Kinh được ghi thêm sau này.

Kinh nghiệm của tibu là cả hai đều có cái hay của nó.

23. Thấy một william saky nào đó suy nghĩ và hí hoáy viết th́ đích thị là Học giả ghi vào. Đây mới thật là cái dở của kinh sách.

Anh Sơn ở Đà Lạt là người đi tiên phong trong những chuyện này (Nay gần tới lúc Nhập Niết Bàn rồi). tibu là người theo sau. Cô Ba Hột Nút (đă chết) là người theo sau tibu. Cho đến nay chưa có ai dư sức để làm chuyện này.

 

 

   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/15/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter