Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


   

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.


Niệm Công Cú – Niệm Xâu Chuỗi

Hồi còn ở Đà Lạt, Hai Lúa tui cũng có gặp... một rương những tờ công cú, đó là hình vẽ những cái tháp, hay hình Phật có trang hoàng thêm những vòng tròn, nghe nói lại là cứ xong 108 biến (lần) niệm Phật thì người phát nguyện lấy bút chì ra tô đen một vòng và họ để một rương thiệt! (một hình như vậy cũng có 108 vòng). Cảm hứng với công trình niệm Phật đó, Hai Lúa tui cũng nương vào đó mà chế ra cách niệm Phật như sau:

Động tác thứ 1: Vừa niệm, vừa quán một hột châu của xâu chuỗi, và tiếp tục quán như vậy cho tới đủ 18 hột. 

Động tác thư 2: Là quán tiếp một hột châu mẫu nằm trên và ngay khe hợp bởi hột thứ 1 và hột thứ 18 (y như các xâu chuỗi vậy).

Động tác thứ 3: Là tập trung tư tưởng và niệm vào hột châu mẫu

Động tác thứ 4: Đặt câu hỏi Cái (niệm) này là cái gì?
Thế là tu sĩ tự động đối trước pháp thân của vị Phật/Bồ Tát mà mình niệm đó.
Cách tu này được chế ra vào thời sau 1975, như các Bạn biết nếu mình lấy cái hình Phật ra hay đối trước bàn thờ Phật mà niệm (vào thời đó) thì... có chuyện ngay. Làm cách của Hai Lúa tui thì chỉ có... trời mới biết được mà thôi. Thú thật! Tu cũng ép phê lắm.

Quán xâu chuỗi 18 hột đã được ứng dụng để vào Đàn Pháp:

- Quan Thế Âm
- Văn Thù Sư Lợi

Ghi chú: Niệm Xâu Chuỗi hay Quán Xâu Chuỗi:

Là phương pháp được sử dụng như là Đàn Pháp Gốc (Master Mandala), và nhờ sự ảnh hưởng của Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn: Om Ma-ni Pad-me Hùm để đi vào đàn pháp theo h́nh lập phương 6 mặt cho các đàn pháp như: Quan Thế Âm, A Di Đà, Tỳ Lô Giá Na, Văn Thù Sư Lợi, Hộ Pháp, Con người, v.v...

Quán xâu chuỗi là một phương pháp được Đạo sư Hai Lúa phát minh, và nhờ vào phương pháp này mà hành giả có thể đi vào rất nhiều đàn pháp của Mật Tông. Một tuyệt phẩm của Mật Tông Hoasentrenda.

Đàn pháp QUÁN THẾ ÂM

1.  Nhập vô TỨ THIỀN (nhờ vô đề mục), quán HỘT CHÂU MẪU, vừa đọc trong tâm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. Khi hột châu mẫu xuất hiện rõ nét, đặt câu hỏi: Tại sao phải làm vậy?  Liền thấy một cảnh khổ, rồi ta nguyện xin xó ĐỨC Q-T-Â xuất hiện để cứu khổ: Q-T-Â xuất hiện và rưới nước cam lồ cho họ.

2.  Quán một màn tivi, và đọc NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.  Thấy Ổng xuất hiện, giữ càng lâu càng tốt ! Nhớ thử Ổng rồi mới xài. ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!

Phương pháp thử một linh ảnh coi có thiệt không:

a. Giữ linh ảnh cho lâu.
b. Tâm đọc: tất cả các chúng hữu tình không có phận sự hãy lui ra.
c. Đọc chậm răi ba (3) lần, lần cuối thêm: (không thôi bị tổn thương!).
d. Nếu linh ảnh không biến: Quán ẤN HỘ THÂN bay vô NGỰC linh ảnh.
e. Nếu linh ảnh PHÁT QUANG: Đúng là thứ thiệt! Xài được!
f. Nếu nó CHÁY hay tiêu ra NƯỚC: là thứ dỏm. Không xài và không sao hết.

3.  Đang lúc tu sĩ giữ linh ảnh: Ổng xuất hiện như thật trước mặt mình: TÂM GIỚI HẠN, NĂNG LỰC GIỚI HẠN.

4.  Ở đây, có thể GIẢI OAN cho cả gia đình tu sĩ: bằng cách quán một vài người trong gia đình cùng cầu nguyện với mình trong đàn pháp vào BAN ĐÊM.

5.  Thắc mắc cái ĐẢNH bằng thịt hay xương: giữ Ổng lại, Ổng trùm vô mình: lấy TAY rờ thử: TIẾP XÚC VỚI TẤT CẢ Ý TƯỞNG TỐT, VÀ KINH NGHIỆM ĐỘ SANH.

6.  Làm một vài việc nhỏ mang tính cách TỪ BI…

7.  Hỏi xem câu Chú của Ổng là gì: Ổng sẽ thần giao cách cảm với mình về CÁCH ĐỌC THẦN CHÚ, nhớ LẠI cho kỹ và nói lại cho anh em khi cần.

8.  Thắc mắc LƯNG Ổng để làm gì? Và ra sau lưng Ổng coi: Hình ảnh đó để độ tử. Đi độ tử, rồi về hỏi Ổng (ở hình ảnh đó): Thần Chú của Ông lúc này, đọc làm sao?

9.  Tương tự như vậy đi hết 6 mặt (trái: TỪ, phải: BI, dưới: HỶ, trên: XẢ).

10.  Quán coi hiện giờ AI đang HỘ TRÌ mình? Hỏi họ có cần làm người không? Nếu họ cần: Nhờ họ làm một công việc thiện nhỏ, RỒI ĐỘ HỌ QUA TỊNH ĐỘ. Lúc này HỘ PHÁP VI-ĐÀ mới xuất hiện! (cao khoảng 3 mét).

11.  Sau đó làm một vài việc về TỪ, BI, HỶ, XẢ: độ tử, độ sinh (chữa bịnh).

12.   Nguyện xin Ổng thể hiện ĐẠI NGUYỆN? Ổng liền xuất hiện trong TAM-THIÊN-ĐẠI-THIÊN-THẾ-GIỚI: TÂM VÔ LƯỢNG, NĂNG LỰC VÔ LƯỢNG. (đàn pháp gốc).

13.  Độ liên tục, phân thân lung tung, thuyết pháp trong ĐÀN PHÁP GỐC trên.

14.  Nguyện xin Ổng biểu hiện ở PHƯƠNG TIỆN VÔ LƯỢNG: Ổng xuất hiện ở dạng THIÊN-THỦ-THIÊN-NHÃN. (Hình ảnh này không có 6 mặt).

15.  Chư vị Quỷ Thần đến hộ trì mình (tay họ đã cầm chày KIM CANG), họ cao khoảng 10 mét. Thực hiện lại điều (10).

16.  Đem THIÊN-THỦ-THIÊN-NHÃN qua đàn pháp gốc (12): Nguyện xin ngài phát Đại Nguyện. TÂM VÔ LƯỢNG + NĂNG LỰC VÔ LƯỢNG + PHƯƠNG TIỆN VÔ LƯỢNG.

17.  Dựa vô uy đức của Ổng, nguyện xin cho tu sĩ đi BẤT CỨ nơi nào: SẮC CỨU CÁNH (để học hỏi thêm vài đàn pháp nữa), THẬP PHƯƠNG TỊNH ĐỘ, qua đó xong rồi xin PHẬT ẤN CHỨNG, đi gặp CÁC TỔ: (Ca Diếp, Long Thọ, Milarepa, Babaji…).

