Trang Chủ

 

Chủ Trương

 

Tập Tin

 

Thực Hành

 

Thắng Trí

 

Đạo Tràng

  English Corner

 

 

 


 

TỊNH ĐỘ

A Di Đà Phật

Tịnh Độ Là Gì

Chuẩn Bị Niệm Phật

Tha Lực Trong Tịnh Độ

Người Thiên Chúa Giáo

Biểu Đồ Tịnh Độ

--------
Các Kiểu Niệm Phật

Quán Niệm Xâu Chuỗi
--------
Kỹ Thuật Niệm Phật

Niệm Phật Thấy Cảnh Cực lạc

Niệm Phật Quán Chấm Đỏ

Niệm Phật Quán Hrih
--------
Nhất Tâm Bất Loạn

Tây Phương Cực Lạc

Tịnh Độ Ở Hướng Nào

ĐỘ TỬ

Giây Phút Chết
--------

Tụng Kinh

Hộ Niệm Trước Xác Chết

Hộ Niệm Vắng mặt

Hộ Niệm Hấp Hối
--------
Điểm Nóng Cuối Cùng

Thân Trung Ấm

Vong Linh Lâu Năm

Chuông Trống Bát Nhã

Cúng Thí Thực
--------
Mục Chia Vui
--------
Đông Phương Tịnh Độ  

Tịnh Độ Hoasentrenda

Vượt Pháp Trong Tịnh Độ

PG Là Một Cách Sống

Tịnh Độ Và Đức Thế Tôn  

Cửu Phẩm Liên Hoa

Chọn H́nh Tượng Phật Thờ Phượng

Quy Tṛn Một Niệm NEW

 

 

     

Hăy Đến Mà Coi!. Đức Thế Tôn

Bàn về Tịnh Độ:

Hoasentrenda đă đưa ra một phương pháp tu mà chính Đức Phật đă lập đi lập lại chữ Khó đến năm lần! Chuyện xảy ra khi Ngài Xá Lợi Phất nhận thấy nét suy tư của Đức Phật (cuốn kinh này tibu có cầm và đọc đoạn đó khi tới nhà anh Thái trên Đà Lạt, tựa đề cuốn kinh là Phật Thuyết A Di Đà…). vào đoạn cuối của bài kinh có nói tới cái chữ khó (có cuốn tới 8 chữ, có cuốn chỉ có 3 chữ khó)

Chi tiết này ít ai để ư đến:

Ví dụ như có một người khổng lồ cao 20 thước (mét), khi người này thử nhấc một cành cây lên và nhận xét:

- - Chà cái cây này sao lại nặng quá ta?

Th́ nên hiểu là:

Với sức của bọn ḿnh mà muốn nhất cành cây đó lên, th́ chỉ c̣n cách nhờ vào cần cẩu mà thôi!

Bàn về tỷ lệ giữa Con Người và Đức Phật: 

Trong tâm linh nếu đem Con Người (chữ hoa: có nghĩa là Hiếu Thảo và Ăn Ngay Nói Thật) đứng gần với Đức Phật th́ những ai mà có nghề đều nhận xét là… Nếu so sánh về chiều cao th́… không có tỷ lệ!

Trong điều kiện này, Ngài lại nhận xét:

- - Phương pháp này khó lắm đó mấy ông!

Th́ lại có những bà con cho đó là dễ làm, th́ tibu không biết nói làm sao luôn.

================================

Những câu hỏi thẳng thắn về Tịnh Độ

================================

1. Tịnh Độ có thiệt hay không?

Trong Phật Giáo không có chuyện: anh mà không tin th́ anh bị đọa địa ngục.

Lư do?

Là v́ Phật Giáo là một cách sống, cho nên Phật Giáo không có giáo điều. Như vậy chuyện anh toàn quyền chấp nhận hay không chấp nhận bất cứ điều ǵ. Khi chính anh thấy, hay là không thấy nó hợp lư.

2. Kinh Nguyên Thủy không có nói tới Tịnh Độ: 

Điều tra:

Hỏi:

Khi tu hành, nếu mà ḿnh đă  phạm trọng tội th́ có thể nào tiếp tục tu hành được hay không?

Câu trả lời là: Không. 

