Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Những điều căn bản về Mật Tông.

Nhằm mục đích giới thiệu về Mật Tông, tui và anh Hồng Phả soạn tài liệu này vào ngày 10 tháng 10 năm 1985. Tài liệu này gồm ba phần:

1. Mật Tông là ǵ?

2. Tu Mật phải làm ǵ?

3. Quan điểm của người tu Mật.

Phần 1

HL: Mật Tông là ǵ?

HP:Mật Tông là một tông phái của Đạo Phật dùng các Mật Ngữ của Chư Phật làm phương tiện tu hành.

HL: Mật Ngữ là ǵ?

HP: Mật Ngữ có nghĩa là lời nói kín, gọi là Chân ngôn, tức là lời nói chân thật. Mật ngữ c̣n gọi là Chú, đây là tiếng thông thường người đời hay dùng nhất, Chú cũng có nghĩa là lời nói bí mật vậy.

HL Tại sao là Chú lại là bí mật?

HP: Bí mật v́ nó không được giải nghĩa.
Bí mật v́ chỉ có Chư Phật th́ mới hiểu trọn vẹn.
Bí mật v́ nó đem lại những kết quả không thể ngờ.
Bí mật v́ tùy tŕnh độ căn cơ và sự ứng dụng, mỗi người hiểu một khác nên đạt một kết quả khác nhau.
Bí mật v́ nó chỉ truyền đạt do Tâm truyền tâm giữa Thầy Tṛ, giữa Chư Phật hoặc người nói ra Chân ngôn với hành giả, điều này, chỉ người nào tu Mật rồi th́ mới chứng nghiệm được.
Bí mật v́ kết quả đạt được tuỳ vào tâm của hành giả.

HL: Tại sao lại dùng Chú làm phương tiện tu hành?

HP: Theo Đạo Phật th́ có rất nhiều cách để đi đến cứu cánh giải thoát, có người niệm Phật, có người tụng kinh, có người ngồi thiền, vậy th́ dùng Chú cũng chỉ là mượn xe để đi đến đích mà thôi.

HL:Tại sao lại chọn Chú mà không dùng các cách khác như niệm Phật, tụng kinh?

HP: Trong một cuộc hành tŕnh muốn đi đến mục đích nào đó, người ta thường thích chọn xe nào đi cho nhanh nhất, và thoải mái, vậy th́ việc chọn Chú hay dùng các phương tiện khác cũng là như thế mà thôi.

HL: Tại Chú là phương tiện đi nhanh nhất?

HP: V́ dùng Chú th́ ngoài tự lực của ḿnh, c̣n nhờ tha lực như đi thuyền biết trương buồm, nên nhờ đến sức gió đẩy mà đi nhanh hơn.

HL: Vậy thế nào là tự lực? Thế nào là tha lực?

HP: Tự lực là dựa vào sức của chính ḿnh mà thành việc, tha lực là nhờ vào sức khác ở ngoài mà trợ giúp, người tu Mật Tông nói đến tha lực là nói đến sức hỗ trợ vô h́nh từ các cơi khắp thế gian đưa đến.

HL: Vậy tại sao là phải nhờ vào tha lực?

HP: Bởi v́ sức người có hạn, và sức ngoài th́ vô hạn, nếu nương vào sức đó th́ sẽ giúp ta sớm đạt được kết quả

HL: Nhờ đâu ta có tha lực hỗ trợ?

HP: Nhờ Chân ngôn tức Chú.

HL: Căn cứ vào đâu mà nói Chú lại có tha lực?

HP: Điều này thuộc về bí mật mà chỉ có thể chứng minh bằng đức tin của ḿnh, bằng sự chứng nghiệm và cảm nhận. Kết quả chỉ được xác ḿnh khi thực sự đă hành tŕ.

HL: Vậy th́ Chú do đâu mà có?

HP: Chú do tâm Phật mà có, Chú do ḷng thương xót chúng sinh mà có, Chư Phật, Chư Bồ Tát hoặc các vị khác khởi từ tâm chân thật, ḷng thương xót chúng sinh mà nói ra Chú để cứu độ. V́ xuất phát từ tâm chân thật nên có tên là Chân ngôn.

Lời bàn thêm của đệ:

Tụi ḿnh để ư đến hai cách tŕnh bày một sự việc như sau:

Cũng như khi ta dùng câu:

Tiếng chó sủa để diễn tả hành động của con chó.