18.  Lúc này HỘ-PHÁP KIM CANG MẬT TÍCH mới xuất hiện cao khoảng 16 mét. Để phân biệt HỘ PHÁP KIM CANG với chư QUỶ THẦN, tu sĩ căn cứ vô CẶP MẮT của họ:

--Hộ Pháp Kim Cang có cặp MẮT LỒI, tròng đen có VÒNG XOÁY. Khi mở miệng lại PHUN RA LỬA NGỌN. Tay cầm chày KIM CANG màu VÀNG, SÁNG CHÓI.

--Chư Quỷ Thần có cặp MẮT PHƯỢNG, xếch, không lồi. Khi mở miệng không có lửa.Tu sĩ sẽ tiếp thông được với ĐẠI NHẬT QUANG NHƯ LAI và với TỲ LÔ GIÁ NA, còn phần trước, tu sĩ chỉ mới tiếp xúc được với chư vị BỒ TÁT (để ý đến đảnh của mình là biết liền).

* JNÃNA – PARAMITA *

* Viết xong ngày 28 tháng 6 năm 1991 lúc 12 giờ 10 phút *

Đàn Pháp Om Mani Padme Hùm

Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp sáu mặt của Om Mani Padme Hùm, Pháp thân của các Ngài cũng gồm sáu mặt:

 
Ảnh minh hoạ

Pháp thân Quan Thế Âm Bồ Tát.

Pháp thân này gồm 6 hình (y như 6 mặt của cục rubik vậy!). Hay là một hình khối lập phương.
1. Trước: Thường là một hình của một bà/ông tay trái cầm bình Cam Lồ, tay phải hoặc bắt ấn Cam lồ hoặc là cầm nhành Dương Liểu. Công dụng: Độ những người còn sống như chúng ta đây hay độ sinh.
2. Sau: là hình của Tiêu Diệm Vương. Hình này là hình một con quỷ da đen tay trái cầm một cái cờ, tay phải xòe thẳng hết tất cả các ngón tay tạo thành ấn Thí Vô Úy (cho cái không sợ). Đặc biệt hình này ông này hay lè một cái lưỡi màu đỏ dài tới rún, hình tướng dữ tợn. Công dụng: Độ tử
3. Trái của hình (1) ta lại có một hình khác nữa! Đại diện cho tâm Từ 
4. Phải của hình (1) lại là một hình khác nữa! Đại diện cho tâm Bi
5. Dưới nhìn lên của hình (1) Lại là một hình khác nữa! Đại diện cho tâm Hỉ
6. Trên nhìn xuống của hình (1) Lại là một ông tiên già cầm gậy! Đại diện cho tâm Xả
Ví dụ như hành giả muốn học tâm Từ: Hành giả nhập vào Tứ Thiền Hữu Sắc và quán ra hình (1) rồi tác ý qua bên trái.
Tui thì lại thấy hình Đức Quan Âm Ngồi chân co, chân duỗi, bên trái là bình Cam lồ và nhành Dương Liểu được cắm vào trong bình, cả hai đều để trên mặt đất. Khi vào được thì ngài liền Thần giao cách cảm (Hay làm cho tâm tui lắng xuống và rung động theo kiểu tâm Từ). Trạng thái Tâm ấn Tâm này không thể diễn tả được qua lời nói hay thí dụ vì thế mà gọi cách này là Mật vậy.

