Hoa Sen Trên Đá


 

 

161. Dị ứng trong công phu

162.Xưng hô hợp lư

163. Im lặng

164. Niềm tin

165. Niệm công cú

166. Nghi thức cúng thí thực

167. Vô sự

168. Sách của anh 2L

169. Dàn dựng

170. Vàng thật, không sợ lửa

171. Thành kiến

172. Tâm Hỷ

173. Tiền và sư

174. Lại ... Đấm và Đá

175. Con rùa mù

176. Quá nguyên tắc th́...

177. Kính màu

178. Chó Sói và Thỏ

179. Tứ Niệm Xứ

180. Toát mồ hôi

181. Tâm...địa

182. Giới Luật

183. Lại chuyện khó tin

184. Mặt trời

185. B́nh đẳng hay bằng đỉnh

186. Làm hết luôn

187. Hiểu ư và...hết ư

188. Duy Thức học

189. Yếm ly

190. Kẻ thù

191. Nước với không phải nước

192. Duyên khởi và Vô ngă

193. Cái tâm nghi ngờ

194. Đói và Khát

195. Lục căn hổ dụng

196. Tập tu

197. Hỏi lại và lại hỏi

198. Kinh A-Hàm

199. Bồ Tát

200. Boudhist perspective on Death

 [<<]    [>>]

 

TẬP TIN IV

Con rùa mù


<<  [Mục Lục]  [Tập Tin]  >>

Con rùa mù

B́nh:

G’day các anh chị em,

Hôm qua có gửi 1 cái attached file mà quên điều chỉnh Eudora nên đă gửi qua dạng binhex! Xin lỗi nhé! Nay th́ xin gửi lại (kèm theo dưới đây).

Metta,

TB. Anh 2L, “thần nhăn thông” của anh ở đâu mà không đọc được file dạng binhex?!) Như vậy th́ c̣n kém quá! Nên tu luyện chuyên cần hơn đấy nhé!)

HL: Cười rung bụng: Hí hí hí...

BA: …Niệm Mười Danh Hiệu Phật

1. Tiếng Việt: Thật vậy, Đức Thế Tôn có hiệu: Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

2. Tiếng Pali: Itipi so Bhagava Araham, Samma sambud, Vijjacarana sampanno, Sugato, Lokavidu, Anuttaro, Purisa dammasarathi, Sattha devamanussanam, Bud, Bhagavati

3. Tiếng Anh: Indeed, the Blessed One is: the Worthy One, Perfectly Enlightened by Himself, Impeccable in Conduct and Understanding, the Serene One, the Knower of the Worlds, the Unexcelled Being, Perfect Trainer of Good Men, Teacher of Gods and Men, the Awaken One, the Holy One.

HL: Chào quư Bạn.

Ngài là như vậy, c̣n giáo pháp th́ sao?

V́ vậy mà Phật có nói ví von như sau: Ví như có một con rùa mù thường lặng sâu dưới đáy biển mà cứ 1000 năm th́ nó lại trồi lên một lần để thở. Và một khúc gỗ có một cái bộng trôi bềnh bồng trên mặt biển đó, bộng gỗ cứ theo hướng gió mà trôi bềnh bồng khi th́ hướng Nam, lúc th́ hướng Bắc... Và hôm nay con rùa mù đó lại trồi lên trúng ngay chốc cái bộng cây! Quả thật: Đó là một chuyện hy hữu!.

Và Ngài kết luận: Cũng vậy một giáo pháp tối thượng được Như Lai khai thị hoàn hảo từ đoạn đầu, hoàn hảo qua đoạn giữa, hoàn hảo đến đoạn cuối! Quả thật là một thiện duyên c̣n hiếm hơn trường hợp con rùa mù trên nữa!”

Mến.

Hai Lúa.

TB: Lời trên là Hai Lúa đệ nhớ tầm bậy không biết trúng trật ra sao? Xin bắn một tràng trái sáng. Huynh BA, đệ cười tư xíu nữa ngoẻo luôn...

Wed, 27 Aug 1997 10:43:06

Chào quư Bạn.

Khởi từ trang 1 và đọc tới giờ này, muốn mù con mắt luôn, hí hí... th́ mới thấy cái đoạn nói về con rùa mù ở... vào trang cuối của cuốn Đức Phật và Phật Pháp của Nărada. (hí hí chết đệ rồi). Và quả nhiên là Hai Lúa đệ đă nhớ tầm bậy (không tin tưởng vào cái trí nhớ này tư nào cả):

“Nầy chư Tỳ Khưu, thí dụ như toàn thể vùng đất mênh mông nầy trở thành nước, và người kia bỏ xuống nước một cái ách trên ách có một cái lỗ. Rồi có một cơn gió thổi đẩy trôi cái ách từ hướng Tây sang hướng Đông, ngọn gió khác đẩy trôi cái ách từ Đông sang Tây, một ngọn nữa đẩy cái ách từ Bắc xuống Nam, và một ngọn nữa từ Nam lên Bắc và cứ như thế, cái ách cứ triền miên trôi giạt trên mặt nước. Trong khi ấy, có một con rùa mù, mỗi năm nổi lên mặt nước một lần. Như vậy, có thể nào con rùa mù, sau 100 năm, trồi lên mặt nước và thọc đầu ngay vào cái lỗ duy nhất của cái ách?

“Bạch hóa Đức Thế Tôn, quả thật con rùa mù khó làm như vậy.

“Nầy chư Tỳ Khưu, Cùng thế ấy, sanh vào cảnh người cũng khó như vậy. Cùng thế ấy, khó có một đấng Như Lại phát hiện trên thế gian. Cùng thế ấy, Giáo Pháp và giới luật mà một đấng Như Lai tuyên bố khó có thể truyền bá trong thế gian.

Nhưng nay, nầy chư Tỳ Khưu, quả thật vậy,

Trạng thái làm người đă được thành đạt.

Một đấng Như Lai đă phát hiện trên thế gian.

Giáo Pháp và Giới Luật mà Đức Như Lai tuyên bố đă được truyền bá trên thế gian.

Vậy, nầy chư Tỳ Khưu, các con phải kiên tŕ tinh tấn để chứng ngộ:

“Đây là đau khổ, đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là sự chấm dứt của đau khổ, đây là con đường dẫn đến sự chấm dứt của đau khổ”. (1)

(1) Kindred Sayings trang 334.

Thân ái chào các Bạn

Hai Lúa.


 

 <<  [Đầu Trang]  [Mục Lục]  [Tập Tin]  [Home]  >>