Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hnh

 

Thắng Tr

 

Đạo Trng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ L Gi Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tng Phật Gio

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Php

Dng Php Kim Cang NEW

Chy Kim Cang

Tm Ch Hoasentrenda

Php Thn Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Hàn Hào Quang

Hào quang thường phản ảnh về tình trạng sức khỏe, tinh thần và tư tưởng. Và khi nhìn vào cấu trúc của hào quang sẽ thấy được tình trạng của Tâm và tâm lực. Khi nó đến việc hàn hào quang là vì hào quang bị những trường hợp sau đây:

  • Tan vỡ thành nhiều mảnh vụn (trường hợp ngài QTA)
  • Rách do ma nhập hay do bệnh đằng dưới.
  • Khuyết lm do bị cảnh giới chi phối.
  • Khuyết lm hay rách do bị bệnh lâu ngày.

Ngài Vajrapani Kim Cương Thủ là chuyên gia về hàn hào quang, ngài đã hàn hào quang khi ngài QTA bị bể đầu thành nhiều mảnh vụn vì nản chí việc cứu độ chúng sanh do cứu hoài mà thấy còn hoài. Ngài QTA âm đã cầu cứu đến thầy mình là A Di Đà Phật và nhờ lực của Thập Phương Chư Phật biến thành QTA có 11 đầu, dưới cái đầu của A Di Đ Phật là đầu cuả ngài Vajrapani, còn có tên khác do anh em Lubu gọi là ông Thần Xanh. (Xem Thêm Thiên Thủ Thiên Nhãn).

Phương pháp như sau:

  • Ngài Vajrapani dùng…

NU nhờ ngài Thần Xanh phóng quang từ trung tâm Ajna của ngài để hàn hào quang cho mẹ.

  • VBT dùng chày kim cang để hàn hào quang, cầm chày tô lên những chỗ lm, rách giống như là cầm bút lông tô màu vậy.

Cách thứ 2 là dùng hào quang của chính mình hàn lại cho đối tượng. 

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com