Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

 
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt
 Chủ đề trong năm 2009
 
Cách Niệm Phật - Tịnh Độ
20-2-2009

Chào các Bạn mê Tịnh Độ  Grin

Nguyên tắc hoạt động của Tha Lực trong Tịnh Độ.

Khi đệ chết lần thứ nhất và qua được bên đó th́ đệ mới biết được nguyên tắc của cái gọi là Tha Lực.

Xuất phát của Phật Lực:
Ngài A Di Đà Phật Phát ra một luồn hào quang rất là mạnh
từ trung tâm Ajna (phần giữa phía trên trán) của Ngài.

Phân tích luồng năng lực này:
Trong nhiều kinh Đại Thừa có diễn tả về cung cách phóng quang của chư Phật:
Trích từ "KINH ĐẠI ĐÀ RA NI MẠT PHÁP TRUNG NHẤT TỰ TÂM CHÚ"
[...]
Ngài nhập nơi đảnh Tam muội của tất cả Như Lai tối thượng đại Chuyển Luân Vương, liền ở giữa chặng mày phóng một đại hào quang, hào quang kia chiếu khắp mười phương thế giới hết thảy  các Phật sát, trong ấy chúng sanh nào gặp được ánh hào quang thảy đều vui mừng. Hào quang kia chiếu khắp rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba ṿng rồi nhập vào đảnh của đức Như Lai
[...]
Đại khái là như vậy, có nghĩa là luồng hào quang xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna (từ điểm giữa của chân mày kéo thẳng lên một khoảng cách dài bằng đốt giữa của ngón giữa). Và bay ra, rồi ṿng
về lại và nhập vào đảnh (phần thịt màu đỏ trên dầu của Ngài).

Như vậy, có thể nói là năng lực (hay hào quang) này có hai phần:

Phần 1:  
Xuất phát từ trung tâm năng lực Ajna và phóng thẳng ra.
Người có thần nhăn (thấy được hào quang bằng mắt thịt) có thể thấy được rất là rơ cái phần này khi nh́n một tu sĩ Tứ Thiền Hữu Sắc đang sử dụng Thiên Nhăn (danh từ của bọn lu bu: Màn ti vi) để quán xét này nọ. Người này thấy ngay từ trung tâm năng lực của tu sĩ này phóng ra một tia laser màu vàng rực, đồng thời người này cũng hiểu là tu sĩ đang sử dụng tinh khí của chính họ để làm chuyện này, do vậy mà sau khi quán này nọ xong th́ tinh khí cũng bị mất đi phần nào: Người mà dùng màn ti vi nhiều quá th́ cũng xanh xao vàng vọt như những tay ăn chơi hạng nặng.

Cái lợi:
Cái ǵ đồng dạng là tự động cộng hưởng đó là định luật tự nhiên của vũ trụ. Do vậy mà khi quán th́ năng lực này cũng cộng hưởng với nhau! Ví dụ như, ngay lúc này th́ có 40 tu sĩ đang quán này nọ th́ khi chính ḿnh vào cách quán th́ 40 người kia cùng cộng hưởng với ḿnh để mà tự động trợ lực với nhau, ḿnh vẫn bị mệt nhưng hiệu suất rất là cao. Lần hồi, do tâm ḿnh nó càng nhạy cảm nên khi quán ḿnh cũng cảm nhận được sự cộng hưởng này tạm gọi là "năng lực gia tŕ" của Thập Phương Chư Phật. Một khi đă gia nhập vào đây rồi th́ hành giả lúc nào cũng ở trong tư thế quán, và có thể gọi là khi họ nh́n bằng mắt thịt th́ cũng là lúc họ nh́n qua Thiên Nhăn. Thiên nhăn là mắt thịt, mắt thịt là thiên nhăn.

Chú ư quan trọng:
Từ khi lên đến Tứ Thiền th́ hành giả mới tác ư về hiện tượng
"năng lực gia tŕ", th́ mới được an toàn. C̣n mới tập quán mà đă để ư tới năng lực gia tŕ th́ rất là dễ bị Tha Hoá Tự Tại chi phối.

Đặc biệt trong Tịnh Độ:
Khi tu sĩ độ tử th́ động tác dễ làm nhất là: Quán Tam Tôn (tính từ bên trái qua bên phải là: Ngài Quan Thế Âm, Ngài A Di Đà, Và Ngài Đại Thế Chí. Khi linh ảnh đă xuất hiện th́ các Ngài tự động độ người này. Tu sĩ chỉ cần theo dơi coi người này ở vào phẩm nào vậy thôi.