Pháp Thân A Di Đà

Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp Lục tự Đại Minh Chơn Ngôn nên mình nhìn Ngài A Di Đà cũng có... 6 mặt như sau:
1. Với hình ảnh tay trái trong ấn "Thí Vô Úy" và tay phải với ấn Kim Cang. Nhìn vào đây, mình sẽ học được những cuốn phim mà Ngài đã giải thoát được trong sáu loại chúng sanh. Nên gọi đây là hình ảnh "Giải Thoát".
2. Ra đằng sau thì sẽ gặp một cái vực hay một cái giếng rất là to và sâu. Đối trước cảnh này thì một nỗi lo sợ hay kinh hoàng bỗng nhiên ập tới mình... Vượt qua khỏi cái sợ hãi vô cớ này và lao mình nhảy đại vào đó và trong lúc rơi xuống một lúc thì... những công việc hằng ngày của mình như độ người này, giúp người kia tu hành bỗng nhiên xuất hiện... Đó là cảnh "Độ".
3. Di chuyển qua bên trái của hình ảnh thứ nhất thì đây là pháp hội mà Ngài giải về những cái "Không".
4. Qua bên phải thì là Pháp hội giải về cái "Đoạn".
5. Đi xuống dưới thì nhập pháp hội giải về các cảnh "Khổ".
6. Và đi lên trên và nhìn xuống thì là gia nhập vào pháp hội mà Ngài giải về các cái "Chấp".

Tóm Tắt:
1. Trước:   Phim dạy Giải Thoát
2. Sau:       Phim dạy hành giả về Độ
3. Trái:      Pháp hội giải về Không
4. Phải:      Pháp hội giải về Đoạn
5. Dưới:     Pháp hội giải về Khổ
6. Trên:      Phá hội giải về Chấp

Vì ảnh hưởng của Đàn Pháp sáu mặt của Om Mani Padme Hùm mình cũng thấy Ngài Tỳ Lô cũng gồm sáu mặt:

Pháp Thân Tỳ Lô

1. Trước là hình Tỳ Lô với Trí Quyền Ấn,
2. Sau là hình Con Người: Vào đây thì mình hiểu rằng, chỉ khi là tu sĩ ở Con Người thì cơ hội vào Liên Hoa Tạng là cao nhất.
3. Bên Trái của Ngài là: Pháp hội bàn về Trí.
4. Bên Phải của Ngài là: Pháp hội bàn về Hành.
5. Dưới là: Các cõi Tịnh Độ.
6. Trên đầu Ngài là: A Tỳ Địa Ngục.

Và nguyên tắc chung để di chuyển từ hình ảnh này qua hình ảnh khác mà không bị trở ngại là phải tạo nhiều phước báu trong các công việc "quên mình cứu người" khi sinh hoạt bình thường.

Đọc thêm: Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Đàn Pháp Văn Thù Sư Lợi - Om Driym

Nhập Tứ Thiền, quán mạn đà la Văn Thù Sư Lợi (hình cô bé trẻ ngồi trên kỳ lân màu xanh da trời, với bàn tay phải có ngón tay út chỉ Hư Không, và bàn tay trái giấu dưới áo).

Khi mình có cái hình Nhất Tự Chú Vương thì mình dùng màn tivi... chụp hình cái hình đó bằng cách cho vào màn tivi và từ đó đặt câu hỏi thì Ngài trả lời, hay là chỉ giữ Ngài cho lâu thì Ngài sẽ xoa đầu thọ ký, sau đó là mình làm việc về cái Trí Tuệ của Ngài (Chỉ cho người khác tu bằng phương pháp tròn đầy: Kiếp này là xong nếu người đó hội đủ điều kiện, còn chưa xong, vì thiếu điều kiện, thì về Tịnh độ mà dợt cho xong)!
Cho nên nếu tính bằng kiếp người thì toàn là dân...
Bất Lai không mà thôi
Grin
Là vì, kiếp này là... kiếp Vô Minh cuối cùng!

Đàn Pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề

Quán các mẫu tự của câu chú: Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Taba Ha.

Mạn đà la này có hai phần:
 
Phần thứ nhất là phần mọc tay (y như cái hình vậy) Những cánh tay này dựa trên căn bản của tỉnh điện được tạo ra từ luồn kundalini.

Hình ảnh được thể hiện nguyên một cái hình Phật Mẫu Chuẩn Đề với 18 tay đầy đủ binh khí và thêm hai con rồng đội cái hoa sen. Chưa hết, trên hào quang lại có câu chú bằng tiếng Phạn, Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Câu chú đi đúng cái phần không gian của hào quang của Ngài khởi sự từ vai phải và chấm dứt ngay bon vào vai trái của Ngài.