Th́ ta c̣n một cách khác nữa là ghi lại: Gâu! Gâu! Vốn là âm thanh thật sự của con chó khi sủa.

Thêm một ví dụ nữa để cho thật là rơ:

Khi ta dùng câu: Tiếng xe đang leo dốc nặng nhọc th́ đó là ta đang nói về cái tiếng phát ra từ cái máy xe khi leo dốc, nhưng không có âm thanh.

Nhưng khi để diễn tả rơ ràng hơn th́ ta lại dùng thuật ngữ:

Xe ầm ́ leo dốc một cách nặng nhọc: Ùnn! Ùnn!!!

Th́ âm thanh ầm ́: Ùnn! Ùnn! đó chính là tiếng động do máy xe phát ra khi leo dốc.

Th́ ở đây, khi bàn về những hành động cứu độ của một Đức Phật (như Ngài A Di Đà Phật chẳng hạn) th́ ta phải nói đến bốn mươi hai đại nguyện của Ngài:

Nhưng khi đối trước Pháp Thân và lắng nghe âm thanh của Ngài khi cứu độ th́ ḿnh lại nghe được chân ngôn là “Hrih” vốn là cái âm thanh đại diện cho những đại nguyện của Ngài.

Và khi ta dùng tâm ta để phát ra chính cái âm thành này th́ ta lại vô t́nh... được đồng hành với Pháp Thân do vậy mà có kết quả nhanh chóng. 

HL: Đọc Chú có lợi ích ǵ?

HP: V́ Chú xuất từ chỗ vô hạn là tâm Phật, nên lợi ích của nó cũng vô cùng, không thể kể hết, nên đối với người tu th́ lợi ích đúng đắn và thiết thực nhất là giúp chúng ta được t́m cầu giải thoát mau chóng, giúp người khác cùng tiến với ta trên con đường giải thoát c̣n các pháp khác như là thần thông trừ tà ma, chữa bệnh là phụ. Không nên nh́n Chú bằng con mắt hạn hẹp đó.

HL: À!!!! Vậy những ai có thể đọc Chú được?

HP: Chú là phương tiện của Phật cho mượn, nên ai mà không có quyền đọc? Tuy nhiên khi ta mượn một cái xe th́ điều cần thiết nhất là ta phải biết sử dụng nó hay không? Nếu không th́ xe lại trở thành một trở ngại, một khó khăn cho ta, làm cho ta dừng lại với xe mà không tiến được trên con đường Đạo. Bởi vậy, những người biết lái xe, hiểu bệnh của xe, phải là người được huấn luyện chuyên môn.

Do đó đọc Chú th́ ai cũng đọc được nhưng có kết quả hay không? Kết quả nhiều hay ít th́ đó mới là vấn đề!!!

Ấy là chưa nói đến cái hại có thể đến nữa. Nói như thế không hẳn chỉ những người tu Chân ngôn mới được đọc Chú mà bất cứ ai nếu với tâm thành thật hướng đến sự tốt lành của người khác vẫn có thể dùng Chú mà vẫn thấy linh nghiệm.

HL: Đọc Chú đ̣i hỏi những điều kiện ǵ?

HP: Đương nhiên là cần một số điều kiện, thông thường th́ ta phải có sự tin tưởng vững chắc vào chúng, ḷng thành khẩn khi đọc, hướng về sự làm lợi ích cho tha nhân hay các chúng sanh.

Người tu Mật Tông c̣n cần nhiều điều khác như: phải xả thế nào? Dụng tâm ra sao? Dụng ư thế nào? Dùng lực làm sao? Dụng thế nào trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi? Phải làm thế nào để “Tam Mật Tương Ưng”? Phải làm lợi ích cho chúng sanh thế nào? Phải hồi hướng công đức ra sao? Tất cả những điều đó, nói riêng cho người tu Mật sẽ được giải đáp trong phần 2 (Người Tu Mật Tông Phải Làm Ǵ?).

HL: À!!! Vậy khi nào nên đọc Chú? Và khi nào không nên đọc?

HP: Nên đọc Chú lúc tâm thanh tịnh, làm lợi lạc cho người khác! Không nên đọc trong lúc tâm rối loạn hay khởi những ư ác hại người.

