Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

 

   
Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.
Chủ đề trong năm 2010-2011

Chày Kim Cang
26-04-2011

 

1. Công Dụng:

Nó mang chấn động của sự Trung Tính là cái yếu nhất.
Nó c̣n có thể mang cả cái "Trí Tuệ" của Mạn Đà La (ṿng phép), hoặc là cả Liên Hoa Tạng khi mà ḿnh đem nó lên trên đó, Hoặc là Nguyên Tắc Phản Bổn Hoàn Nguyên (lubu gọi là: 5 ông nhập một), một khi nó được đem vào những chỗ đó.

Tuy nhiên cái hay nhất là nó cho ḿnh biết được là:
Tinh thần cũng là ảo giác.
Vật Chất cũng là ảo giác.
Chỉ có cái Trí Tuệ Giải Thoát th́ mới là mục đích tối hậu. 

Tu sĩ ưa tu hành: Có thể tự "ếm x́ bùa" bằng cách là nó cứ ở bên  ḿnh, khi rảnh th́ đem ra xăm soi chơi cho vui. 

2. Chất Liệu Chày:

Cái bằng gỗ Lim là thứ dữ dằng nhất, Kế đó là gỗ Giáng Hương là hiền và hay nhất, gỗ Vong là hội tụ năng lượng hay nhất, gỗ Trầm th́ hồi sinh hay nhất.
Khi làm, cái tốt nhất có sớ gỗ song song với trục của chày kim cang. Làm nhỏ nằm trong ḷng bàn tay. Kích thước chính xác tibu không nói được cho đại chúng và sẽ sẵn sàng tiết lộ khi nào có tu sĩ tu hành chuyên khoa về chày Kim Cang  GrinCheesyWink

C̣n bằng Kim Loại th́ phải xét lại coi hành giả có bị... dị ứng với nó hay không. 

3. Cầm Chày:

Th́ cứ cầm theo cái ấn Kim Cang. Có nghĩa là: Bàn tay để ngửa để cái chày lên ḷng bàn tay. Và sau đó co hai ngó tay giữa và ngón áp út vào ḷng bàn tay. Thế nào cho hai ngón này nó cuộn lên cái cục tṛn của cái Chày Kim Cang. Ba ngón kia cứ duổi thẳng và thư giăn tự nhiên. Tư thế của bàn tay có cả cái chày bên trong th́ sao cũng được.

- Khi công phu, th́ làm như trên.

- Khi hộ thân, th́ hộ thân xong th́ mới cầm chày mà tập dợt

- Khi chữa bệnh, Cận Định: Không nên làm ǵ cả. Lư do là do tâm chưa được ổn định nên chày có thể bị Tha Hoá Tự Tại nhập. Chỉ làm sau khi có Chánh Định vững chắc (Tứ Thiền Hữu Sắc). 

4. Ư Nghĩa Chày Kim Cang và Vũ Trụ:  

Cái câu này mới thật là hay đó nghe. Bà Con Cô Bác Giảm Vận Tốc Đọc lại, đường trở nên cực kỳ trơn trợt

Cấu trúc của Chày Kim Cang (CKC):
H́nh dạng chung là gồm ba cục tṛn.
Có thể tưởng tượng là dồn ép ba cục này thành một cục gọn lỏn Và đó là cái viên măn của Trí Tuệ.
Khi bung ra (thành ba cục) th́ hai cục ở hai đầu đại diện cho hai phần:
1. Vật Chất (cục bốn khía)
2. Tinh Thần (cục bốn khía).
3. Và cục ở giữa là cái cục của Trí Tuệ.

Như vậy là CKC có nguồn gốc là Đại Vũ Trụ v́ nó gồm cả ba phần: Vật Chất, Trí Tuệ, và Tinh Thần.
Nếu nó chỉ dừng lại như vậy thôi th́ cũng gọi là thường thôi.

Nhưng trong quy tŕnh đi t́m ra Đức Tỳ Lô Giá Na:

Hành giả lặn lội từ trú xứ của ḿnh (Nam Thiện Bộ Châu) lên đến Liên Hoa Tạng.
Tới đây rồi th́ mới nh́n cho ra cái trung tâm của tập hợp các núi Tu Di. Và nhờ Thần Lực của Bổn Tôn để đưa ḿnh vào cái núi Tu Di này. Và Ngài Tỳ Lô Giá Na xuất hiện.
Sau đó là nhờ chính Ngài Tỳ Lô Giá Na đưa ḿnh vào cái đảnh của Ngài.

Và tại đó thực hiện
quy tŕnh Phản Bổn Hoàn Nguyên.

