Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


   

Đức Thế Tôn

Ngũ Phật

Đại Bồ Tát

Hộ Pháp

Ḍng Pháp Kim Cang NEW

Như Lai Thiền

Tịnh Độ

Mật Tông

Tứ Niệm Xứ

"Vườn Cấp Cô Độc"

Hồi Hướng

Sám Pháp

Tiền Thai Giáo NEW

Chánh Tà

Pháp Âm

Bảo Bối

Tập Ảnh HSTD NEW

Sách Gối Đầu

Vạn Thắng Công

Hướng Dẫn Bạn Mới

English Corner

Những Sự Kiện

Âm Lịch

Liên Lạc

Search - T́m Kiếm

     

TẬP TIN

 

Tập Tin 1

Tập Tin 2

Tập Tin 3

Tập Tin 4

Tập Tin 5

 

 

Lời Giới Thiệu

Theo dơi những đàm luận hữu ích về Phật Học của một nhóm anh chị em trên diễn đàn Phật Giáo Việt Nam, chúng tôi rất thích thú và say mê. Những đàm luận thiết thực nhưng không kém phần sâu sắc, rất “người“ nhưng không thiếu sự dũng mănh trong cái ư chí vươn lên hướng tới sự tốt đẹp (Đây có lẽ là cái đặc điểm của cư dân Nam Thiệm Bộ Châu). Nhất là những bài viết của anh Hai Lúa. Những bài viết rất là cách mạng, so với những kinh, sách chúng ta vẫn đọc. Tuy khi mới  đọc chúng tôi không tránh khỏi cái ư nghĩ: huyền thoại, không tưởng.

Nhưng sau một thời gian theo dơi diễn đàn và đọc kỹ lại những bài viết của anh, chúng tôi lại nghĩ khác. Nếu không thực tâm đóng góp xây dựng và không có một tiến hóa tâm linh tối thiểu th́ anh không thể kiên nhẫn tiếp tục trong một thời gian dài mấy năm như vậy. Nhất là sự tŕnh bày của anh rơ ràng mạch lạc theo một tŕnh tự và không sai với kinh luận Phật Giáo. Và khi đọc những phương pháp tu tập, Tịnh, Thiền hay Mật của anh chúng tôi không tránh khỏi cái ư nghĩ: sao mà dễ vậy như phần đông anh chị em trên diễn đàn thoạt đầu cũng nghĩ như vậy. Cũng như: làm sao có những chuyện này trong một con người với một văn phong b́nh dân học vụ như vậy, trong một cung cách “quần xà lỏn áo thun” như vậy (câu này của anh Hai Lúa). Có lẽ do ấn tượng là một người với một tŕnh độ tu học nào đó th́ phải ăn nói mẫu mực sao đó trong một phong cách đạo mạo như thế nào đó. Ngoài ra chư Tổ, chư Tôn Túc có ai nói những điều này đâu? Nên chúng tôi đă đọc anh Hai Lúa với một tâm tư không được mấy khách quan. 

Nhưng sau một thời gian dài và với một ít tinh thần cầu học và ư nghĩ: nếu không được ǵ th́ coi như ḿnh “cởi ngựa xem hoa“ (câu này đâu đó trên diễn đàn) chúng tôi có tập theo phương cách niệm Phật của anh và tự thấy gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong một thời gian rất ngắn ngủi so với những thời gian dài chúng tôi miệt mài ṃ mẫm trước đây. Không biết có cần thiết nói ra là chúng tôi cũng đă từng tŕ chú, niệm Phật và nhất là ở khá lâu với Tổ Sư Thiền. Từng miệt mài với các công án Thiền và rất mê Krishnamurti, Zen trong những năm thuộc thập niên 70.

Với những kết quả cụ thể trong đời sống tâm linh và một tâm thức chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn, khoan dung hơn và nhẹ nhàng hơn, chúng tôi quyết định sao chép lại những bài viết xoay quanh anh Hai Lúa mà chúng tôi nghĩ đang cố gắng làm một công việc “thuận độ” và đôi khi  “nghịch độ“ để lưu hành trong ṿng thân hữu và biếu tặng cho những người nào ṭ ṃ tham khảo cái Phật Học Tân Thời này. Tân thời trong tính cách tŕnh bày rất hấp dẫn kiểu anh Hai Lúa: tui nói điều tui làm và tui làm điều tui nói và có lẽ chưa từng có hơn 2500 năm nay sau khi Phật nhập diệt.

 

Nam Mô Tỳ Lô Giá Na Phật.

 

     

Bài Mới


Cái Tai Ông Phật - 30/06/2015 NEW

Kiểm Tra Tư Tưởng Liên Tục

Ư Căn Vẽ Ra Đề Mục

Ở Đâu Cũng Cùng Một Giá!

Con Bí Quá Rồi!

Xâu Chuỗi Phật Giáo

Tu Bằng Con Tim

Hia Bẩy Dậm

Vượt Pháp

Giới Tính Thứ 3

Độc Giác Phật

u Chuyện Nhập Cốc Online

Quán Bổn Tôn

Bước Đi Cùng Nhau

Là Tâm Thức Hay Là Bên Ngoài

Biến Nghiệp Thành Nguyện

Bố Thí Thân Mạng

Nhất Sanh Bổ Xứ

Kiếp Vô Minh Cuối Cùng

Nhí và Subham

Hóa Thân

Niệm Phật Ngộ Đạo

Đăng Khoa Xích

Báo Hiếu

Kinh Nghiệm

Phương Pháp

Tiền Thân Hai Lú

Hai Lúa

Phước Báu

Kinh Tạng Bắc Tông

Chuyển Pháp Luân

Ù Lỳ Trong Công Phu

Đạo Chúa và Đạo Phật

Cách Niệm Phật - Tịnh Độ

Nhất Tự Chú Vương của VTSL

Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn

Sáng Tác

Quy Tŕnh Tu Tập HSTD

"Đúng" và "gần đúng"

Hoa Sen Trong Phật Đạo

Dream means karma

Resuming

Đạo Phật cho Tuổi trẻ

God and Man

Kinh An... Tinh Tấn

Phân Thân

Trụ ở đâu

Thiền Sư Ban Kei

 

   

Last Edited: 07/14/2015  

 Contact:  hoasentrenda@gmail.com