Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

MẬT TÔNG

AUM


 

PHƯƠNG TIỆN ĐỘ LÀ CỨU CÁNH

AI MUỐN CÓ ĐỦ NÊN DỰA TRÊN NGUYÊN TẮC:

MUỐN CÓ THÌ PHẢI CHO!

AI ĐÃ VÔ “DIỆT THỌ TƯỞNG ĐỊNH” và TỪ ĐÓ PHÁT “6 ĐẠI NGUYỆN” ĐƯỢC GỌI: BỒ TÁT.

AI ĐÃ SỐNG VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT VỊ BỒ TÁT ĐƯỢC GỌI: BỒ TÁT.

 

Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với Chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh. Khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Ở đây, chúng ta chỉ nói đến một số kỹ thuật để khai triển hết mức một ĐÀN PHÁP

Sau khi hộ thân xong, đọc 6 đại nguyện (đọc ở trạng thái nhập định CAO NHẤT):

 

·  Chúng sanh vô lượng thệ nguyện ĐỘ.

·  Phiền não vô biên thệ nguyện TẬN.

·  Phước trí vô biên thệ nguyện TẬP.

·  Pháp môn vô lượng thệ nguyện HỌC.

·  Bồ Tát vô cùng thệ nguyện SỰ.

·  Phật đạo vô thượng thệ nguyện THÀNH.

 

Ví dụ: Vô đàn pháp QUÁN THẾ ÂM.

 

1.  Nhập vô TỨ THIỀN (nhờ vô đề mục), quán HỘT CHÂU MẪU, vừa đọc trong tâm NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT. Khi hột châu mẫu xuất hiện rõ nét, đặt câu hỏi: Tại sao phải làm vậy?  Liền thấy một cảnh khổ, rồi ta nguyện xin ĐỨC Q-T-Â xuất hiện để cứu khổ: Q-T-Â xuất hiện và rưới nước cam lồ cho họ.

 

2.  Quán một màn tivi, và đọc NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT. 
Thấy Ổng xuất hiện, giữ càng lâu càng tốt! Nhớ thử Ổng rồi mới xài. ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN!

     

Phương pháp thử một linh ảnh coi có thiệt không:

a.  Giữ linh ảnh cho lâu

b.  Tâm đọc: tất cả các chúng hữu tình không có phận sự hãy lui ra.

c.  Đọc chậm răi ba (3) lần, lần cuối thêm: (không thôi bị tổn thương!).

d.  Nếu linh ảnh không biến: Quán ẤN HỘ THÂN bay vô NGỰC linh ảnh.

e.  Nếu linh ảnh PHÁT QUANG: Đúng là thứ thiệt! Xài được!

f.  Nếu nó CHÁY hay tiêu ra NƯỚC: là thứ dỏm. Không xài và không sao hết.

 

3.  Đang lúc tu sĩ giữ linh ảnh: Ổng xuất hiện như thật trước mặt mình:
TÂM GIỚI HẠN, NĂNG LỰC GIỚI HẠN.

 

4.  Ở đây, có thể GIẢI OAN cho cả gia đình tu sĩ: bằng cách quán một vài người trong gia đình cùng cầu nguyện với mình trong đàn pháp vào BAN ĐÊM.

 

5.  Thắc mắc cái ĐẢNH bằng thịt hay xương: giữ Ổng lại, Ổng trùm vô mình: lấy TAY rờ thử: TIẾP XÚC VỚI TẤT CẢ Ý TƯỞNG TỐT, VÀ KINH NGHIỆM ĐỘ SANH.

 

6.  Làm một vài việc nhỏ mang tính cách TỪ BI…

 

7.  Hỏi xem câu chú của Ổng là gì: Ổng sẽ thần giao cách cảm với mình về CÁCH ĐỌC THẦN CHÚ, nhớ LẠI cho kỹ và nói lại cho anh em khi cần.

 

8.  Thắc mắc LƯNG Ổng để làm gì? Và ra sau lưng Ổng coi: Hình ảnh đó để độ tử. Đi độ tử, rồi về hỏi Ổng (ở hình ảnh đó): thần chú của Ông lúc này, đọc làm sao?

 

9.  Tương tự như vậy đi hết 6 mặt (trái: TỪ, phải: BI, dưới: HỶ, trên: XẢ).

 

10.  Quán coi hiện giờ AI đang HỘ TRÌ mình? Hỏi họ có cần làm người không? Nếu họ cần: Nhờ họ làm một công việc thiện nhỏ, RỒI ĐỘ HỌ QUA TỊNH ĐỘ. Lúc này HỘ PHÁP VI-ĐÀ mới xuất hiện! (cao khoảng 3 mét).

 

11.  Sau đó làm một vài việc về TỪ, BI, HỶ, XẢ: độ tử, độ sinh (chữa bịnh).

 

12.   Nguyện xin Ổng thể hiện ĐẠI NGUYỆN? Ổng liền xuất hiện trong TAM-THIÊN-ĐẠI-THIÊN-THẾ-GIỚI: TÂM VÔ LƯỢNG, NĂNG LỰC VÔ LƯỢNG. (đàn pháp gốc).

 

13.  Độ liên tục, phân thân lung tung, thuyết pháp trong ĐÀN PHÁP GỐC trên.

 

14.  Nguyện xin Ổng biểu hiện ở PHƯƠNG TIỆN VÔ LƯỢNG: Ổng xuất hiện ở dạng THIÊN-THỦ-THIÊN-NHÃN. (Hình ảnh này không có 6 mặt).

 

15.  Chư vị quỷ thần đến hộ trì mình (tay họ đã cầm chày KIM CANG), họ cao khoảng 10 mét. Thực hiện lại điều (10).

 

16.  Đem THIÊN-THỦ-THIÊN-NHÃN qua đàn pháp gốc (12): Nguyện xin ngài phát Đại Nguyện. TÂM VÔ LƯỢNG + NĂNG LỰC VÔ LƯỢNG + PHƯƠNG TIỆN VÔ LƯỢNG.

 

17.  Dựa vô uy đức của Ổng, nguyện xin cho tu sĩ đi BẤT CỨ nơi nào: SẮC CỨU CÁNH (để học hỏi thêm vài đàn pháp nữa), THẬP PHƯƠNG TỊNH ĐỘ, qua đó xong rồi xin PHẬT ẤN CHỨNG, đi gặp CÁC TỔ: (Ca-Diếp, Long Thọ, Milarepa, Babaji…).

 

18.  Lúc này HỘ-PHÁP KIM CANG MẬT TÍCH mới xuất hiện cao khoảng 16 mét. Để phân biệt HỘ PHÁP KIM CANG với chư QUỶ THẦN, tu sĩ căn cứ vô CẶP MẮT của họ:

·  Hộ pháp kim cang có cặp MẮT LỒI, tròng đen có VÒNG XOÁY. Khi mở miệng lại PHUN RA LỬA NGỌN. Tay cầm chày KIM CANG màu VÀNG, SÁNG CHÓI.

·   Chư quỷ thần có cặp MẮT PHƯỢNG, xếch, không lồi. Khi mở miệng không có lửa.

 

Tu sĩ sẽ tiếp thông được với ĐẠI NHẬT QUANG NHƯ LAI và với TỲ LÔ GIÁ NA, còn phần trước, tu sĩ chỉ mới tiếp xúc được với chư vị BỒ TÁT (để ý đến đảnh của mình là biết liền).

 

* JNÃNA – PARAMITA *

* Viết xong ngày 28 tháng 6 năm 1991 lúc 12 giờ 10 phút *

 Đọc thêm: Mật Tông Vấn Đáp

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/17/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com