Phần thứ nhì là dùng cách quán tưởng "hai chiều xoay" của các chử trong vòng phép Chuẩn Đề. Không có kinh nghiệm về kundalini thì sẽ không được, khi hành giả khai mở đến chổ này.
 
1. Nó đòi hỏi một ý chí sắt đá, mà ý chí này chỉ có, khi hành giả đã thành thục về sự khai mở kundalini. Chớ không phải loại ý chí sơ sơ qua những buổi thức khuya trồng cây si ở dưới mưa, hay là cái ý chí của những đêm thức khuya để gạo bài thi...
 
Mở ngoặc
Phần này bàn về ***Ý Chí ***: Có thể gọi ư chí  và ví nó như là chữ ***l-ò*** trong cụm từ: Lò nguyên tử vậy:
 
Lò này chỉ có thể chạy với nhiên liệu đặc biệt dành riêng cho nó mà thôi, tuy cũng gọi đó là cái ***l-ò*** nhưng cái lò này không thể chạy bằng... cũi được
Grin.
Đóng ngoặc
 
2. Nó khó làm y như là khi, cùng một lúc dùng cả hai tay để mà vẽ những hình như sau: Trong khi tay trái đang vẽ vòng tròn thì tay phải đồng thời vẽ một hình vuông.
 
Giới thiệu vòng phép:
 
Trong vòng phép Chuẩn Đề thì Các Bạn sẽ thấy có một hình toàn bằng chữ không mà thôi. Hình này gồm hai vòng tròn đồng tâm với nhau:
 
Vòng thứ nhất, ở bên trong, chỉ có một chữ độc nhất là chử Om (hay là Aum)
 
Vòng thứ hai ở bên ngoài (trên cái vành khuyên được tạo bởi hai vòng tròn đồng tâm) gồm tám chữ của câu Thần Chú đó là: Chiết; Lệ; Chủ; Lệ; Chuẩn; Đề; Taba; và sau cùng là chữ Ha (Trong cuốn Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni của Thích Viên Đức)
 
Thực hiện:
 
Hành giả quán cho ra cái hình này. Sau khi cái hình xuất hiện như thật đằng trước mặt của mình thì động tác kế tiếp là:
Quán phần Chữ OM cho thật đứng im, có nghĩa là phần nằm trong cái hình thì đứng im, không nhúc nhích.
 
Kế tiếp thì quán tám chữ kia, tức là phần ngoài của cái hình.
 
Hành giả phải quán thế nào cho những chữ này :***quay trên chính nó*** theo chiều ***ngược với chiều kim đồng hồ*** và đồng thời, tám chữ này phải chạy theo cái vành khuyên (phần này được tạo bởi hai vòng tròn đồng tâm) ***theo chiều kim đồng hồ***. Làm được như vậy (có nghĩa là cùng một lúc phóng ra ba (3) tư tưởng: Đứng im, Bên trái và Bên phải) thì sẽ được Phật Mẫu Chuẩn Đề xuất hiện và ấn chứng bằng hai cách:

1. Xoa đầu hành giả
2. Là chính Ngài sẽ vẽ lên thân thể của hành giả những chữ này qua những yếu huyệt hay trung tâm năng lực.
Làm không được thì sẽ bị hất văng ra khỏi vòng phép bằng sự tuột định bất ngờ. Tất nhiên là có thể bị bịnh.

Phật Mẫu Chuẩn Đề có cách quán kỳ lạ là: Các chữ tự xoay trên chính nó theo chiều: Ngược chiều kim đồng hồ. Đồng thời cả câu chú lại quay trên một vòng tròn thuận theo chiều kim đồng hồ. Tất nhiên, để làm nỗi chuyện này thì tâm tu sĩ phải vào một tình trạng *Không Chấp phải cũng không Chấp trái* thì mới làm được. Mà như vậy chỉ có ông Phật thì mới chơi được mà thôi!
Vì vậy mà các Tổ mới đặt tên là: Phật Mẫu Chuẩn Đề (Mẹ của Phật hay đúng ra pháp quán (vision) dễ nói, rất chi là khó làm này sẽ giúp mình thành Phật).

