Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Ḍng Pháp Kim Cang

7 Nét Đặc Biệt

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Quán Đảnh

Đào Tạo Nhí

Kinh Điển Phật Giáo

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Quán Đảnh

Nghi lễ quán đảnh là giới thiệu tu sĩ với dòng pháp.
Một ví dụ (kèm theo chuyện xảy ra đằng sau hậu trường): Khi trao truyền một hình ảnh để quán thì thiền sư phải vừa nói và vừa làm. Trong khi ấy thiền sinh thì chú ý lắng nghe và cảm nhận được một nỗi vui mừng như sắp đón người thân, lâu ngày không gặp, tới chơi vậy. Một cách khác: Khi nghe hay đọc một câu chuyện gãi đúng chỗ ngứa của mình thì mình thấy đã đã và vui vui. Chuyện đằng sau hậu trường. Lúc này do pháp khí (tình trạng tâm lý được gãi đúng chỗ ngứa) trên nên sự chuyển biến của thiền sinh được thiền sư thấy rất rõ ở cái hào quang. Khi nhận thấy rằng Thiền Sinh bỗng nhiên chuyển hoá hào quang khi nghe thuyết pháp thì tuỳ vào màu sắc của hào quang đó mà thiền sư hiểu rằng:

1. Thiền Sinh này chỉ hỏi vì tò mò: Hào quang màu vàng ngà ngà (vàng kem). Thiền sư biết ngay rằng: mình không phải là Thầy của vị này và vị này chưa có duyên với phương pháp này.

2. Thiền Sinh này hỏi vì thật sự đang cầu học và đang bí lối: Hào quang bỗng chuyển ra màu vàng hoa quỳ (vàng khè) và sáng bóng. Tất nhiên, thiền sư hiểu ngay rằng: mình là "Người Hướng Dẫn" của vị này.

Và vị này nếu về  *nhà_mà_tập_liền_ngay_lập_tức* cách thức vừa mới được trình bày ở trong bài thuyết pháp, thì: vị này sẽ tiến triển nhanh như chớp.

Lúc này, Thiền Sư "mới_đọc_trong_tâm" câu: Các chư Tổ, Thầy kiếp này, kiếp trước, vô lượng kiếp trước đã hộ trì cho con tu tập cho đến nay an toàn và tinh tấn như thế nào thì xin các Ngài cũng hộ trì cho (họ và tên của thiền sinh) cũng được như thế. Nguyện xin cho vị này khi tu tập được bình an: đêm bình an, ngày bình an, đêm và ngày đều bình an.

Đọc xong thì thiền sư lại thấy ngay trong màn tivi của mình nguyên cả hệ thống quán đảnh của ngay trên đảnh của thiền sư được "photocopy" sang đảnh của thiền sinh. Làm được như vậy thì nghi thức quán đảnh mới thật sự là quan trọng.

Kết quả:
Chỉ cần sau lần tập đầu tiên (theo kiểu: về_nhà_tập_ngay) thì thiền sinh sẽ tiến triển vượt bực liền. Và có 2 trường hợp lại hay xảy ra:

1. Một thời gian sau (thông thường một, hai năm gì đó): Thiền Sinh mới có thể tự thấy hệ thống hộ trì của mình nằm ngay trên chính cái đảnh của mình, ở tầm nhìn lên với độ dốc khoảng 60 độ. Thiền sinh sẽ thấy rằng có một chuỗi những người ngồi (hay đứng) trên hoa sen năm cánh, theo kiểu người này lại ngồi trên đảnh của người kia. Và tất nhiên, người thấp nhất là người hướng dẫn mình tu tập (một cách khác là Thầy của mình), còn người cao hơn tất nhiên là Thầy của Thầy mình và cứ thế mà tính lên.

2. Có thiền sinh, rất là đặc biệt và hiếm, lại thấy rằng người gần kề cái đảnh của mình nhất lại... không phải là người hướng dẫn mà lại là một vị khác. Một thời gian sau thì họ mới vở lẽ ra rằng: người hướng dẫn cho mình lại là một... hoá thân của một Bồ Tát nào đó. Tuy vậy bài tập tự nhìn vào đảnh của mình lại là một bài pháp rất là khó làm và rất là thú vị. Còn gì ngon lành hơn là từ nay mình đã biết được Thầy của mình là ai, Tổ của mình là ai và nhất là phương pháp này từ đâu mà ra.
Mến.

TB: Tuy vậy, khi khởi tập thì đệ lại không có được ai quán đảnh cho cả. Đệ cứ một mặt làm việc bất vụ lợi (châm cứu) rồi... tu đại. Thì Các Ngài bỗng nhiên xuất hiện và chỉ cho đệ, Các Ngài thường nhập đề là: "tui không phải là Thầy của ông"... và sau đó là một câu chìa khóa cho vấn đề đang bị bí lối. Do vậy, nói rằng chưa quán đảnh mà tập bừa rồi đi xuống Địa Ngục thì chắc đây là một câu của học giả nào đó viết kèm vào để hù thiên hạ chăng và cũng như để tăng uy tín của vị Thầy nào đó chăng?

Vì đệ biết rằng: Nếu mình tác pháp sai thì tu tập lại không có kết quả. Chỉ có vậy thôi.
Như vậy, ở đây câu: "đem cát nấu cơm" lại đúng hơn là câu: "bị đoạ Địa Ngục". Và nếu mình là một người... tốt, mà cứ lì lợm húc bừa thì Các Ngài sẽ tự động xuất hiện ra chỉ bày vì... đó là bổn nguyện của Các Ngài.

Từ đó, dòng Kagyu ngồi trên đảnh của đệ. Trên đảnh của đệ có 6 Ngài (Mà Anh Sơn gọi là 6 ông Phật):
Ngài gần nhất là Milarepa, kế đến là Gampopa, Marpa, Naropa, Tilopa, rồi Hắc Bì Phật.

Ghi Chú:
Các Vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác, trên đảnh của các Vị không có Vị Phật nào ở trên đảnh v́ các Ngài tự tu tự chứng, không có thầy.

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 07/13/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com