Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

HỒI HƯỚNG

Kim Cang Thừa

Về Một Đối Tượng

Cúng Kiếng Cầu Siêu

Tu Hành Mả Kết

Lời Nguyện

Độ Sanh Giải Nạn

Niệm Phật

Biệt Nghiệp

Trả Nghiệp

Nghiệp Đòi Khi Tu Tập

Gia Trì Tiến Tu

Tứ Thiền Hữu Sắc

Pháp Môn Tu Hành

Cúng Dường New

 

 

 

 

 

 

     

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL

Cúng Dường.

Cúng dường là cái rắc rối nhất.

Chuyện này thể hiện cái vụ là: "Tâm làm sao là cảnh như vậy":

Có nghĩa là nếu ḿnh tính chuyện làm ăn hay buôn bán trong những việc cúng dường th́ ḿnh chỉ gặp những người có... nghề nghiệp là thầy tu mà thôi. C̣n nếu ḿnh gặp đủ duyên lành để cúng dường một người chân tu th́: Thầy tới đâu th́ ḿnh sẽ tới đó. Trong điều kiện này người cúng dường và người chân tu là những duyên nghiệp bất khả tư ngh́. Đây là nhận xét của Thầy Milarepa.

*****

Trong Tung Bộ Kinh Tập 3, kinh #142 có tên là: Kinh phân biệt cúng dường (Dakkhinavibhangasuttam), kinh trong Hán Tạng lại có tên là: Kinh Cù Đàm Di. Kinh nói rơ cho ḿnh biết v́ lư do ǵ mà cúng dường:

- Có 14 loại cúng dường phân loại theo hạng người.

- Có 7 loại cúng dường cho tăng chúng.

- Có 4 sự thanh tịnh các loại cúng dường.

Và c̣n một cuốn băng nói về: *Cúng dường Phật Pháp bằng phép hành* của Thầy Ajahn Chah. Cuốn băng khai triển một khía cạnh khác về sự cúng dường rất là độc đáo.

Theo đệ hiểu th́ sở dĩ có chuyện cúng dường là v́:

Nếu có một người tu thành công th́ một nhóm sẽ được lôi theo. Do vậy mà tất cả đều lo cho một người: Người may mắn này sẽ phải ăn chỉ một lần trong ngày và cắm đầu cắm cổ mà tu. Đây là kinh nghiệm thực tế của bọn đệ ở Đà Lạt. 46 người dồn đồ ăn cho mỗi một ḿnh đệ để tạo mũi xung kích đột phá Vô Minh. Đệ nhấn ga chơi liên tiếp trong ṿng khoảng 3 tháng bất kể thời gian và không gian. Chuyện tiếu lâm là vào thời đó, với 46 người lo cho đệ ăn một ngày chỉ một bữa, mà có khi, đệ cũng không có ǵ để ăn trong ṿng một hai tuần.

Công việc nào cũng khó: cái chuyện mà bọn ḿnh bàn tới bàn lui hoài ở đây có thể tóm gọn lại như sau: Chuyện giữ cho tâm thanh tịnh qua giới luật, làm điều lành... vv... th́... em bé tám tuổi đă biết!

Nhưng... ông già tám mươi lại chưa làm xong! Chẳng qua là v́ ḿnh:

- Thứ nhất: Tưởng bở

- Thứ hai: Không biết đâu mà lần.

Ví dụ như giữ cho tâm thanh tịnh mà nó không chịu thanh tịnh! Rồi sau đó là lớ quớ, loạng quạng, vật lộn với nó, rồi sau cùng là bỏ cuộc.

- Thứ ba: Phương pháp lại vá chấp, không mạch lạc và đầy đủ.

Trên nguyên tắc:

Khi ḿnh đă tuyên bố là ḿnh Thua rồi th́ ai đến giúp ḿnh cũng được cả! V́ Nhân lành th́ quả phải lành! (ḿnh tu hành, giữ giới luật đàng hoàng, chớ có bóp hầu bớp họng ai đâu mà lo, với sợ!). Theo cách của đệ là khởi bằng cách quán đề mục, nhưng khi quán một thời gian th́ nó bị trở ngại với những hiện tượng cứ xuất hiện mà ḿnh không biết tại sao! Sau đó có rất nhiều người tới giúp đệ và chỉ cho đệ biết nhiều mánh khóe để điều tâm và sau cùng là quất sụm bà chè và nhổ tận gốc rễ của nó.

- Thứ tư: Không, hay Quên để ư đến điều căn bản là: Nếu không có Một Ư Muốn mạnh mẽ về sự Giải Thoát th́ sẽ không bao giờ Giải Thoát được cho dù có tu Đạo Phật.

- Thứ năm: Sợ. Với câu châm ngôn là: Sợ th́ cứ sợ, nhưng đừng có sợ Cái Sợ Của Ḿnh!

*****

Hương cúng dường:
Kinh đă ghi lại rất là ngon lành:
Giới Định Hương và Trí Huệ Hương... Là loại hương ngon lành nhất để cúng dường. Loại hương này không bị chiều gió chi phối, không bị khoảng cách ngăn chận, Không bị chiều cao che khuất...
Không cần phải đốt mà cứ thơm.

Thức Ăn cúng dường:
Chỉ là công phu mới có thể làm thay đổi các thế giới thấp kém hơn và hiện đang sống quanh nhà của tu sĩ.
 

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/19/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com