Đàn Pháp Ngũ Phật Trí

Pháp thân Tỳ Lô có thể chứng bằng cách nhập vào các Đàn Pháp. Con đường khá dài, nguy hiểm và đầy dẫy những kỹ thuật: Khi hành giả đổi cung cách tu hành và dùng hình ảnh các biểu tượng để đem áp dụng cái Không Trí vào Thế Sự thì có rất nhiều con đường. Đệ bị ảnh hưởng nặng nề những tiền kiếp nên đã quay lại và khai triển những đàn pháp theo một dạng rất là đặc biệt (dạng hình lập phương: y như cục Rubic vậy). Trình bày một trong những cách nhập vào Pháp Thân Tỳ Lô: Đàn Pháp QTA là bước đầu dễ dàng nhất và không có phản ứng phụ. Sau khi học hết sáu mặt (Từ, Bi, Hỷ, Xả, độ Sinh và độ Tử). Kế đó là thay đổi hệ hộ pháp và đi tìm cho mình một Kim Cang Vương. Tiếp là Qua Tây Phương Cực Lạc để gặp Ngài A Di Đà Phật.

Tiếp nữa là nhờ Ngài A Di Đà Phật giới thiệu cảnh Liên Hoa Tạng Thế Giới: cả ba người trong một cái duỗi tay của Ngài A Di Đà Phật, đã... cùng với Ngài A Di Đà Phật đi vào Pháp Giới Liên Hoa Tạng để gặp Ngài Tỳ Lô Giá Na trong cái núi Tu Di ở ngay giữa Liên Hoa Tạng, núi này cao hơn những núi kia một tý. Sau đó, là quy trình phá Chấp Kim Cang: Hành giả cùng với Kim Cang vương qua Liên Hoa Tạng và quăng chày Kim Cang vào đảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na. Kim Cang Vương không chịu và bỗng nhiên biến thành... Chấp Kim Cang. Vì Ngài mắc quai lời nguyện nên, Ngài đành phải miễn cưỡng qua đó để hộ trì mình.
Phải nói rằng tính phá chấp phải thật là mạnh thì mới dám làm chuyện này trước cảnh hào quang rực rỡ màu xanh của tia hồ quang của Ngài Tỳ Lô mà mình dám quăng chày Kim Cang vào ngay đảnh của Ngài Tỳ Lô.
Ba Chày chạm nhau tạo thành âm thanh vốn là Tâm Chú của Ngài Tỳ Lô.

Và sau cùng là cả bốn người là (A Di Đà, QTA, Kim Cang Vương và đệ) trong cái duỗi tay của Phật A Di Đà mà qua đến Liên Hoa Tạng gặp Đức Tỳ Lô để quăng chày. Khi năm chày gặp nhau và đệ bay theo luôn thì cả năm đều bình đẳng và tan biến trong tiếng nổ Subham. Từ đây, không còn hình ảnh nào mà đệ phải quán tưởng nữa. Câu khái niệm:
Phật trong ta, ta trong Phật đã được hoàn thành. Tâm lúc bây giờ rỗng lặng và sự thoả mãn tâm lý này đã dẫn đến trình trạng mà mình thường bàn tán đó là: Thường Lạc Ngã Tịnh.

So Sánh:
Như vậy Diệt Thọ Tưởng Định là tình trạng thanh tịnh trong một cảnh nhỏ của Vũ Trụ Quan của Phật Giáo: Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới với chỉ một Trái Đất.