Nhận xét: 

Thái Tử Tất Đạt Đa khi phát hiện ra cái vụ lănh cung trong triều đ́nh nên đă trốn chạy khỏi chỗ đó để t́m cách tu.

Thử hỏi với tội ác tầy trời như là hơn 20.000 người trai thanh, gái lịch bị chết già trong lănh cung, nếu không có cách nào để giải quyết chuyện này, th́ Thái Tử có thể tu được không?

Dĩ nhiên là: Không! 

Cách đó là cách ǵ, nếu không phải là Tịnh Độ?

Cho nên Tịnh Độ có trước cách Thiền.

Tại sao không thấy phổ biến? 

Nhưng v́ lư do chính trị (chế độ Quân chủ) nên Thái Tử không có điều kiện để nói ra là v́ Tăng đoàn sẽ bị kết án tử h́nh liền!

Lư do: Lănh cung là một chuyện bí mật quốc pḥng.

Tất nhiên, khi bàn về Tịnh Độ, th́ các Tổ kể lại chi tiết: "Khó tới năm lần" với nhiều ư khác nhau.

Bà con nên nhớ đến câu:

Cái tui nói ra cho mấy ông nghe chỉ là nắm lá này, c̣n cái tui biết th́ cả cái rừng kia ḱa.

============================

Chú ư quan trọng:

A. Quư vị nào không chấp nhận chi tiết này, th́ cũng nên để ư đến chuyện trốn đi của Thái Tử Tất Đạt Đa có liên quan cái lănh cung.

Qúy vị sẽ thấy một lổ hổng rất là to:

Cách tu không có căn bản!

Lư do?

V́ không có thể nào Đức Bổn Sư có đủ can đảm để nói đến hai chữ "Từ Bi" khi Ngài chưa giải quyết xong chuyện lănh cung.

============================

B. Ngoài ra Kinh Nguyên Thủy:

1. Không có nói đến chuyện ăn chay!

2. Không có nói đến chuyện tinh khí thần!

3. Không có nói đến chuyện cứu người!

Lời đề nghị: 

Quư vị nào không tin th́ cứ thử tu hành mà không làm những chuyện đó coi?

tibu gợi ư:

Không có chuỵên ăn chay: Có nghĩa là... coi con vịt xiêm nào kha khá và nói với nhà là:

- -Chiều nay sau khi công phu xong, th́ em làm tiết canh vịt xiêm nghe! Nhà chỉ có sáu con thôi, làm hết rồi, cuối tuần ḿnh tính sau!

Không có chuyện tinh khí thần: Trong kinh Phật có kinh Nhất Dạ Hiền Giả!
- -Th́ hôm nay em đi mời mấy cô vào nhà ḿnh làm một cú Nhất Dạ Đ. V. coi ra sao nghe em!

Không có chuyện cứu người:
- -Đồ rơm rác nầy, mầy tới nhà ông làm ǵ? Bây đâu, tạt nước sôi nó cho tao! Tao dặn mấy tụi bây là: Không có nước sôi th́ nhà... có chó săn mà!

============================

Tịnh Độ đang biến thành Tộ Định!

Trong cái chợ trời tâm linh, đâu đâu cũng quảng cáo: đây là đồ xịn, có nhăn hiệu cầu chứng… Th́ tất nhiên, bà con không biết đâu mà rờ luôn.

Từ đó… tính tự phát xuất hiện, cho nên khi nhận pháp tu hành th́ bà con hay kèm theo những thói quen như:

1. T́m cách "cải thiện" cho nó đúng với tinh thần tu sĩ đợt sống mới… như là tự ư t́m cách tu pha trộn pháp môn như: (Thiền -Tịnh song tu), (Thiền-Mật song tu), (Mật-Tịnh song tu), (Thiền-Tịnh-Mật  tam tu)…

2. Thay đổi kỹ thuật như là lần xâu chuỗi qua luôn hột châu mẫu... hay là đang nói chuyện mà tay cũng lần hột! Thật là không thể nào tưởng tượng được!

Y như câu  Đi Đứng Nằm Ngồi đều thiền!

Xin thưa, quư vị ngồi mà c̣n chưa xong, th́ làm sao mà đi, đứng, nằm mà làm cho xong được? 

3.  Nhất là thói quen hay… ăn thêm, sau khi tập xong phần công phu chính… Như là lạy hồng danh, lạy sám hối, tụng thêm thần chú, đi kinh hành...

