Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

Đức Thế Tôn

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện NEW

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

 
 

 

Sách Gối Đầu


Đức Phật và Phật Pháp pdf
HT. Narada, Phạm Kim Khánh dịch

Đức Phật và Phật Pháp (Có phần ghi chú của chú Tibu) pdf   New
HT. Narada, Phạm Kim Khánh dịch

Trung Bộ Kinh III (Chọn Lọc) pdf
HT. Thích Minh Châu, Lubu chọn lọc

Hướng Dẫn Thực Hành Tu Tập pdf
(Nguyên bản - Viết lại tại Utah)

Hướng Dẫn Thực Hành Tu Tập pdf
(Bản 2009, có phần phụ đính)

Hướng Dẫn Thực Hành Tu Tập pdf
(Bản 2010)

Hướng Dẫn Thực Hành Tịnh Độ 14 pdf
(Bản 2010, chuyên Tịnh Độ, font size 14)

Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện pdf
(Biên soạn dựa theo pháp âm)

5 Tập Tin
Diễn Đàn Phật Giáo, LuBu tuyển tập

HSTD Tịnh Độ 1 pdf
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Thiền Định 1 pdf
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Mật Tông 1 pdf
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Hoa Thơm Cỏ Lạ 1 pdf
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Hoa Thơm Cỏ Lạ 2 pdf 
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Hoa Thơm Cỏ Lạ 3 pdf 
Sách tuyển tập các bài viết của chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

HSTD Bé Hạt Tiêu 
Sách tuyển tập các bài viết của Bé Hạt Tiêu và chú Tibu từ Đạo Tràng Hoasentrenda

Long Hổ Vơ Công pdf 
Tập sách nói vể nguồn gốc vơ công chính tông Việt Nam

Lá Cây Trong Rừng Đại Nguyện pdf
Chuyển ngữ từ audio do Đạo Sư Hai Lúa đọc trong khi nhập định.

Tu Sĩ Và Con Đường Tâm Linh pdf 
Chuyển ngữ từ audio pháp thoại do Đạo Sư Hai Lúa tŕnh bày ở Utah.

Chữ Hiếu pdf  New
Chuyển ngữ từ audio pháp thoại do Đạo Sư Hai Lúa tŕnh bày ở Utah.

 

Sách Tham Khảo


Bộ Mật Tông
Dịch giả Thích Viên Đức

Kinh Pháp Cú

Chú Giải Người và Cơi, Dịch giả Tỳ khưu Thiện Phúc

VI DIỆU PHÁP TOÁT YẾU
Nārada Mahā Thera - Phạm Kim Khánh dịch

Kinh Quán Vô Lượng Thọ
HT. Thích Thiền Tâm

Kinh A Di Đà
HT. Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Địa Tạng
HT. Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Hoa Nghiêm
HT. Thích Trí Tịnh dịch

Kinh Vô Ngã Tướng
Thiền sư Mahasi Sayadaw - Phạm Kim Khánh dịch

Thập Mục Ngưu Đồ Tụng
Quảng Trí - Trần Dình Sơn dịch

Trở Về Từ Cơi Sáng
Nguyên Phong biên soạn và dịch thuật

Ẩn Tu Ngẫu Vịnh
HT. Thích Thiền Tâm

You Forever
T. Lobsang Rampa

Tuyệt Thực Đi Về Đâu
Thái Khắc Lễ

 

Trang đang được bổ sung

Xin mời quý vị trở lại.

 

 
   

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bảy Dặm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

 

   

 

 

 


Last Edited: 07/29/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com