Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Phương Pháp Của Ai? NEW

An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt NEW

Như Lai Thiền

Thiền Tâm

Định Nghĩa Cơ Bản

Chọn Đề Mục

Điều Thân

Điều Tức

Chánh Định Trên Đề Mục
--------

Hữu Sắc

Vô Sắc

Diệt Thọ Tưởng Định
--------
Nhập Lưu
--------
Đức Phật Viên Tịch

Viên Tịch Thứ Thiệt
--------

Sơ Đồ Tâm Thức
--------
Thiền Định Minh Hoạ

Huyết Áp và Thiền (New)

 

 

 

 

 

     

“Ai hành đúng theo Giáo Pháp của tui là người tôn trọng, sùng bái và làm vẻ vang tui theo cách cao thượng nhất.” Đức Thế Tôn


Phương Pháp Của Ai?

 

- Phương pháp tu của chú Tibu ban đầu do ai nghĩ ra vậy?

Do Đức Bổn Sư của ḿnh chớ c̣n ai vào đây nữa (cười) 

- Chú tiên đoán pháp môn này sẽ tồn tại đến bao giờ ? Có bao nhiêu người được giải thoát?

Câu hỏi này hay lắm đó nghe (cười).
Chú không biết nó là cái ǵ, v́ chú tu mà không có sách vở, chỉ có cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nărada, cho tới khi gặp anh Sơn (A La Hán ở Đà Lạt) th́ mới được cho coi cuốn Trung Bộ Kinh Tập Ba.
Khi đưa cuốn sách, Anh Sơn có nói là:

-- "Anh có đầy đủ hết tất cả rồi, nhưng v́ không biết kêu nó là cái ǵ nên không biết làm ra làm sao? Coi cuốn này trong ṿng 1 tuần và sắp xếp lại là xong."

Thật vậy, chú coi chỉ trong 1 tuần, và coi tới đâu, hiểu tới đó là v́ chính chú đă ṃ ra những chứng nghiệm tâm linh đó mà lại không biết nó tên là ǵ và kêu nó ra làm sao.

Thế rồi, một hôm, cũng anh Sơn cho biết là:

- - "Tại sao anh lại khai triển nó lại làm ǵ vậy? Tất cả các Pháp Môn lớn đă đóng cửa từ 1963 rồi!"

Lúc đó là chú đang sắp xếp lại và chưa có ư đồ chỉ cho một ai hết. Chỉ có một, hai người bạn bè thân thích trong xóm là biết chú tu hành khi chú bàn về Vi Diệu Pháp và ch́a khoá để mở cuốn kinh này!

Sắp xếp xong là chú chỉ cho đám "Chằng ăn trăn quấn" chớ không để ư tới những người hiền. Đó là khởi điểm của câu chuyện dài này.

Chú không tiên đoán, v́ không có thời giờ, chỉ có biết cắm đầu cắm cổ mà chỉ thiệt là tận t́nh cho bà con với hy vọng là bà con cũng được... hơn cái ḿnh đang biết. Thông thường tu sĩ nào mà giữ "Giới Định Huệ" cho thật là ngon lành th́ nó lâu dài lắm. Tuy nhiên, cái ǵ cũng rồi sẽ phải tiêu ma, v́ đó là chuyện b́nh thường.
 

Thời gian trung bình để đắc sơ thiền, nhị, tam, tứ thiền với những người nhận đề mục ở hstd là bao lâu?

Người hay nhất là Cô ba Hột Nút (3 tháng), nay đă chết rồi. Người thứ hai là Cô Trang (1 năm), sau đó là tuỳ vào tính khùng khùng điên điên của mọi người (mĩm cười). Ngay trong diễn đàn này, cũng có người chỉ mới có vài tháng là tới phần nông của Tứ Thiền rồi!

Công phu mà bàn về trung b́nh là bao nhiêu lâu th́ thành công là rất là dở và không thể được.
Và cũng chẳng có ai mà dại dột đến độ mà làm cái chuyện này.

Lư do là chú có coi những Giáo Chủ khác khi mà họ dùng tâm lực cực kỳ mạnh mẽ của họ để tiên đoán coi người tu sĩ này sẽ thành công vào lúc nào? Và khi họ nghĩ là tới đó, th́ coi như là... y chang! Việc này có cái dở của nó là: Người đó tu hành xong th́ biến thành một dạng rô bô (người máy) và không c̣n "tính phát minh". Cũng tại v́ Giáo Chủ nọ đă vô t́nh dùng tâm lực của ḿnh mà kềm kẹp thái quá người tu sĩ kia, nên khi họ thành công th́ cũng là lúc họ hết sức:
Nên mới vô t́nh thành Rô Bô.
Cung cách này được gọi là "Anh chỉ cho thiên hạ tu hành với đặc tính: Anh là Thượng Đế."

Đức Bổn Sư ḿnh hay hơn nhiều ở chỗ không dùng chữ "Phải làm" mà Ngài lại dùng chữ "Nên làm". Cái khác biệt là người tu sĩ trọn quyền lựa chọn, và không bị kềm kẹp với bất cứ cái ǵ! Nên khi thành công là các Ngài phát minh nhiều chiêu hay ghê lắm. 
Hết

Trích từ Đạo tràng hoasentrenda

Đọc Bài Liên Quan: Đức Thế Tôn 

 

 

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 06/24/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com