Chứng nhập Pháp Thân Tỳ Lô là một cảnh Thanh Tịnh đối trước Liên Hoa Tạng Thế Giới với hằng hà sa số Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới cùng với hằng hà sa số Trái Đất
Mến.

TB: Sự so sánh một cách chính xác thì... đệ chịu vì dụng cụ hiện nay là Ngôn Ngữ. Cách thức là: hãy đến mà xem thì mới rõ được. Nhưng một cách tổng quát và rất là gượng ép thì có thể nói như sau: Cảnh thanh tịnh khi vào diệt thọ tưởng định này có thể ví như mình rất là bình tĩnh khi... cầu chì nhà bị đứt. Còn chứng nhập pháp thân Tỳ Lô Giá Na là mình vẫn bình tĩnh khi bị... động đất, trước cảnh nhà thì xụp, vợ con, bạn bè thì chết.... Cái thanh tịnh thứ nhì này nó đầm hơn vì mình đã có thể đem ra áp dụng nó vào chuyện thế gian.

(Phần Đọc thêm)
Phá chấp... Chấp Kim Cang:
Một hôm, đệ vào Liên Hoa Tạng và thấy rằng Ngài Tỳ Lô lại thành Hắc Bì Phật với tay phải cầm chày Kim Cang và tay trái cầm chuông Kim Cang, Hai tay lại bắt ấn A Xà Lê (cánh tay phải nằm bên ngoài và chéo với cánh tay trái ngay ngực Ngài). Vì thấy Ngài có vũ khí và đệ cũng sẵn cái chày nên đệ... nhắm ngay đầu của Ngài mà quăng liền. Trong chớp mắt một tiếng nổ kinh hồn *Brhum* chấn động cả pháp giới. Hai chày đã đụng nhau vào ngay điểm giữa của quỹ đạo. Có nghĩa là khi đệ quăng chày thì Ngài cũng quăng cái chày của Ngài ra và hai chày đụng nhau vào khoảng giữa của quỹ đạo, tạo thành tiếng nổ *Brhum*. Khi xuất định, đệ vẫn còn ù tai vì âm thanh quá lớn đó nhưng trong thâm tâm của đệ, đệ lại cảm thấy nó thiêu thiếu một cái gì đó. Đệ bèn nghĩ rằng, lần sau rủ Hộ Pháp Kim Cang qua bên đó với ý đồ là lập lại thí nghiệm trên: Hộ Pháp lắc đầu không chấp nhận. Tư Tưởng lại xẹt qua xẹt lại: Đây là một Chấp Kim Cang!!!

Đệ lại hiểu rằng: Kim Cang mà đã chấp thì phải có cái còn cứng hơn Kim Cang để phá cái chấp này!!! Nhưng cái nào lại có thể cứng hơn Kim Cương? À!... Dùng màn TV: Màn TV im lặng, không cho đáp số. Phải mất ba tháng sau, đệ mới tìm ra đáp số để phá... Chấp Kim Cang.
Đệ lại nói với Kim Cang một cách rõ ràng hơn: Không phải tui nhờ ông quăng một mình đâu, nhưng chính tui cũng quăng nữa, như vậy ông có đi không? Chấp Kim Cang lưỡng lự một hồi, nhìn đệ, hả miệng phun lửa ào ào, rồi quyết định:
- Vì tình bạn, ông làm thì... tui làm! Sống, cùng sống! Chết thì cùng chết!!!
Tư tưởng lại xẹt qua xẹt lại: Quả thật, kim cương cứng nhưng tình bạn còn cứng hơn nhiều. Thế là cả hai tên qua đó và khi tác ý quăng chày thì tự động... Hộ Pháp xuất hiện ở ngay đằng sau lưng của Ngài Tỳ Lô Giá Na (mà nay là Hắc Bì Phật) và cả ba cùng quăng chày: Đệ nhận thấy rằng: Chày của đệ bay cong lên cao tạo thành một phần tư vòng tròn (1/4 vòng tròn). Chày của Hộ Pháp cũng vậy. Và chày của Ngài lại bay thẳng góc lên cao... Và ba chày đụng nhau tạo thành âm thanh *Vãm* còn to hơn cả *Brhum* trước đây.