Quy tŕnh này, không dễ ǵ thực hiện được. Là v́ chính nơi này sẽ hội tụ, đầy đủ năm Ngài Bổn Tôn (gồm Phật A Di Đà, Ngài Quan Thế Âm, Ngài Hộ Pháp và chính Hành Giả).
Năm Ngài này sắp xếp như là h́nh xí ngầu ở mặt số năm (5). Với Đức Tỳ Lô Giá Na ở ngay giữa.
Sau khi đă ổn định vị trí th́ tất cả đều cầm mỗi người một cái CKC và đồng loạt quăng hướng vào ngay giữa.
Vừa quăng và cũng đồng thời vừa tác ư bay vào ngay giao điểm mà năm cái chày này chạm nhau:
Quy tŕnh này tạo một sức nén vô cùng mạnh mẽ, và cùng với tiếng nổ long trời lở đất cùng với ánh sáng chói loà,... Năm Ngài đă hoà tan vào thành một và hoàn thành câu chuyện tu hành từ cái Có qua cái Không.

Dấu vết c̣n đọng lại trên CKC ở vào hai đầu. Chỗ mà năm nhánh giao lại với nhau ở hai phần Vật Chất và Tinh Thần.

Một ít ư so sánh về Thiền và Mật Tông:

Tất cả các pháp hữu vi, sự vật đều là Phật và Thân này là Phật. Đây là phần nhân sinh quan sâu sắc và cũng là điều quan trọng khác biệt giữa cái nh́n của Mật Tông và Thiền Tông.

- Thiền: Trực chỉ Chơn Tâm, kiến tánh thành Phật: Do đó cái nh́n của Thiền là trở về Nội Quan, nên Thiền chủ trương Phá Tướng nhập Tánh.
* Mật chủ trương Dụng Tướng nhập Tánh!

Ngoài ra:
- Thiền chủ trương: Từ Tỉnh vào Định.
* Mật chủ trương: Từ Động vào Định.

Như vậy:
- Thiền là trở về Nội Tâm: Mọi Tướng đều Phá.
* Mật là: Nội Ngoại dung thông, Tướng Tâm Đồng Dụng.

- Tinh thần Thiền là phá chấp triệt để.
* Mật là chẳng chấp tướng mà cũng không phá tướng: Nhưng từ Hữu Tướng mà vào Vô Tướng.

- Chỗ ngồi của Thiền là Đương Xứ: Tức là Ở Đây, Chỗ Này, Không Quá Khứ, Không Vị Lai.
* Chỗ ngồi của Mật là: Tự Tại Vô Ngại, Ra Vào Dung Thông, Nhiếp cả Tam Thế (Dục giới, Sắc giới và Vô Sắc giới).

- Thiền cho rằng: Một giờ Thiền là một giờ Phật, một ngày Thiền là một ngày Phật, một đời Thiền là một đời Phật.
* Mật cho rằng Phật ở trong Ta, Phật ở ngoài Ta, Phật hằng có đó, Phật chính là Ta.

- Thiền quyết định: gặp Phật cũng đuổi, gặp Ma cũng đuổi: Xua đi tất cả chỉ c̣n Tâm ta.
* Mật quyết định:
                 Ta gởi Ta nơi Phật, Phật gởi Phật trong Ta,
                  Cả hai đều cứu độ: Chẳng c̣n Phật, c̣n Ta.


- Thiền chủ trương ngoài chẳng nhờ trợ duyên, trong không mống Tâm tạo tác.
* Mật chủ trương ngoài cần cầu Tha Lực, trong Tự Lực khởi sanh: Tự Tha đều là một, mọi việc mới viên thành.

Tóm lại người tu Mật đi từ:

- Sanh diệt môn vào Chơn Như, Tự Tánh.

- Từ Tướng Dụng đi vào Thể.

- Chuyển Phước Nghiệp Hữu Lậu thành Công Đức Vô Lậu nhờ vào phương tiện là Chơn Ngôn. 

Thông thường là Chơn Ngôn ngon lành nhất là do ḿnh tự chế ra. Nó mới thật là hợp với ḿnh. Thời gian gần đây: Nhí đă tiến tới cung cách này rối. Đó là những tu sĩ trứ danh của Nam Thiện Bộ Châu.
Phần tu sĩ b́nh thuờng th́ nên nương theo các ư nghĩa của các câu Chú thông thường mà ḿnh đọc hằng ngày.
Câu chú giá trị hơn hết đó là vui số 10. 

Trích Từ Diễn Dàn HSTD:

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=942.0

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=4469

"Đọc cho kỹ, suy nghĩ cho kỹ, hỏi cho kỹ và làm cho thật là kỹ th́ may ra mới tới đích được." HL

      

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2015
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 

 

 

   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/25/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter