Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

TỊNH ĐỘ

A Di Đà Phật

Tịnh Độ Là Gì

Chuẩn Bị Niệm Phật

Tha Lực Trong Tịnh Độ

Người Thiên Chúa Giáo

Biểu Đồ Tịnh Độ

--------
Các Kiểu Niệm Phật

Quán Niệm Xâu Chuỗi
--------
Kỹ Thuật Niệm Phật

Niệm Phật Thấy Cảnh Cực lạc

Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

Niệm Phật Quán Hrih
--------
Nhất Tâm Bất Loạn

Tây Phương Cực Lạc

Tịnh Độ Ở Hướng Nào

ĐỘ TỬ

Giây Phút Chết
--------

Tụng Kinh

Hộ Niệm Trước Xác Chết

Hộ Niệm Vắng mặt

Hộ Niệm Hấp Hối
--------
Điểm Nóng Cuối Cùng

Thân Trung Ấm

Vong Linh Lâu Năm

Chuông Trống Bát Nhã

Cúng Thí Thực
--------
Mục Chia Vui
--------
Đông Phương Tịnh Độ  

Tịnh Độ Hoasentrenda

Vượt Pháp Trong Tịnh Độ

PG Là Một Cách Sống New

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn New

Cửu Phẩm Liên Hoa New

Chọn H́nh Tượng Phật Thờ Phượng New

 

 

     

Phật Di Đà có thệ một lời, Mở ra cõi Tịnh tiếp người vãng sanh.
Mười phương ai phát lòng thành, Nhất tâm mà niệm Hồng danh của Ngài.

Tụng Kinh

- Toàn thể thái độ của đạo Phật đối với lúc chết có thể tóm tắt trong đoạn thơ sau, của Padmasambhava trong tử thư Tây Tạng:

Khi Trung Ấm chết xuất hiện,

Tôi sẽ từ bỏ mọi chấp thủ, khát khao, lưu luyến,

Thể nhập không tán loạn vào minh sát giáo lư,

Và chiếu tâm tôi vào không gian của Tự Tánh vô sanh,

Khi xả cái thân do máu thịt tập hợp này,

Tôi sẽ biết nó chỉ là phù du mộng huyễn.

Vào lúc chết, có hai việc đáng kể:

1- Những ǵ ta đă làm trong đời.

2- Tâm trạng ta lúc sắp chết.

Dù ta có tích lũy rất nhiều ác nghiệp, song nếu ta có thể thật sự thay đổi ḷng dạ vào lúc sắp chết, th́ điều ấy chắc chắn có thể ảnh hưởng đến tương lai ta và chuyển hóa nghiệp của ta, bởi v́ giờ phút chết là một cơ hội vô vàn mănh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng.

V́ đă từng chết đi sống lại đến bốn (4) lần nên chuyện bị coi lại cuốn phim cuộc đời của ḿnh là chuyện... có thật 100%. Các Bạn thử để ư một chi tiết nhỏ này. Khi ḿnh coi một cuốn phim đến lúc họ mùi mẫn nhau, hay bắn giết nhau, hay là chia tay nhau th́ các Bạn có thấy ḿnh bị cuốn hút vào các hiện tượng và sự giao động t́nh cảm ấy làm cho ḿnh thấy khó chịu, buồn rầu, và ghê tởm không?...

Đó là chuyện của thiên hạ mà ḿnh c̣n như vậy huống chi là chuyện... của chính ḿnh đóng phim? Bao nhiêu là chuyện tức tối? Bao nhiêu là chuyện giận nhau, bao nhiêu là chuyện hiểu lầm nhau, đánh nhau, chia tay, xa ĺa, chuyện chưa làm xong mà họ đă chết rồi?.... Vấn đề đặt ra là liệu trong lần duy nhất lên sân khấu (đệ có cái may mắn là được lên đó tới bốn lần) th́ ḿnh có đủ b́nh tĩnh để nhận dạng rằng đó là chuyện mộng huyễn không? Hay là cũng sẽ bị lôi cuốn bởi t́nh cảnh... rất thật đă xảy ra do chính ḿnh đă làm với những kết quả rành rành ra đó???

GIÂY PHÚT CHẾT - Hăy nhớ mọi tập quán, khuynh hướng đă chất chứa trong nền tảng tâm thông thường của ta đang nằm sẵn để có thể bị khởi động bởi bất cứ một ảnh hưởng nào. Ngay hiện tại ta cũng biết chỉ cần một khiêu khích nhỏ cũng đủ để làm cho những phản ứng quen thuộc, bản năng nơi ta, nổi lên. Điều này càng đúng hơn vào lúc chết.”


Hit Counter 

   

 

 

 


Last Edited: 05/30/2015  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com