Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


   

THỰC HÀNH

Giới Định Huệ
---------

Điều Thân Điều Tức

Hộ Thân

Bắt Ấn

Xả Thiền
---------
Chánh Định Trên Đề Mục

Chứng Đắc Thiền Hữu Sắc

Quán Màn TV

Tu Tập Thần Thông
---------
Chứng Đắc Thiền Vô Sắc

Nhập Không Vô Biên Xứ

Nhập Thức Vô Biên Xứ

Nhập Vô Sở Hữu Xứ

Nhập Phi Tưởng Phi Phi Tưởng
---------
Minh Sát Tuệ

Nhập Diệt Thọ Tưởng Định

Nhập Lưu - Quả Vị Thánh
---------
Quán Vô Thường

Quán Từ Bi Hỷ Xả

Quán Thân Bất Tịnh

Quán Tứ Đại  NEW
---------
Đàn Pháp Quán Thế Âm

Đàn Pháp Om Mani Padme Hùm

Đàn Pháp Văn Thù Sư Lợi

Đàn Pháp Phật Mẫu Chuẩn Đề

Đàn Pháp Ngũ Phật Trí
---------
Đức Phật Nhập Diệt
---------
Xem Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca
---------
An Trú Chánh Niệm Trước Mặt

Niệm Phật trong Công Phu

Niệm Phật Rải Tâm Từ

Kỹ Thuật và Niệm Lực
---------
Niệm Phật Độ Tử

Tụng Kinh

Trì Chú
---------
Chuông Trống Bát Nhã

Độ Sanh & Giải Nạn 

Cách Nh́n Hào Quang
---------
Song Hành Nhập Định

Tu Sĩ Trợ Lực Tu Sĩ

Đồng Đội Trợ Lực
---------
Học Châm Cứu

Vạn Thắng Công

Sạc Pin Nhật Nguyệt

Chữa Bệnh Phòng Bệnh NEW
---------
Chọn H́nh Tượng Thờ Phượng
NEW

Cách Xác Định Một Đức Phật NEW

 

     
"Giáo Lư của tui không phải là để đến
mà Tin theo, mà là để Thực hành"

Đức Thế Tôn

 

Song Hành Nhập Định

Chỉ là một thủ thuật: đó là dùng tha tâm thông và cách nhập định để rà theo tiến trình tu hành của đối tượng với ý đồ là để đo lường một trình độ công phu bất kỳ nào đó.
Khi đối tượng tu tập đến cái giới hạn cao tột, hành giả có thể theo dơi và biết được cái giới hạn của đối tượng và nguyên nhân của giới hạn đó, và có thể tìm ra phương pháp để giúp đối tượng vượt qua giới hạn đó mà tiến tu đến cảnh giới cao hơn.

Kẹp nách nó có ba cách:
1.   Thôi miên:
Tu sĩ thôi miên hành giả và khi lúc hành giả bất tỉnh th́ cũng là lúc tu sĩ xuất hồn bằng luồng bhavanga và đưa đi dạo chơi ḷng ṿng trong thành phố hay một cảnh giới nào đó. Vừa đi tu sĩ vừa hồi hướng công đức tu hành của tu sĩ cho hành giả.

2.  Đo Tâm lực của hành giả:
Tu sĩ quán hành giả và đo tâm lực của hành giả và lưu vào bộ nhớ của màn ti vi.
a) Và đợi tới lúc: Hành giả tu tập th́ tu sĩ chen vào và cho hành giả cảm nhận được sự thanh tịnh của tu sĩ bằng cách "Thần Giao Cách Cảm" cho hành giả biết câu niệm "Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh"
b) "Thần Giao Cách Cảm": Tu sĩ dùng màn ti vi đưa hành giả vào đó và nh́n vào trung tâm Ajna của hành giả. Kế đó là tu sĩ tác ư truyền cái màn tivi của ḿnh vào cho hành giả thấy được và đồng thời tu sĩ cũng truyền luôn câu niệm "Thanh Tịnh, Đại Thanh Tịnh" cho hành giả cùng niệm với ḿnh.

3. Tu sĩ đo tâm lực của hành giả và hẹn giờ công phu.
a) Tu sĩ đợi tới lúc hành giả đă ổn định công phu, có nghĩa là hành giả chỉ tập được tới đó là hết sức th́ tu sĩ dùng màn tivi cho hành giả vào đó và cùng lúc xuất hồn bằng luồng Bhavanga và hiện ra trước mặt hành giả và ngồi đối diện với hành giả.
b. Tu sĩ vẫn trụ ở Chân Như và tác ư hồi hướng công đức tu hành của tu sĩ cho hành giả
- Nếu hành giả có tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng th́: Hành giả sẽ có thể thấy được cái bóng mờ mờ của tu sĩ đang ngồi trước mặt ḿnh. Sau khi thấy mờ mờ th́ hành giả trở về đề mục của ḿnh và nhấn ga tinh tấn tu hành.
- Nếu tu sĩ biết là hành giả chưa có tâm nhu nhuyễn và dễ sử dụng th́ tu sĩ leo vào màn tivi và xuất hiện đằng trước mặt một cách từ từ, ăn khớp theo tâm lực của Hành Giả.
Hành giả cũng có thể thấy được cái bóng mờ mờ của tu sĩ đang ngồi trước mặt ḿnh. Hành giả vào lại đề mục và nhấn ga tu tập.

