Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện NEW

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 
 
“Không có tâm đi tìm sự Giải Thoát
thì sẽ không bao giờ được Giải Thoát
cho dù có tu Đạo Phật.”
HL


Kính Chào quý Bạn,

Chúc mừng quư Bạn đă đến với hoasentrenda.com, nơi mà một số bạn hữu thương tặng cho cái tên "là cái chùa trên trời" này. Để tạo thêm duyên lành với hoasentrenda, mời các Bạn dạo qua các mục của Hoa Sen Trên Đá, đặc biệt mục "Như Lai Thiền Tịnh Độ". Tất cả các pháp hành ở đây viết lại hoàn toàn từ kinh nghiệm thực chứng chứ không dựa vào sách vở, đúng theo tinh thần "Nói việc ḿnh Làm, Làm việc ḿnh Nói".

Trong trường hợp các Bạn bỡ ngỡ với bài viết và thông tin ở đây, hoặc mới tìm hiểu đạo Phật, HSTD xin mạn phép giới thiệu những quyển sách gối đầu và sách tham khảo để quý Bạn làm quen.

- Viết Cho Người Chưa Có Pháp Môn, HL

- Đức Phật và Phật Pháp, Narada

Trung Bộ Kinh III chọn lọc in PDF format

- 5 Tập Tin, Lubu thực hiện

Quý Bạn có thể vào Đạo Tràng nêu thắc mắc, hoặc email trực tiếp HSTD để được trả lời và hướng dẫn tốt hơn, và rõ ràng hơn.

Đặc biệt trong Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá, ngoài Đàm Luận Phật Pháp, c̣n có mục "Chia Vui: Chia vui những kinh nghiệm văng sanh", độc nhất vô nhị chưa bao giờ có.

Gần đây Đạo Tràng có mục Pháp Âm với những giọng đọc rất hay, và Bạn sẽ rất là thú vị với Cuộc Đời và Đạp Pháp của Đạo Sư Hai Lúa, đă được chuyển sang mp3.

Trong trường hợp quý Bạn muốn thực hành và tu tập, quý Bạn có thể trực tiếp giới thiệu sơ về ḿnh và xin đề mục trong "Đề Mục Tu" và sẽ được hướng dẫn đúng theo nhu cầu của Bạn.

Đặc biệt lưu ư cho là Đạo Tràng Hoa Sen Trên Đá với mục đích duy nhất  là chia sẻ, hướng dẫn quư Bạn tu hành. V́ vậy các Bạn khi  viết bài và đặc câu hỏi nên tập trung phục vụ cho mục đích này. Mọi trao đổi vấn đáp nên theo phương châm "Nói việc ḿnh Làm và Làm việc ḿnh nói", cho nên mọi trích dẫn kinh sách không qua thực hành, sẽ không phù hợp với chủ trương của hoasentrenda. Tất cả những bàn luận phù phiếm, khoe khoang, đùa cợt, hoặc trêu chọc người khác, không lợi ḿnh và lợi người sẽ coi là những bài viết không phù hợp để đăng trong Đạo Tràng.

Hăy Tu Hành! Đây là mục tiêu duy nhất của Hoasentrenda. 

Kính chúc quý Bạn mọi sự như ý.

Hoa Sen Trên Đá

Hoasentrenda@gmail.com


"Tu sĩ là người biết rơ tất cả những kết cuộc của những vấn đề thuộc về đời sống! Và không có ưa làm những chuyện đó nữa.” Tibu.

 

 
   

Bài Mới


Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục - 20/05/15 New

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục - 07/05/15 New

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá! - 07/04/15

Con Bí Quá Rồi! - 12/02/15

Xâu Chuỗi Phật Giáo- 27/01/14

Tu Bằng Con Tim- 29/11/13

Hia Bẩy Dậm - 18/06/13

Vượt Pháp - 25/02/13

Giới Tính Thứ 3 - 2/01/13

Độc Giác Phật - 29/09/12

u Chuyện Nhập Cốc Online - 6/05/12

Quán Bổn Tôn - 9/07/11

Bước Đi Cùng Nhau - 4/03/11

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ng̣ai - 2/02/11

Biến Nghiệp Thành Nguyện - 28/07/10

Bố Thí Thân Mạng - 16/06/10

Nhất Sanh Bổ Xứ - 14/05/10

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng - 25/02/10

Nhí và Subham - 5/01/10

Hóa Thân - 5/12/09

Niệm Phật Ngộ Đạo - 5/11/09

Đăng Khoa Xích - 5/10/09

Học Độ Tử - 5/9/09

Báo Hiếu - 26/8/09

Kinh Nghiệm - 28/7/09

Phương Pháp - 28/7/09

Tiền Thân Hai Lúa - 26/7/09

Hai Lúa - 17/7/09

Phước Báu - 7/7/09

Kinh Tạng Bắc Tông - 16/6/09

Chuyển Pháp Luân - 9/5/09

Ù Lỳ Trong Công Phu - 16/3/09

Đạo Chúa và Đạo Phật - 20/2/09

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ - 19/2/09

Nhất Tự Chú Vương của VTSL - 17/2/09

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn - 9/2/09

Sáng Tác - 14/1/09

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD - 3/1/09

"Đúng" và "gần đúng" - 4/12/08

Hoa Sen Trong Phật Đạo - 6/12/08

Dream means karma - 4/12/08

Resuming - 3/12/08

Đạo Phật cho Tuổi trẻ - 29/11/08

God and Man - 9/10/08

Kinh An ... Tinh Tấn - 15/9/08

Phân Thân - 11/9/08

Trụ ở đâu - 3/9/08

Thiền Sư Ban Kei - 30/8/08

 

 

   

 

 

 


Last Edited: 05/29/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com