Nhận xét:
Nếu có thể vẽ lại những quỹ đạo của ba cái chày trên thì đệ và Hộ Pháp lại ở trên một Đường Kính và Ngài Hắc Bì
Phật lại là trung tâm. Quỹ đạo 2 cái chày của đệ và của Hộ Pháp tạo thành 1/2 vòng tròn và tất nhiên quỹ đạo chày của Ngài Hắc Bì Phật là đường bán kính thẳng góc với đường kính nối liền đệ và Hộ Pháp. Âm thanh tuy rằng to như vậy nhưng vẫn không làm đệ xuất định. Chứng tỏ mức độ yên lặng của đệ lúc này nó khá hơn trước rất nhiều, và đệ chỉ có nói về âm thanh còn ánh sáng khi ba chày đụng lại thì nó sáng đến mức độ mà mình thấy nó... thành xanh như tia hồ quang, nhưng trạng thái định vẫn không bị lung lay gì cả. Khi xuất định thì đệ vẫn còn cái cảm giác là... đi đúng hướng rồi đó... nhưng... vẫn chưa xong...
Tất nhiên là lần sau, đệ sẽ mời cả bốn người là A Di Đà Phật, Quan Thế Âm, đệ và Hộ Pháp cùng qua bên đó để lập lại thí nghiệm trên, nhưng lần này là với bốn người. Thế là cả bốn người qua tới Liên Hoa Tạng. Và khi quăng thì cả bốn người tự động vào vị trí tứ trụ và năm cái chày chạm nhau trên không trung tạo thành một âm thanh *SuBham* cùng với chấn động và ánh sánh chói chang... Tuy là quang cảnh nó kinh hồn như vậy nhưng tâm của đệ vẫn vững
vàng và không xuất định!!! Chứng tỏ cái sự yên lặng lúc này rất là mạnh. Khi xuất định, đệ lại vẫn còn cái cảm giác là... chưa xong. Nó còn lấn cấn một cái gì đó.

Lần này thì trong tiếng **SuBham** Kinh thiên động địa của năm cái chày hợp lại thì đệ tác ý nhắm ngay vùng chấn động và ánh sáng đó mà lao mình vào luôn, đệ chỉ thấy các Vị kia cũng làm như vậy luôn!!! và chung quanh toàn là ánh sáng trong suốt như được mặt gương đã được lau chùi. Và sau tiếng nổ *SuBham* thì đệ lại hiểu cái ý của Chơn Ngôn này là: "Nó là Như Vậy". Cùng một lúc, cái tư tưởng lại xuất hiện:

Năm Ông đã nhập một, Ngũ uẩn đã giai không, tâm thức
đã phản bổn hoàn nguyên.
Và một sự tĩnh lặng vô cùng, ngay khi suy nghĩ về một vấn đề gì thì đệ có cảm giác như tư tưởng nó chạy rất là chậm. Đồng thời, tất cả các hiện tượng đều phản ảnh rất là trung thực và rõ ràng khi tâm thức rơi vào sự "im lặng sấm sét" như vậy. Và cái biết nó càng trở nên bén nhạy.

Sau đó khoảng một tháng thì các hình ảnh của màn TV lại càng có nhiều chi tiết hơn trước nữa. Cô Trang nói là hình ảnh có thể phân bố như là trong chương trình "Picture in picture" của TV vậy. Màn TV trở nên mềm dẻo, nhu nhuyễn và dễ sử dụng hơn nhiều... Câu chuyện đến đây... lại chưa hết vì khi lao vào vùng chấn động đó, đệ mới hiểu tại sao họ lại làm cái chày Kim Cang với hình thức lạ kỳ như vậy.

Đọc Bài Liên Quan:

 

 

   

Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com