Tất cả những cái tự ư thêm vào bên trên, nếu tu hành bỏ cả đời và chỉ tập một món thôi... th́ cũng chưa chắc đă thành công.

Nh́n bà con thực hành tu hành nhiều kiểu như vậy, tibu hiểu rằng: Tịnh Độ đang biến thành… Tộ Định [nom na: (một ) Tộ (chuyện) Định (làm)]!

Kết quả: Bà con không bao giờ có thể làm xong!

Từ đó chuyện bị Vượt Pháp xảy ra nhiều nhất là ở Tịnh Độ!

V́ những lư do trên, hoasentrenda chặt bỏ hết những cái râu ria không cần thiết, và chỉ chú trọng đến những động tác gọn nhất để có thể tu tập được thành công trong thời gian ngắn nhất.

Vượt Pháp Trong Tịnh Độ

Chuyện vượt pháp trong Tịnh Độ sẽ triệt tiêu ở ngay vào sự hiểu biết về cách tu tập này:

1. Có một Đức Phật có trú xứ về hướng Tây. (hướng Tây này là hướng Tây của Tŕnh Độ Tâm Linh (Tứ Thiền Hữu Sắc).

2. Mô h́nh hoàng chỉnh của cơi này rất là đẹp.

3. Nếu nói về cái đẹp th́ trong Vũ Trụ có hai chỗ đẹp: Tây Phương Cực Lạc và Liên Hoa Tạng.

4. Ngơ đi vào là qua cái Đảnh của Đức Phật A Di Đà Phật, Đảnh của Ngài màu đỏ.

Kỹ Thuật:

5. Câu niệm là Nam Mô A Di Đà Phật.

6. Cách niệm từng chữ và ngân dài ra.

7. An Trú Chánh Niệm vào cái Đảnh màu đỏ của Ngài.

Theo cái sườn này mà tŕnh bày th́ không có chuyện vượt pháp.

Tŕnh bày ngang xương cách độ tử thường bị vượt pháp.

Chuyện này chỉ không xảy ra khi hành giả đă qua được bên đó.

Chuyện miêu tả cảnh bên đó thường hay bị vượt pháp v́ hành giả chưa có qua được bên đó.

Cho nên, chưa chứng đắc th́ chuyện Vượt Pháp hay xảy ra.

Đọc Thêm: Vượt Pháp trong Bài Mới: http://www.hoasentrenda.com/BaiMoi/bm40-VuotPhap.htm

Phật Giáo Là Một Cách Sống

Đây là một đề tài khi tŕnh bày th́ phải sống động th́ mới lột được hết ư của câu chuyện. V́ thiếu hẳn phần diễn cho nên tibu đành phải cẩn thận khi chỉ dùng thuyết mà tŕnh bày.

Cái này mà diễn và thuyết th́ mới đă!

Thứ nhất là danh từ Niết Bàn: Danh từ này đă có rất là xa xưa rồi, trước cả... thời Đức Phật:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Niết-bàn

Khi đọc bài này th́ bà con rơi vào cái khó hiểu!

Và hễ mà ai toan tính làm cho rơ cái nghĩa chữ Niết Bàn, th́ y như rằng t́nh trạng "Đọc Mà Không Hiểu Ǵ Hết" xuất hiện.

Tibu khoái cái câu "Hăy đến mà xem" của Đức Phật.  

Trong khi nói chuyện này nọ với bà con, cũng có người hỏi về Niết Bàn:

- - Vậy ai đă chứng Niết Bàn, nói cho ḿnh biết Niết Bàn như thế nào? Tại sao nói Niết Bàn không có suffering (khổ)? Tại sao tu đến A La Hán rồi mà Phật nói là Niết Bàn giả (fake)? Tại sao Phật không chấp nhận có God the creator (Thượng Đế)? Why did the Buddha said: "Everything you saw, heard, tasted, smelled, touched is not real, all your life is like a dream?" (tại sao: tất cả là mộng tưởng?). Ḿnh rất ngưỡng mộ Phật và muốn biết rơ tại sao?

Tibu có trả lời như sau:

- - Hay nhất và cũng là xưa nhất câu trả lời là: Hăy đến mà xem.

