Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phật Tỳ Lô Giá Na

Mật Tông

Mật Tông Căn Bản

Tam Mật Tương Ưng New

Tu Mật Tông Phật Giáo

Thần Chú

Kiết Ấn

Đàn Pháp

Quán Đảnh

Vượt Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Chày Kim Cang

Tâm Chú Hoasentrenda

Pháp Thân Hoasentrenda

Hàn Hào Quang

Sạc Pin Nhật Nguyệt

 

 

 

     
Tu sĩ MẬT TÔNG là một người sống bình phàm, mang lý tưởng BỒ TÁT, trên tiếp thông với chư PHẬT, dưới phổ độ chúng sanh, khi bình thường: như người thường, khi có việc lại SIÊU PHÀM VƯỢT THẾ.

Khái niệm tổng quát để Tu Mật Tông Phật Giáo

Thông thường là hành giả bắt đầu tŕ Chú và đọc những Kinh về đề tài này.
Trong này thường nói về công năng của những câu Chân ngôn. Vào xâu hơn tư nữa th́ lại có bàn về những ṿng phép (mandala). Và dĩ nhiên cũng có nh́n thấy những h́nh ảnh về các ấn pháp.

Tuy nhiên, để có đủ công năng như những cuốn kinh th́ hành giả phải có một tâm lực vững vàng, một lối sống tràn đầy "Đại Nguyện". Và một sự đam mê đến "ám ảnh" về sự nghiên cứu những hiện tượng của các thế giới (c̣n gọi là "cơi") khác.
 
Tất nhiên là để có một tâm lực vững vàng th́ không ǵ hơn là Tứ Thiền Hữu Sắc (là mức độ tối thiểu), và những cơi Vô Sắc.

Lối sống tràn đầy "Đại Nguyện": Là lối chơi liều lĩnh, đong đưa với "Tử Thần", qua những "cái làm đại" để giúp người.

Đam mê nghiên cứu là:
Cứ sau một câu hỏi: Tại sao?
Là một thời gian tự kềm kẹp, giữ giới luật thật là nghiêm chỉnh bằng cách kiểm tra tư tưởng liên tục, và thiền định miên mật.
Làm như vậy để giữ cái tâm thật là thanh tịnh, có nghĩa là:
Cái tâm nó im re và càng lắng sâu vào sự im re và sau cùng là tâm nó thăng bằng trong sự im re.
Do sự thằng bằng này mà hễ bất cứ một tư tưởng nào mà đụng tới hành giả là hành giả biết liền.

Nghiên cứu:
Và sau đó là dùng màn tivi và đưa câu hỏi vào. Có hai trường hợp:

1. Màn tivi im re: Tâm hành giả chưa đủ mức độ thanh tịnh để giải quyết sự việc.
Giải quyết: Kềm kẹp tiếp và miên mật thiền định tiếp để lấn dần từ Tứ Thiền vào những lớp định cao hơn trong cơi Vô Sắc.

2. Màn tivi trả lời liền sau khi câu hỏi được đưa vào.

Có được cái nh́n tổng quát như vậy, và hành giả vẫn cứ ĺ lợm cho rằng:

Tuy là khó đó, nhưng tui vẫn có thể tập được.

V́ nếu cần th́... hy sinh để tập cho bằng được
 
Hội đủ tiêu chuẩn cuối cùng này th́ hành giả biết được là ḿnh sinh ra  là để tu tập Mật Tông Phật Giáo.

Trích Diễn Đàn 24-5-2009

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/18/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com