Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện NEW

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát c̣n con ra sao th́ cũng được. HL.

 
Chủ đề năm 2014
 

Cửu Phẩm Liên Hoa

03-01-2014

H́nh được bố cục theo dạng trôn ốc Le Corbusier kèm với tỷ lệ "Fibonacci-Thần Kỳ", xuất phát từ Đảnh của Ngài, với:

Cận cảnh là hoa sen búp, xa hơn tư là hoa sen hàm tiếu với cái mái tóc lú ra, tiếp tục vẽ theo tiến triển của chín phẩm trên cơi A Di Đà Phật.

Tổng quát:

Vị trí cái hoa số 1, Hạ Phẩm Hạ Sanh, nằm ngay vai trái (diễn tả bản ngă to) và cái số 9, Thượng Phẩm Thượng Sanh, lại nằm bên phải là do sự thực hành mà ra.

Rơ hơn:

Tính từ trên xuống dưới:

Hoa số 1 là khi mới tu, Tu Sĩ có khuynh hướng tự cho ḿnh to bằng Phật, Chuyện thành Phật rất là dễ làm... Do vậy, cái nh́n đầu tiên của tu sĩ, thường hay bị lệch từ phía bên trái nh́n qua.

Sự việc diễn tả tâm thức c̣n phàm phu: Tà Định, chưa có được Chánh Định.

Sau khi tu một thời gian th́ mới hiểu là ḿnh chỉ là "thừa sai" (một tên lon ton hay là thằng mơ không hơn không kém...) ba cái đồ ve chai như là sự giàu sang, hay là kiến thức a, b, c... là đồ bỏ!

Cho nên vị trí cuối cùng là hoa số 9 nằm dưới chân Ngài và ở vào bên phải của Ngài vốn là... Vị trí của Bồ Tát Quan Thế Âm.

Chú ư:
Màu Vàng của khối vàng bị nấu chảy thường xuất hiện khi Độ Chánh Định trở nên chính xác.

*****

Trong cái h́nh này có rất nhiều lợi điểm:
Hào quang bảy màu của Đức Phật sẽ thu hút những con Rồng.
Khi công phu, trong thực tế (trên mây, trong đám bụi do gió gây ra...) hay là trong giấc mơ: Nếu tu sĩ thấy được con rồng một cách bất chợt không báo trước th́ đó là dấu hiệu của sự hoạt động đồng bộ giữa linh hồn và thể xác. Thông thường từ biến cố này trở đi: Tu sĩ An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt dễ dàng hơn hihihi

Đọc Thêm: Tây Phương Cực Lạc

Bài đã đăng trong năm 2009 - 2015
 
Bài Đọc
Nghe Audio Mp3
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe
Click vào đây Nghe

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

 •

Click vào đây Nghe

Mời quư vị ghé qua Đạo Tràng hoasentrenda để nghe trực tiếp các bài pháp âm không có trong danh mục trên.

 

 

   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

   

 

 


Last Edited: 06/17/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com

 Locations of visitors to this page

Hit Counter