Bạn sẽ không t́m ra cái ǵ về Niết Bàn ở đây cả, và chỉ thấy toàn là cái ǵ đâu không hà. V́ đó là câu trả lời khôn ngoan và ít tốn giấy mực nhất.

Ví như ai cũng muốn thấy được steelich th́ cách hay nhất là cho biết địa chỉ chớ hơi đâu mà miêu tả như những người hay chữ kia? Trên địa chỉ đó: Không có cái ǵ là của steelich cả mà toàn là cái ǵ đâu đâu không hà!

Nhưng, chỉ có những người tới nơi rồi th́ mới thấy được đầy đủ steelich từ ngủ, nghĩ, nghỉ, đi ị, đi tắm....

Ṿng vo tam quốc xong, th́ tibu lại ghi lại một số hiện tượng lạ của những cái gọi là Niết Bàn.

Khởi sự là từ cung trời Đao Lợi: Thường gọi là "cung trời của những người dễ mến". V́ gồm toàn là những nhân vật dễ mến, nên chuyện tranh đấu này nọ không thể nào xảy ra.

Một nơi mà dân chúng chỉ nói th́ thầm với nhau, th́ lấy ǵ mà chống đối, xuống đường, đả đảo, với hoan hô?

Cho nên ai có ư ǵ th́ cũng được tôn trọng và dù kỳ cục đến đâu đi nữa th́ vẫn có người xây dựng như thường.

Dân chúng nơi này nghe đồn là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới gồm có 33 cung trời, cho nên họ làm một kỳ quan thế giới gồm 33 tầng! Công tŕnh mà nổi tiếng là đẹp cho nên cũng có sách vở gọi đây là "Tam Thập Tam Thiên" (Cung trời với 33 từng). Tại sao?

====================

http://www.budsas.org/uni/u-dp&pp/dp&pp27.htm

Bà con coi bảng tóm tắt và đếm những cung trời bên tay trái th́ sẽ thấy chỉ có 32 phần mà thôi.

Nhưng khi cộng thêm Niết Bàn th́ rơ ràng là 33 tầng GrinGrinGrin

====================

Từ biến cố này, có thể nói là chỗ nào cũng có một nơi gọi là Niết Bàn! Và trong t́nh trạng hàng nhái như vậy, th́ không thể nào có thể t́m ra được cái Niết Bàn thiệt!

Về chuyện này, Đạo Mormon (Mạch Môn) tại Utah đă làm một chỗ kín có hàng rào bằng song sắt (họ không cho ngoại đạo vào). Bên ngoài là cái nhà thờ và được đặt tên là Thiên Đàng.

Sau này, v́ bà con cứ thắc mắc trong đó có những ǵ?

Th́ mới đây, đă có một kiến trúc sư làm ra một cái mô h́nh về phía bên trong.

Bà con thăm viếng Đất Thánh Salt Lake City... đều có khái niệm về Thiên Đàng.

Bên trong Thiên Đàng, hai bên bức tường, là hai tấm kiếng khổng lồ.

V́ nó được đặt song song, cho nên nó tạo ra ảo giác của cái "Vô Tận".

Đây chỉ là một ảo giác quang học, tŕnh độ lớp 12 mà thôi...

Cho tới khi Đức Phật Thích Ca ra đời, với câu bất hủ:

"Hăy Đến Mà Xem".

Ngài đă khai quật lại hiện tượng Niết Bàn.

Đức Phật đă nắm vững cách thức đến Niết Bàn nên Ngài mới tuyên bố:

Vậy "Hăy Đến Mà Xem" th́ đi bằng cách nào đây?

Câu trả lời là:

- - Đi… Nguyên con!

Đặc biệt:

Tất cả các chuyên khoa (CK) sau đây đều không thể nào đụng tới Niết Bàn:

1. CK Tụng hay là đọc kinh.

2. CK Làm việc thiện.

3. CK Tập dợt mà không biết cách An Trú Chánh Niệm Đằng Trước Mặt.

Tóm lại hstd là một mô h́nh để vào Niết Bàn.

Trích Tử Đạo Tràng Hoasentrenda: http://www.hoasentrenda.com/smf/index.php?topic=14330.0

Hit Counter 

 

   

 

 

 


Last Edited: 10/21/2016  

 Contact:  Hoasentrenda@yahoo.com