Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

   
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
Chủ đề trong năm 2010

 

 

Ajna Là Cái Thấy
25-11-2010

LBT:Anh HL, tôi làm thử: đưa đề mục về trung tâm Ajna th́ không c̣n thấy nữa, chỉ biết thôi. V́ muốn thấy phải cho đề mục đằng trước mặt th́ mới thấy. Cái rắc rối này tôi chưa có dịp hỏi anh Sơn. Nhờ anh.

HL: Chào Huynh, cùng các Bạn. Câu hỏi này lại quá sức là hay! Và dĩ nhiên đường lại cực kỳ trơn trợt, xin quư vị giảm tốc độ đọc lại: Khi hành giả trở nên thiện xảo về cái thấy khi ḿnh nhắm mắt lại 100% th́ chuyện này lại xảy ra tại những trung tâm năng lực:

1. Nguyên tắc vận hành:

Trung tâm năng lực Ajna là... cái thấy.

C̣n những trung tâm khác là những cái máy chiếu phim.

Như  vậy trong điều kiện chánh định một cách vững vàng (Tứ Thiền Hữu Sắc) th́ chuyện này lại xảy ra: Từ cái thấy (trung tâm năng lực Ajna) nếu hành giả dùng một đề mục thuộc về cơi Tha Hoá Tự Tại (chẳng hạn như thắc mắc rằng họ như thế nào): Th́ sẽ thấy một hay vài người có thân h́nh trong veo như thủy tinh. Nhưng cái thấy vẫn có thể phân biệt được đâu là con gái, đâu là con trai. Với cái góc độ nh́n là: khoảng 15 độ âm (-15 độ) có nghĩa là hơi chếch xuống phía dưới một tư.

2. Giải thích:

Sở dĩ có chuyện hơi chếch xuống là v́: Trung tâm năng lực (TTNL) Ajna nằm cao hơn chân mày một thốn. (Kích thước đo đạt các huyệt đạo trong các sách về châm cứu: Có nghĩa là khi quư vị bắt ấn "Dược Sư" có nghĩa là đầu ngón cái đụng vào đầu ngón giữa và hai ngón tay này tạo thành một ṿng tṛn th́ khoảng cách giữa hai nếp nhăn của lóng giữa của ngón tay giữa là một thốn). Và cái vùng cộng hưởng đến cơi Tha Hoá Tự Tại là cái cái điểm nối liền giữa hai cái chân mày.

Một ví dụ khác:

Khi tác ư đến Địa Ngục A Tỳ chẳng hạn, th́ hành giả lại thấy các cơi này nó ở vào một góc độ nh́n khoảng: trừ 165 độ âm (165 độ). Sở dĩ có cái góc độ nh́n này là v́ Cái thấy (TTNL Ajna) phải dùng trung tâm năng lực ở đầu ngón chân cái để cộng hưởng đến cơi A Tỳ.

Lại một ví dụ khác:

Khi linh ảnh của Chư Phật hay Chư Bồ Tát xuất hiện vào những lần đầu tiên th́ góc độ nh́n lại hơi chếch về phía trên khoảng: + 60 độ. Sở dĩ có cái góc độ nh́n là như vậy là v́: Cái thấy (TTNL Ajna) phải dùng cái trung tâm năng lực ngàn cách hoa sen (hay cái đảnh) để có thể cộng hưởng đến các vị này.

3. Kết luận:

Như vậy để có cái thấy th́ tự nhiên phải có hai cái TTNL hoạt động cùng một lúc với nhau: Một cái dùng để chiếu (những TTNL khác) và một cái dùng để thấy (TTNL Ajna). Như vậy những câu chuyện thuộc về Con Người th́ TTNL ở ngay giữa ngực là máy chiếu phim và TTNL Ajna là cái Thấy.

4. T́m góc độ nh́n:

Dùng bàn tay từ ngay vùng huyệt Ngọc Đường (ngay giữa ngực) đưa thẳng ra xa và bàn tay kia th́ lại từ TTNL Ajna đưa xuống. Hai bàn tay chặm nhau tạo thành một góc: đó là góc độ tầm nh́n trong chánh định.

Trong điều kiện này là: âm 60 độ (-60 độ)

Như vậy:

Đưa đề mục về Trung Tâm Ajna là: Nh́n vào đề mục cho đến khi tự nhiên cái đề mục nó nằm ngang so với cái tầm nh́n ngang của ḿnh. Đó là đưa đề mục về Trung Tâm Năng Lực Ajna. Chớ không phải là cho đề mục nó chui vào trung tâm năng lực Ajna đâu nghe. Làm như vậy là hết thấy.

Tại sao phải đưa đề mục về trung tâm năng lực Ajna?

Là v́: Cách nh́n này là của các Chư Thiên ở các tầng thiền Hữu Sắc và Vô Sắc trải dài từ cơi Sơ Thiền qua cơi Tứ Thiền lên đến tận Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. Tất nhiên các cơi này họ không c̣n là con trai hay con gái nữa. Có nghĩa là không c̣n dâm tính nữa. Do vậy mà tinh khí của họ lại rất ổn định một cách tự nhiên. V́ lư do đó nên Anh Sơn lại dùng thêm một ư nữa đó là: "Để Bảo Tồn Tinh Lực". 

Trích từ Tập Tin 3.

Đọc thêm:
Phân Thân
Tụi Lubu Tu Hành          

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2015
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

 

 

   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/25/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter