Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Tam Mật Tương Ưng

Mật Tông là cách đi từ con đường "Có" vào con đường "Không".

Vì có cái tên là "Mật Tông" nên ai cũng tưởng đây là "Bí Mật", là "Kín", là "Chỉ có một số người nào đó được biết mà thôi". Hay là Pháp Môn này "thuộc về mâm trên".

Do đó cho nên, những người Thầy đều làm bộ là "Mật" nên họ muốn nói sao thì nói, và nói ra sao thì cũng được.
Pháp Môn "Mật Tông" bị các Thầy tung hỏa mù đến độ. Cho đến bây giờ cũng chẳng còn ai biết đâu là đâu nữa.

Tất nhiên, đó là cái sai lầm lớn của một số người làm nghề là "Thầy Tu".

Chớ có ai ngờ đâu: Mật là "Tam Mật Tương Ưng".
Nói theo cách này thì dể nghe và dễ hiểu hơn:

Tam Mật là: Thân, Khẩu, Ý.
Tương ưng là: y chang, là giống nhau y đúc, là trùng nhau.

Như vậy là Tam Mật Tương Ưng là: Tu sĩ y chang như là Đức Phật.  Có nghĩa là... tu xong rồi.

Thế nào là tu xong rồi?
Là Ngũ Uẩn Giai Không.

Và đi từ đường "Có" nên nó khác rất là xa cách đi từ con đường "Không".

Đường "Có" là có đủ thứ:
1. Có linh ảnh của Bồ Tát (tibu thì là: Linh ảnh Nghìn Tay, Nghìn Mắt và 11 cái đầu của Ngài Quan Thế Âm).
2. Có linh ảnh của Phật (tibu là: Ngài A Di Đà Phật),
3. Có Linh ảnh của Hành Giả,
4. Có linh ảnh của Hộ Pháp.
5. Và có luôn Linh ảnh của vị Phật cao cấp nhất: Đó là linh ảnh của Ngài Tỳ Lô Giá Na ở trên Liên Hoa Tạng.

Tu sĩ gôm được đủ nguyên bộ Linh ảnh này rồi thì sẽ thực hiện công đoạn "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Có nghĩa là quay về cội nguồn.

Năm Linh ảnh này khi hội tụ trên trung tâm của Liên Hoa Tạng thì lại đóng vai là Ngũ Uẩn.

Và khi thi hành công đoạn "Năm Ông Nhập Một" (danh từ của lubu) thì tu sĩ có thể là:
Một vị Phật.
Một vị Độc Giác Phật.
Một vị Bồ Tát.

Quy trình này do tibu tìm ra, và sự tập dợt rất là gian nan và có khi lại nguy hiểm.
Nhất là lúc thực hiện kinh nghiệm của hai chày kim cang giao nhau. Ba chày kim cang giao nhau. Bốn chày kim cang giao nhau và sau cùng là năm chày kim cang giao nhau.
Cuối cùng mới là giai đoạn "Phản Bổn Hoan Nguyên".

Sau nay, tibu lại tìm ra cách cho mấy Nhí vào trực tiếp mà không cần qua các giai đoạn đã trình bày ở trên! Một phát kiến chỉ có ở Việt Nam.
Quy trình lại đơn giản, ít gian nan và ít nguy hiểm hơn, nếu tu sĩ trụ vào những việc thiên về "Phước Báu Độ Sanh".

Hai Nhí bám sát tibu và dùng Diễn Đàn để thực hiện những việc thiên về Phước Báu Độ Sanh.

Và khi đi gặp Ngài Ty Lô Giá Na, cả hai Nhí đã đủ phước báu và đã lọt vào quy trình năm chày Kim Cang giao nhau tạo ra tiếng nổ Trứ danh: Subham!

Tibu không thể viết rõ ra quy trình "Phản Bổn Hoàn Nguyên". Là vì hễ mà viết ra là Hai Nhí này sẽ làm liên, trong khi sức khỏe chưa phục hồi được bao nhiêu. Và đó là điều nguy hiểm.
Hết

 

Trích Diễn Đàn HSTD

http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=1358.msg7690#new

 Đọc thêm: Mật Tông Vấn Đáp

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com