Tuy nhiên, nếu giữ được tâm b́nh thản th́ lúc nào cũng đọc được.

Ngược lại Chú cũng giúp cho tâm ta an ổn khi ta biết sử dụng Chú đúng lúc và đúng chỗ.

Đối với người tu Mật th́ không có lúc nào là không nên đọc Chú, vấn đề là nên đọc Chú nào? Vào trường hợp nào, để làm lợi lạc cho chúng sanh.

HL: Đối với người tu Mật th́ mục đích tŕ Chú là ǵ?

HP: Mục đích tối hậu là giải thoát cho ḿnh và để cứu độ cho người khác. Mục đích là phải tu thành Phật bằng phương tiện tŕ Chú ngay hiện kiếp.

HL: Muốn tu thành Phật bằng phương tiện tŕ Chú th́ phải làm sao?

HP: Th́ hành giả tu Mật phải thực hiện được “Tam Mật Tương Ưng” nghĩa là làm sao cho thân, khẩu, ư giống như chư Phật.

HL: Làm thế nào có được “Tam Mật Tương Ưng”?

HP: Muốn được Tam Mật Tương Ưng th́ phải qua một quá tŕnh tu tập và hành tŕ. Đi nhanh hay chậm là ở sự tự ngộ và mở tâm của ḿnh.

HL: Người tu Mật Tông đối với Giới, Định, Huệ là như thế nào?

HP: Tu theo Đạo Phật mà muốn thành tựu th́ chẳng có tôn phái nào mà không có Giới, Định, Huệ. Đối với người tu Mật Tông: Giới là Tâm Giới, Định Giới nghĩa là tự ḷng ḿnh thấy cần phải giữ giới, tự ḿnh trở về với cái tịnh, cái sạch đó là thân tương ưng.

Nếu không Giới tịnh th́ việc tu không kết quả, khi đă Giới rồi th́ vào Định chẳng khó. V́ tự Giới đă sinh Định rồi lại c̣n nương vào oai lực của Chơn ngôn nữa th́ kết quả phải đạt do đó: Do có Định mà Huệ phát là cái tất nhiên. Tuy nhiên nếu nh́n sâu hơn th́ Định Huệ là một, không rời nhau do đó nếu giữ Giới rồi, sau đó nương vào Chơn ngôn mà hành tŕ th́ có đủ cả Định và Huệ

HL: Mật Tông thuộc Tiểu Thừa hay Đại Thừa?

HP: Phân chia Tiểu Thừa và Đại Thừa chỉ là tạm tách ra cho dễ hiểu về đường hướng tu tập và quan niệm hành tŕ mà thôi. Mật Tông không nằm vào Thừa nào kể trên cả v́ con đường Mật Tông là con đường nhanh nhất, ngắn nhất, một bước đến giải thoát nên c̣n gọi là “Tối Thượng Thừa” hay “Kim Cang Thừa”.

HL: Thế nào là “Tối Thượng Thừa”?

HP: “Tối Thượng Thừa” là một bước đi lên thành Phật, Tối Thượng Thừa là vạn Pháp thông đạt, vạn pháp đầy đủ, tâm vô cấu nhiễm, ĺa các pháp tướng đi hẳn vào tâm Phật.

HL: Đường lối của Mật Tông ra làm sao?

HP: Mật Tông tu là để cứu độ chúng sanh, chớ không phải là chỉ để giải thoát cho riêng ḿnh, do đó đường lối của Mật Tông là: mọi nơi, trong mọi lúc đều nhằm vào việc làm lợi lạc cho chúng sinh, lấy phương tiện độ sanh, độ tha làm tự độ.

HL: Mật Tông khác với các Tông khác như thế nào?

HP: V́ mục đích sau cùng của các Tông phái đều đạt đến chỗ “Giác Ngộ” và “Giải Thoát” v́ vậy Mật Tông cũng không đi ra ngoài mục đích đó. Nếu có khác, là khác trên phương diện hành tŕ đối với các tông phái khác mà thôi. Hay nói khác đi là chỉ khác về cách dùng các phương tiện để đạt đến mục đích cứu cánh, vấn đề này sẽ được bàn rộng về phần 3 (Quan Niệm Của Người Tu Mật). C̣n về sự khác nhau trên phương diện độ sanh tôi không nói đến v́ tất cả đều là tùy duyên mà đáp ứng.

HL: Tu Mật Tông có khó lắm không?

HP: Khó hay dễ đều do ḿnh, các cụ thường nói: Vạn sự khởi đầu nan, nghĩa là mọi việc khi bắt đầu đều khó. Lúc quen rồi th́ cũng thấy dễ thôi.

HL: Người Nữ có thể tu được Mật Tông không?

HP: Đạo không phân chia nam nữ, Phật không chọn nam nữ để độ riêng, vậy th́ tại sao ta lại phân biệt? Đă là đi t́m giác ngộ th́ già trẻ, lớn bé, gái trai ǵ mà không đều đi t́m giác ngộ được?

HL: Hay!!! Người ta thường nói “tự tu, tự độ” th́ Mật Tông có vậy không?

HP: Nên hiểu “tự tu, tự độ” là ḿnh tự tu cho ḿnh, không ai tu dùm hoặc tu mướn cho ḿnh được.

Đừng hiểu là tu không cần Thầy! Các cụ đă dạy: “Không Thầy, đố mầy làm nên”. V́ vậy, dù thế gian hay xuất thế gian, làm việc ǵ muốn đạt đến đích cho mau chóng th́ đều phải có học, phải có Thầy. Mật Tông cũng vậy mà thôi.

HL: Người ta thường nói: Đọc Chú, bắt ấn và cho là mê tín và hành tà, giống như mấy ông Thầy Pháp hay là phù thủy đó. Vậy đối với Mật Tông th́ sao?

HP: Khi nào tin một cách mù quáng th́ đó là mê tín, c̣n người tu Mật Tông th́ biết rơ việc ḿnh làm, có mục đích ḿnh tiến tới, vậy sao gọi là mê tín được?

C̣n việc Tà hay Chánh th́ phải hiểu là Đạo không phân chia tà chánh, mà tà hay chánh là do ở tâm ư của người hành đạo:

Nếu ta tu theo chánh đạo mà ta dùng phương tiện đi làm việc xấu như: cướp đoạt tiền bạc, vợ con của người, ḷng đầy tham sân si th́ đó là ta đang hành tà.

C̣n nếu như Thầy pháp mà người ta làm việc cứu người, không nghĩ đến quyền lợi riêng tư của cá nhân, không hại người lành, ngăn chặn kẻ ác, th́ đó là chánh chứ đâu phải tà?

Về người tu Mật là: Tu để thành Phật, vậy làm sao gọi là tà được? Phật và  ma chỉ khác nhau ở ḷng từ bi cứu độ, mà từ b́ cứu độ là tôn chỉ của Mật Tông vậy.

HL: Tu Mật Tông phải cần ăn chay giữ giới không?

HP: Nếu ăn chay được th́ tốt, vừa ít bệnh tật và mau tiến tu hơn, v́ thân thể thanh tịnh, c̣n như không ăn chay được th́ cũng vẫn tu được, chỉ có điều là ta không thể hiện được ḷng từ bi của Phật khi ta dùng thân mạng của một chúng sanh khác để nuôi sống chính bản thân của ḿnh.

Về giữ giới th́ người Phật Tử nào đă quy y rồi th́ đều phải giữ năm giới: Không sát sanh, Không trộm cướp. Không tà dâm. Không nói sai, nói dối, nói hai lưỡi, nói đâm thọc. Không uống rượu. Mật Tông cũng vậy thôi, vấn đề này sẽ được bàn đến trong phần sau. Người tu Mật Tông khi thật sự đă hành tŕ th́ không nói đến giữ giới mà tự giữ giới c̣n hơn ai hết.

HL: Nhưng làm sao để chọn Chú nào mạnh, Chú nào yếu? Chú nào linh, Chú nào không linh?

HP: Mạnh hay yếu, th́ khi nào học và hành tŕ th́ sẽ rơ. Linh hay không là do ở ḿnh. Các cụ có nói: “Linh tại ngă, bất linh tại ngă” ta không nên quên điều đó.

HL: Người Phật Tử khi đọc kinh sách gặp một câu Chú thấy ghi những kết quả lớn, th́ đem tŕ tụng như vậy có ích lợi không?

HP: Có lợi nhưng rất nhỏ nhoi không đáng kể so với lợi ích đă ghi chép trong kinh sách.

HL: V́ sao lợi ích lại nhỏ.

HP: V́ c̣n ḷng tham: muốn cầu lợi riêng cho ḿnh, v́ tâm c̣n nhỏ hẹp nên sự linh ứng không lớn, v́ không biết tŕ Chú nên sự đáp ứng không được như ư, v́ thiếu ấn pháp nên chưa trọn vẹn, v́ công đức chưa đủ mà muốn được hành tŕ lớn.

HL: V́ sao đọc Chú lại cần bắt ấn?

HP: Ấn là bí pháp thuộc về “Thân Mật”. Khi nào tu lâu sẽ hiểu, đại để có thể giải thích khi ta bắt ấn ta có thể phát huy cái lực của Chú, cũng ví như khi mở đài TV mà có thêm ăng ten vậy. Đối với người tu Mật th́ sự bắt ấn c̣n là một việc thể nhập vào pháp thân Phật nữa.

HL: Tại sao người tu Mật lại gọi là “Tŕ Chú”?

HP: Tŕ có nghĩa là nắm giữ lấy, nếu ta chỉ đọc không thôi th́ nó sẽ theo gió mà bay. C̣n khi nói tŕ th́ phải nghe rơ Chú, phải theo  âm thanh của Chú, phải giữ Chú măi măi không rời. Đó là sự khác nhau giữa đọc và tŕ.

HL: Tŕ Chú, bắt ấn bao lâu th́ có kết quả?

HP: Người tu Mật Tông chỉ nói đến hành tŕ để cứu độ chúng sanh mà thôi, chớ không mong kết quả cho ḿnh. C̣n thành tựu lâu hay mau, lớn hay nhỏ đều do ở ḿnh. Chỉ có hai điều chắc chắn có thể nói được là:

1.   Tu theo Mật Tông th́ có thể tiến triển từng giờ, từng ngày.

2.   Là khi có thành tựu chỉ có khác nhau ở chỗ lớn hay nhỏ mà thôi.

HL: Thế nào là tiến từng giờ, từng ngày?

HP: Vấn đề này thuộc về chứng nghiệm, chỉ khi nào tu th́ mới thấy rơ được. Nhưng có thể nói rằng, nương vào Chân ngôn, th́ tiến được rất nhanh, giờ sau khác giờ trước, ngày sau khác ngày trước.

HL: Tại sao thành tựu lại khác nhau lớn hay nhỏ?

HP: Ở hành giả th́ sự thành tựu lớn hay nhỏ là do tâm ḿnh, nếu đem so sánh giữa hai hành giả th́ tùy theo căn cơ phước đức và sự mở tâm của người đó mà có sự khác biệt. Tuy nhiên nếu gắng công tu để đạt tới sự tương ưng th́ cái thành tựu ban đầu nhỏ nhoi đó sau cũng sẽ lớn lên vô hạn. Do đó, người hành giả đừng lo là không thành tựu mà cũng đừng buồn là thành tựu nhỏ.

HL: Muốn tu Mật Tông th́ cần phải có những điều kiện ǵ?

HP: Cửa Phật mở rộng, không ngăn che ai cả, nên không cần điều kiện. Chỉ cần người tu hành thật sự muốn cứu độ chúng sanh là tu được mà thôi. Nếu ta sẳn có đức tin và có ḷng từ th́ tu đâu có trở ngại ǵ?

HL: Điểm nào là điểm đặc biệt làm cho Mật Tông hơn hẳn các tông phái khác?

HP: Mật Tông chỉ đem so sánh với các tông phái khác để biết sự khác biệt thôi, chớ không phải để phân biệt hơn kém.

HL: Vậy th́ có sự khác biệt ra sao?

HP: Điểm nổi bật và thấy dễ nhất đó là Mật Tông lấy Chú làm phương tiện và do phương tiện này, đem đến những lợi ích đặc biệt lớn lao.

HL: Lợi ích lơn lao là như thế nào?

HP: Nghiệp là cái đem con người trôi lăn trong sinh tử luân hồi, nay nhờ vào Chú, ta chuyển được cái nghiệp đó, giải được nghiệp để sớm giải thoát, đó là điểm khác biệt quan trọng nhất của Mật Tông so với các tông phái khác.

HL: C̣n điểm nào khác nữa không?

HP: Chú c̣n giúp hành giả lập công bồi đức và c̣n làm tiêu tội nghiệp nữa, đó là những điều mà nếu ta theo những pháp môn khác th́ không giải quyết được dễ dàng. Đó là chỉ kể những vấn đề thiết thực cho vấn đề sinh tử luân hồi, chứ chưa nói đến lợi ích như chữa bệnh, tăng thêm thọ mạng, v.v ...

HL: Phật tử theo tông phái khác hay xem kinh sách và tự ḿnh tŕ Chú và bắt ấn như thế có được không?

HP: Được chứ, có ai cấm đâu? Tuy nhiên tu học kiểu đó cũng giống như người mù chơi dao: lợi bất cập hại.

HL: Tại sao lại lợi th́ ít mà hại th́ nhiều như vậy?

HP: V́ Chú là con dao hai lưỡi. nếu biết xài th́ rất nhạy bén, nếu không biết xài th́ dễ bị đứt tay!

HL: Như vậy th́ có ư nghĩa ǵ?

HP: Đă gọi là thần Chú th́ có những linh nghiệm lớn, th́ cũng có những tác hại không nhỏ cho người hành giả nếu không biết sử dụng.

HL: Hại à! Hại th́ hại ra sao?

HP: Đă có biết bao nhiêu tu sĩ cũng như Phật tử tŕ Chú lâu ngày trở thành khùng điên, bất b́nh thường đó là phản ứng tất nhiên của Chú.

HL: Như vậy muốn tŕ Chú và bắt ấn th́ phải làm sao?

HP: Phải được truyền pháp một cách đúng đắn qua các tu sĩ Mật Tông, hoặc những người đă tu học Mật chớ không nên tự ḿnh làm ẩu!

HL: Muốn được truyền pháp th́ phải làm sao?

HP: Th́ phải gia nhập những ḍng pháp của Mật Tông.

HL: Nhập ḍng pháp là thế nào?

HP: Là xin gia nhập vào các ḍng pháp và tu theo những người đă có kinh nghiệm và hành tŕ về ḍng Pháp đó.

Kính chào anh HL and all,

Những hỏi đáp về mật tông của anh HL và HP hay lắm, anh có nghĩ rằng ḿnh có thể in thành một tập sách nhỏ để phổ biến cho mọi người muốn t́m hiểu và tu về mật tông không ? Để lăng phí những tài liệu kinh nghiệm thật tu thật chứng th́ thật uổng. Với sự phát triển của word processor, giá in ấn bây giờ không mắc lắm. Vậy xin phép hai anh HL và HP, được cất giữ những tài liệu này trong một trang web trên internet, khi có điều kiện tài chánh sẽ xin ấn tống in thành sách biếu cho mọi người có tâm muốn học.

Và xin hồi hướng tất cả công đức này cho mọi loài chúng sinh.

trân trọng

TN

In vn-buddhism@y..., Phuoc V Nguyen <hi-lwa@j...> wrote:

HL: Cái này là của Anh Hồng Phả, chớ không phải là của tui (HL), hồi gặp nhau trên Đà Lạt th́ hai nhóm cư sĩ (lu bu Đà Lạt và nhóm cư sĩ chợ Bà Chiểu) cũng có ư đồ là phổ biến cái chuyện tu hành này nọ (nhóm Đà Lạt chủ trương cho coi... chùa, nhóm Bà Chiểu th́ in ấn đàng hoàng hơn và tính chuyện buôn bán) nhưng tới bấy giờ th́ tui vẫn chưa liên lạc Anh Hồng Phả được. Anh ấy sống ở costa mesa CA.

Tuy vậy, ai cũng thích chuyện có tài liệu hay để... sưu tầm và cũng có thể tự tu được luôn. Nên tui mới tự động ghi lại buổi nói chuyện này từ băng cassette (thu vào năm 1992). Việc đă ghi ra th́ Quư vị muốn làm ǵ th́ làm!!!! Nhưng v́ nó là kinh nghiệm đúc kết từ trại tù (lúc đi gỡ ḿn của Anh Hồng Phả, anh tŕ Chú Lăng Nghiêm và xin cán bộ cho ăn chay), và bốn lần chết đi sống lại của tui (HL) nên chuyện buôn bán th́ không nên mà chỉ nên in xong rồi biếu không th́ mới là xứng đáng.

Mến Grin

Hai Lúa Grin

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com