Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

HỒI HƯỚNG

Kim Cang Thừa

Về Một Đối Tượng

Cúng Kiếng Cầu Siêu

Tu Hành Mả Kết

Lời Nguyện

Độ Sanh Giải Nạn

Niệm Phật

Biệt Nghiệp

Trả Nghiệp

Nghiệp Đòi Khi Tu Tập

Gia Trì Tiến Tu

Tứ Thiền Hữu Sắc

Pháp Môn Tu Hành

Cúng Dường New

 

 

 

 

 

 

     

Xin hồi hướng công đức tu hành này đến cho những ai có tai mà muốn nghe để họ mau thành đạt quả vị Giải Thoát còn con ra sao thì cũng được. HL

Lời Nguyện - Nguyện Lực Chân Thật.

Chính do hành giả nói lời chân thật nên "nguyện lực chân thật" mới tạo thành năng lực phi thường và những kết quả ngoài sức tưởng tượng!"

Nguyên tắc chính là giọng trầm, nguyên tắc thứ hai là hồi hướng công đức tu hành của ḿnh cho họ bằng câu:

Từ hồi tui chưa tu hành th́ tui cũng có phạm những ác nghiệp, nhưng khi tôi tu theo chánh pháp cho đến nay th́ tui không hề cố ư làm hại bất cứ chúng hữu t́nh nào. Nếu đúng là như vậy:

--  Nguyện xin cho... (anh hay chị)... được về vùng thanh tịnh và nương vào tâm lực này mà về vùng ánh sáng.
--  Nguyện cho chị… sinh con dễ dàng, mẹ tṛn con vuông
--  Vân vân…

Độ Sanh Giải Nạn

Trong bộ phim DVD nhiều tập, khi nói đến làm sao để hồi hướng cho người thân đang sa lầy vào những thói hư tật xấu và có thể dẫn đến hậu quả tai hại không sớm th́ cũng muộn. Anh HL đă diễn đạt như là một khám phá mới mà theo đệ hiểu như là một mật pháp chưa bao giờ được nói ra. V́ tính cách quan trọng của lời nguyện và phương pháp, đệ mạn phép ghi lại để quư huynh tỷ tiện áp dụng khi gặp chuyện tương tự và đang bí lối và đang cần một giải pháp để giúp đỡ người thân của ḿnh.

“Trước sau ǵ người ta cũng bỏ thói hư tật xấu… Với công phu này, tôi nguyện xin cho….. của tôi được gặp nhân duyên sớm trước khi hậu quả tai hại xảy ra” HL.

Lời nguyện này nên tác ư vào giữa thời công phu, sau đó th́ tiếp tục công phu với tâm thức hoàn toàn quên hẵn lời nguyện và chỉ chú tâm vào công phu mà thôi.

Thời điểm để công phu và phát ra lời nguyện là thời gian chập choạng vừa mới ngủ của người thân mà ḿnh muốn hồi hướng.

Đây là một cách gởi thư bằng tâm linh, mà lời nguyện như là một lá thư, và người nhận là người thân của ḿnh. Sau khi bỏ thư vào thùng thư th́ ḿnh sẽ tiếp tục công phu và quên hẵn cái thư đó đi (tiếp tục công phu và quên hẵn lời nguyện ḿnh phát ra). Cứ như vậy mà làm nhiều lần trong lúc công phu th́ sẽ tác động đến hệ tư tưởng của người nhận.  

Niệm Phật

Mặt khác, khi nh́n chăm chăm vào một điểm ở ngay đằng trước mặt và đồng thời phóng mạnh cái niệm vào cái điểm màu đỏ đó th́ hành giả "rất dễ quên ḿnh" khi niệm Phật. Do t́nh trạng "quên ḿnh này" mà hành giả rất là dễ rơi vào t́nh trạng "Nhất Tâm Bất Loạn". Mà đă "Nhất Tâm Bất Loạn" th́ cảm giác đầu tiên là t́nh trạng An Lạc liền xảy ra. Càng An Lạc th́ chấm đỏ lại càng hiện ra càng rơ ràng hơn nữa! Cho đến khi cái chấm đỏ lại phát ra hào quang th́ phải hiểu rằng hành giả đă gần như đi được nữa đoạn đường rồi!

Đến giai đoạn này th́ sự An Lạc "gần như" hiện tiền. Đem cái An Lạc này mà hồi hướng cho ai đó th́... Nếu "Không phải là Từ th́ nó cũng là Bi" và ngược lại.

TB: Khi hồi hướng cho ai đó th́ nên hồi hướng 100%, đừng có giữ lại cái ǵ cho ḿnh hết. Làm như vậy th́ cái tâm của ḿnh nó... đồng dạng với cái tâm của Ngài A Di Đà Phật. 

1. Niệm Phật:

Niệm xù x́ trong miệng trong khi nhắm mắt 100%. Khoảng 1 giờ sau th́ độ tập trung của tu sĩ tài tử này mới có thể thấy được người đă chết. Hồi hướng công đức tu hành và chúc người đó tươi đẹp, khỏe mạnh ra và hạnh phúc. Sau rồi nếu người đó c̣n đứng xớ rớ trong tầm nh́n của tu sĩ tài tử này th́ tu sĩ hộ niệm cho người này về trên đó chơi luôn cho rảnh việc.

2. Nhập Tứ Thiền Hữu Sắc rồi quán ra người đó và hồi hướng công đức tu hành cho người đó.

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com