Lời bàn:
Khi tu sĩ tập trung tư tưởng và quán cho ra Tam Tôn th́ có thể nói là tu sĩ chính là cái kinh hội tụ để hội tụ lại cái tha lực mà Ngài A Di Đà đă phóng ra từ đảnh của Ngài vào đối tượng hữu duyên. Khi đă hội tụ lại được rồi th́ cái tha lực tự động làm việc.
Và dĩ nhiên đó cũng là sự sử dụng của cái phần "phóng đi" của Ngài A Di Đà.

Nay bàn tiếp vê phần năng lực quay về.

Phần 2: 
Sau khi lực phóng quang này đi hết đà, th́ hào quang tự quay về với cái đảnh của Ngài A Di Đà.
Phần quay trở về này, được lợi dụng tối đa để cho những tu sĩ chưa được thấy Ngài A Di Đà. Thật vậy, khi mà tu sĩ làm một cách nào đó để biến ḿnh thành ra được một tư tưởng th́ tu sĩ này có thể nương vào cái lực quay trở về kia mà có thể về lại ngay cái đảnh của Ngài và do đó mà
có thể thấy được Ngài một cách lẹ nhất.

Kỹ thuật niệm Phật:
Lật sách tu của Tiểu Thừa th́ có nói đến cách nhập vào cơi Vô Sắc. Kỹ thuật là quán một ngôi sao nhỏ như dấu chấm ở trong cái ngoặc này (.). Như đă biết, Vô Sắc là cơi của tư tưởng. Và dĩ nhiên là nếu hành giả vào được cách nhập định này th́ đương nhiên hành giả đă biến thành "tư tưởng". Nắm được bí quyết này th́
Tịnh Độ nằm trong tầm tay.

Nay lại bàn tiếp về "âm thanh" của năng lực quay về này của Ngài A Di Đà Phật.
V́ năng lực này là tư tưởng nên nó cũng có âm thanh là "A Di Đà Phật".
Nhưng v́ đây là Ngài nói cho tất cả các Thế Giới của Uế Độ nghe nên Ngài không thể nói là A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! được! mà phải là:

AAAAaaaaaaaa....
DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....
ĐÀÀÀÀÀààààààa.....
PHẬẬẬậậậật.....

Do vậy mà khi hành giả niệm như trên (từng tiếng một và kéo dài) và đồng thời quán cho ra cái chấm đỏ là vô t́nh được cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài và thoả điều kiện (biến ḿnh thành một tư tưởng) để có thể xuôi bườm thuận gió mà về lại đảnh của Ngài và do đó mà
có thể gặp Ngài một cách dễ dàng.

Đặc biệt : Cách này rất là khó làm nên tâm hành giả tạm ngưng những cuộc "nội chiến" về Tham Sân Si để chỉ lo chú ư vào công cuộc biến chính ḿnh ra cho được thành một
tư tưởng để có thể trở về với Ngài A Di Đà.

Do vậy mà danh từ bọn lubu có nói không ngoa rằng:
Chơi Tịnh Độ y như là em bé nắm chéo áo của ba để đi coi hát bóng (xinê). Em bé này không cần biết luật đi đường, không cần đọc bản đồ, không cần có tiền, không cần ǵ hết. Chân th́ cứ nhảy chân xáo, tay th́ cầm cà rem, nhưng khi tới nơi th́ cà rem vẫn ăn và xi nê vẫn cứ được coi!

V́ hành giả đi về để thăm một vị Phật th́ đâu có ai dành đường, hay khen chê, hay chen lấn ǵ đâu? Nên phần hộ thân trong công phu cũng không cần thiết.

Đặc Biệt:
Không có ai cấm cho những người Thiên Chúa Giáo lại dùng ư trên để có thể gặp Đức Mẹ qua cách niệm:
AAAaaaaaa....
Vêêêêêê ....
Maaaaaa....
Riiiiiiiiii....
AAaaaaa....
khi đọc như vậy th́ hành giả quán 1 chấm màu trắng nhỏ như dấu chấm trong ngoặc (.) hay là quán từng hột của ṿng mân côi, sau khi ra nguyên ṿng mân côi rồi th́ quán cái chấm nhỏ và có màu trắng (.)
Hết


Trích từ Diễn Đàn HSTD, Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

 

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2015
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

     

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/06/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter