Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Sạc Pin Nhật Nguyệt

Với những hành giả, sau khi vào Tứ Thiền, vì có nhiều việc phải làm: Độ sanh, độ tử, giải oan, giải nạn và cõng nghiệp cho người khác sẽ làm mất máu và tiêu hao năng lượng rất nhanh. Người lúc nào cũng lừ đừ bơ phờ, mặt mày xanh xao, không muốn ăn.
Trong trường hợp này ngoài việc ăn uống bồi bổ cơ thể và nghỉ ngơi dưỡng sức, tu sĩ cũng có thể dùng những phương thức đặc biệt:

Phương pháp Sạc Pin Nhật Nguyệt:

Quán màn TV, quán chính mình vào, tay trái cầm mặt trời, tay phải cầm mặt trăng; dùng năng lượng ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chiếu vào cái thấy là hành giả, âm dương trong người sẽ được bồi bổ và điều hòa. Việc sạc pin sẽ  rất hiệu quả khi mất năng lượng không dưới 50%. Ngoài ra với tu sĩ đã mở được kundalini (nội hoả), sẽ dùng phương thức ăn ánh sáng.

Hấp Thu Ánh Sáng:

Tu sĩ có thể khởi động Kundalini, thu nạp ánh sáng vào hệ thống luân xa trong cơ thể của tu sĩ, nặng lượng của ánh sáng này rất là thuần khiết sẽ giúp cho cơ thể của tu sĩ phục hồi một cách nhanh chóng.

(Sẽ bổ sung, xin trở lại)

 

Hit Counter 

 
 

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com