Ghi chú:
Trong cả hai trường thấy h́nh bóng mờ mờ trên: Hành giả đều có cái cảm giác là không gian nó lắng xuống và trở nên thanh tịnh. Khi có cái cảm giác này rồi là trở về đề mục và nhấn ga tu hành.
Chú ư: Nhu nhuyễn là có thể dưới sự tác ư của ḿnh, ḿnh làm cho đề mục to hay nhỏ một cách dễ dàng.
Dễ sử dụng: Là hành giả có thể tác ư và thay đổi đề mục của ḿnh một cách dễ dàng.

Đọc thêm: Kinh Nghiệm Song Hành Nhập Định

Tu Sĩ Trợ Lực Tu Sĩ

Rải cái Tâm Từ Bằng Linh Ảnh: Cái này lại dành cho bọn Mật Tông.
Tất nhiên là tuyến xuất phát vẫn là trình độ nhập định khoảng "Tứ Thiền Hữu Sắc". Sau đó là nhập vào một Mandala, Vòng Phép hay Đàn Pháp nào đó. Ví dụ như là Đàn Pháp Quan Thế Âm đi. Sau khi linh ảnh này xuất hiện như thật ngay đằng trước mặt của mình rồi thì hình ảnh lại chuyển thành hình nổi (3D) phóng hào quang màu vàng rực sáng chói như mặt trời không có mây che và vào lúc 12 giờ trưa. Hình ảnh càng sáng hơn nữa khi hành giả lại cẩn thận thử cái linh ảnh này bằng cách quán cái ấn "Hộ Thân" và phóng cái ấn này vào ngay ngực của linh ảnh.
Sau đó là công thức phóng cái tâm từ: Khi tác ý như vậy thì từ cái "Chơn Như" cái thấy lại thấy được cái cảnh như sau:
1. Linh ảnh Ngài Quan Thế Âm ngồi (hay đứng) trên hoa sen chỉ có năm (5) cánh.
2. Linh ảnh của chính hành giả đang ngồi tư thế Liên Hoa (Padmasana).
3. Linh ảnh của đối tượng mà hành giả muốn rải cái Tâm Từ, linh ảnh này cũng ngồi thế Liên Hoa
Cả ba linh ảnh này hợp thành một hình tam giác đều với Linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm ngồi ở trên đỉnh.
Rải Tâm Từ: hành giả phát nguyện với linh ảnh Ngài Quan Thế Âm và cùng với mình (hành giả) rải tâm từ và thấm nhuần cái tâm từ cho đối tượng.

Từ cái thấy ở "Chơn Như", hành giả sẽ chứng kiến một cách phóng quang rất là ngoạn mục. Đầu tiên, lời nguyện của hành giả biến thành một tia hào quang màu vàng rực phóng lên linh ảnh của Ngài Quan Thế Âm, Linh ảnh của Ngài lại phóng dội ngược lại hành giả không những một tia mà lại là một chùm hào quang cũng màu vàng rực. Kế đó một tia hào quang nữa lại xuất hiện cũng từ hành giả bay ngang qua đối tượng. Ngay khi tia này đụng đến đối tượng thì Linh ảnh của Ngài cũng phóng về phía đối tượng một chùm tia hào quang.
Ngày mai, mọi tình trạng hục hặc, nghi ngờ, không ăn rơ, thù vặt, hoạnh họe v.v... giữa hai đối tượng đều tiêu theo mây khói. Lấy Huyễn trị Huyễn là nghề của bọn Mật Tông mà.

Đồng Đội Trợ Lực

Điều kiện là cùng một đề mục với nhau. Thí dụ như đề mục quán lửa.
Theo phương thức của hốt hụi, đó là tất cả cùng góp vào (công phu), và chỉ có một người được sử dụng lượt của mình để hốt hụi (nhận hồi hướng tu tập của đồng đội). Như vậy người được hồi hướng sẽ gom tất cả tâm lực tu tập của nhóm cho mình và nhờ lực đẩy của đồng đội mà tiến tu.
Tất nhiên là sau đó đến lượt mình công phu và hồi hướng cho người khác.  

Đọc thêm: Kinh Nghiệm Song Hành Nhập Định

 

Hit Counter 

 

   

Last Edited: 06/07/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com